Ventspils novads         Sveicināti novada pašvaldības mājas lapā !
Jaunumi!
Svētki ir atrisinājums
pupoli

 

 

    Savā dzīvē mēs cenšamies atcerēties tikai labo, pie labā toņa piederas runāt par cilvēku tikai labo un vēl jo vairāk par tiem, kuri aizgājuši no šīs pasaules. Ar vārdu "svētki" mums saistās vien izklaide un līksmība. Un tomēr vispirms jāapstājas mūsu Kunga pārbaudījumu, ciešanu un nāves notikumu apcerē, lai saprastu gan Lieldienu, gan jebkuru svētku dziļāko nozīmi.

Cik gan bieži esmu redzējis, ka pēc vareniem svētkiem vajadzīga vismaz diena, lai "atietu" un atgrieztos normālajā dzīvē! Dīvainā kārtā tas, kas mums dots, lai atgūtu spēkus, lai smeltu enerģiju ne vienmēr vieglajai ikdienai, ir kļuvis par spēku izsīkuma avotu. Varbūt tas ir tādēļ, ka savā uztverē svētkus esam pārveidojuši par savdabīgu bēgšanu no ikdienas, no problēmām? Ja tas ir tā, tad neviens vislabāk iecerētais pasākums ar lielu budžetu nesasniegs savu mērķi, paliks vien sāpoša galva nākamajā rītā.

Lasīt tālāk...
 
Lielajā piektdienā – filma par Ivara Peldeķa ordeni
Peldekis

 

 

  18. aprīlī LTV 1 plkst. 21.15 rādīs godalgotās režisores Daces Slavinskas jauno filmu "Citāds ordenis", kas ir atklāts un skaudrs stāsts par ūdrandnieka Ivara Peldeķa izveidoto etnogrāfisko kopu. Skaistais nosaukums slēpj dažādus likteņus.
  Pie Ivara ierodas cilvēki, kuriem dzīvē nav paveicies, un zemnieks māca viņiem dzīvot un strādāt. Dalībnieku skaits Ivara izveidotajā etnogrāfiskajā kopā, kurā izgatavo viduslaiku ieročus un atribūtus, mainās; reizēm tie ir četri cilvēki, reizēm 13.
Lasīt tālāk...
 
Lieldienu pasākumi Ventspils novadā
zaki

 

 

 

 

Piltenē 21. aprīlī plkst. 12 kultūras namā notiks pasākums "Lieldienu zaķis ciemos nāk...". Folkloras kopas "Pill tīn" dalībnieces aicinās visus iesaistīties rotaļās un mīklu minēšanā, kopīgi uzdziedāt, krāsot un rotāt olas, piedalīties olu kaujās. Būs konkurss "Olu turētājs". 21. aprīlī Piltenē notiks arī jauno solistu konkurss "Cālis 2014", kurā pieteikušies pieci dalībnieki.
  
Tārgalē 20. aprīlī plkst. 17 Lieldienu svinībām jāpulcējas pie eglītes Eiras, lai pēc tam brīvdabas laukumā piedalītos putnu dzīšanā, lauku spēlēs un olu ripināšanā. Muzicēs "Piški kāndla".
Lasīt tālāk...
 
Iepirkums
Trešdiena, 16 aprīlis 2014 14:57
Ventspils gerb
    Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 14 000 EUR) informē par iepirkumu
„Jumta seguma renovācija daudzdzīvokļu ēkai Maija ielā 14, Piltenē Ventspils novadā”
Lasīt tālāk...
 
Pelnīta atzinība
gramatas

 

 

   4. aprīlī Rīgā notika Latviešu valodas un literatūras 40. Valsts olimpiāde 8.-9. klasēm. No mūsu novada tajā piedalīties bija uzaicinātas Tārgales pamatskolas skolnieces Signija Brauna (9.kl.) un Anete Fišere (8.kl.).
   Signija Brauna 96 olimpiādes dalībnieku konkurencē ieguvusi ATZINĪBU.
Abas meitenes olimpiādei sagatavoja skolotāja Ruta Freimane.           
 
Atkal panākumi konkursā!
Taurenis

 

 

 

  Vairāki Popes pamatskolas skolēni skolotājas Ingrīdas Andersones vadībā piedalījās Mākslinieciskās jaunrades centra „Praktiskās estētikas skola” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Lidojums IV –SPĀRNI” .
   Tā devīze: „Visi, kas apveltīti spārniem, radīja vēlmi arī cilvēkiem pacelties spārnos”. Uzdevums - pievērsties tēmas „Spārni” izpētei, ietverot dažādus aspektus: dabaszinātņu, aeronautikas, filozofisko.
Lasīt tālāk...
 
Par koku ciršanu Tārgales pagastā
Otrdiena, 15 aprīlis 2014 13:36
motorzagis_1   

         Pamatojoties uz 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 17.punktu tiek rīkota sabiedriskā apspriešana koku ciršanai, pamatojoties uz Tārgales pagasta pārvaldes iesniegumu par koku ciršanu nekustamajā īpašumā „Eglīšu kapi”, Tārgale, Tārgales pagasts, Ventspils novads (kad. Nr. 98660160154). Plānots nocirst vēja gāztu ievu un vēja lauztu liepu. 

   Viedokļi par plānoto koku ciršanu ārpus meža zemes iesniedzami līdz 2014.gada 25.aprīlim Ventspils novada domē (Skolas ielā 4, Ventspilī) vai Tārgales pagasta pārvaldē („Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads).
Lasīt tālāk...
 
Basketbola turnīrā vīriešiem uzvar tārgalnieki
IMG0001  
    Tārgales pamatskolas sporta zālē noslēdzies Ventspils novada turnīrs basketbolā vīriešiem. Šogad turnīrā piedalījās sešas komandas no Puzes, Vārves, Popes, Ances, Ugāles un Tārgales. Komandas aizvadīja cīņas apakšgrupās un cīņas par medaļām. Arī šajā gadā pārsteigumi izpalika, un finālā tārgalnieki pieveica Puzes komandu ar 50:47, bet bronzas duelī komanda no Popes pārliecinoši pieveica vārveniekus – 50:19.
   Dalībnieki un sacensību rīkotāji, tostarp treneris Aigars Paipals, pateicas Ventspils novada pašvaldībai par kausiem un medaļām, paldies turnīra tiesnešiem Čoderam un Lasmanim, protams arī sekretariātam.
 
Zūrenieki – erudīcijas konkursa ”eXperiments” Kurzemes reģiona pusfinālā
experiments

 

 

   Šogad erudīcijas konkursā ”eXperiments” reģistrējās 176 komandas, bet tikai 30 zinošākās no visas Latvijas jeb 5 no katra reģiona kvalificējās konkursa pusfināla kārtai. Dalībnieki 17.aprīlī Liepājas Universitātē tiksies noslēdzošajā atlases posmā, lai mērotos fizikas zināšanās un cīnītos par iespēju kvalificēties ”eXperiments” fināla spēlei, kas risināsies televīzijas raidījumā kanālā LNT. Pusfinālā katra reģiona komandas atbalstīs, iedvesmos ar saviem sasniegumiem un aicinās viesoties savā darbavietā viens fizikas lietpratējs. Kurzemes reģiona mentors ir Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks, Eiropas Kosmosa aģentūras stažieris Kaspars Kalniņš.

Lasīt tālāk...
 
Valsts konkursā- iegūta 2.vieta

kartons   Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursā, kura 2013./2014.gada tēma „Es.Telpa.Vide” – Ugāles Mūzikas un mākslas skolas audzēknēm Ievai PRIEKULEI un Beātei VIĻUMAI (skolotāja L.Zariņa) , strādājot pārī ,projektējot un būvējot uz kartona mājokli, iegūta 2. vieta.

 
Iepirkums
Pirmdiena, 14 aprīlis 2014 14:58
Ventspils gerb
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības autoceļa „Jaundobēji - Rinda” rekonstrukcijai, Ances pagastā, Ventspils novadā"
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/27
Lasīt tālāk...
 
Ziras. Dzīvokļu īpašumu "Lielbriežos" izsoles
Pirmdiena, 14 aprīlis 2014 11:45
 
izsole
   Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 „Lielbrieži”, Ziru pag., Ventspils nov., kadastra Nr.9890 900 0015. Sākumcena: 216,28 EUR/Ls 152,00, nodrošinājums 21,63 EUR/Ls 15,20, reģ.maksa 14,23 EUR/Ls 10,00. Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 30.05.2014. plks.12.00.
Lasīt tālāk...
 
Pope. Dzīvokļu īpašumu "Arājos" izsoles
Pirmdiena, 14 aprīlis 2014 11:22

izsole

    Privatizācijas aģentūra pārdod otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 „Arāji”, Popē, Popes pagastā, Ventspils novadā, kadastra Nr.9856 900 0078. Izsoles sākumcena: 637,45 euro (Ls 448,00), nodrošinājums 63,74 euro (Ls 44,80), reģistrācijas maksa 14,23 euro (Ls 10,00). Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2014.gada 23.maijā plkst.15.00.

Lasīt tālāk...
 
Notiks darba vakanču gadatirgi
nva logo[1]

 

 

    Novērtējot pozitīvo pieredzi vakanču gadatirgu organizēšanā 2013. gadā, arī šopavasar Nodarbinātības valsts aģentūra organizēs piecus reģionālos vakanču gadatirgus. Vakanču gadatirgus – tā ir lieliska iespēja darba devējam prezentēt savu uzņēmumu, veicinot tā atpazīstamību darba tirgū, kā arī atrast piemērotus darbiniekus. 2013. gadā vakanču gadatirgos piedalījās vairāk nekā 120 darba devēji, piedāvājot 800 vakances 8000 darba meklētājiem. Trešdaļa vakanču tika aizpildītas jau vakanču gadatirgu laikā. Arī šoreiz darba meklētāji varēs uzzināt par aktuālajiem piedāvājumiem ne tikai darba meklējumos, bet arī apmācību iespējām Latvijā un ārzemēs un uzzināt, kā veicināt savu profesionālo izaugsmi.

Lasīt tālāk...
 
Popiņi – labākie Latvijā
Pope velo
   Popes pamatskolas audzēkņi katru gadu aktīvi piedalās Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīkotajos izglītojošos projektos satiksmes drošības jomā. Uzzinot iepriekšējās sezonas rezultātus, popiņi ar prieku secināja, ka viņu mācību iestāde ieguvusi titulu "Labākā CSDD satiksmes drošības skola 2013".    Apsveicam!
Vairāk informācijas šeit- www.csdd.lv un http://multinews.lv
 
Izdots zinātnisks pētījums "Piltenes depozīts"
                                            Apgāds "Zinātne" laidis klajā arheoloģes un vēsturnieces Tatjanas Bergas zinātnisko pētījumu
IMG 1785

 

 

 un katalogu "Piltenes depozīts". Ventspils novada pašvaldības finansiāli atbalstītajā izdevumā atspoguļotas ziņas par naudas apgrozību Kurzemē 13. gadsimtā.
Piltenes depozīts atrasts 2012. gadā ar metāldetektoru, tajā ir 88 monētas, 29 lietie sudraba stienīši un divi bronzas atsvariņi. Monētu attēlus ievietoja internetā ar mērķi uzzināt atraduma vērtību pārdošanai, pēc tam attēli tika nosūtīti vācu numismātam – Vestfālenes monētu speciālistam Pēterim Ilišam. Viņš rakstā par 13. gadsimta Ziemeļreinas un Vestfālenes monētu atradumiem Baltijas jūras krastos sniedza ziņas arī par Latvijas atradumiem.
Lasīt tālāk...
 
Iepirkums
Piektdiena, 11 aprīlis 2014 10:42
Estonia_Latvia
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Engures upes tīrīšana"
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/26
Lasīt tālāk...
 
Izveidotas novada vēlēšanu komisijas

   Ventspils novada vēlēšanu komisija paziņo, ka pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju (apstiprināta ar 2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr.4) “Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” un Ventspils novada vēlēšanu komisijas 2014.gada 2.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.1.; 1.§-14.§) Ventspils novadā izveidotas vēlēšanu iecirkņu komisijas 2014.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 3