Ventspils novads         Sveicināti novada pašvaldības mājas lapā !
Jaunumi!
Mārketinga stratēģijas izstrādes uzsākšanas sanāksme
Norway Grants JPG

 

 

    Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros 24. aprīlī Ventspilī notiek Ventspils novada mārketinga stratēģijas izstrādes uzsākšanas sanāksme. Sanāksmē ir aicināti piedalīties pašvaldības deputāti, nozaru speciālisti un pašvaldības sadarbības partneri. Sanāksmi vadīs LPS padomnieki – projekta eksperti. Ventspils novads ir viena no deviņām NFI projekta pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) pilotpašvaldībām, kuras projekta gaitā izstrādās savas pašvaldības mārketinga stratēģiju.
Lasīt tālāk...
 
"Spārni" organizē sadraudzības vakaru
Sparnu-meitenes

 

 

    Novada sieviešu biedrība "Spārni" šopavasar izvērtēja savu 13 gadu darbību. Organizācijas valdes priekšsēdētāja Zigrīda Krauze: "Esam izaugušas gan skaitliski, gan savā darbībā – ir rīkotas vasaras nometnes, mācību kursi, pieredzes apmaiņas braucieni, apgūtas dažādas prasmes un organizētas izstādes. Daudzi cilvēki zina, ka mēs katru rudeni rīkojam "Pagastu dienu" un atzinīgi novērtē šo pasākumu. Daudzas lietas mēs nespētu īstenot bez Ventspils novada pašvaldības atbalsta. Pašvaldība ir atsaucīgs un saprotošs partneris, turklāt jūtams ne tikai novada domes vadības un darbinieku, bet arī pagastu pārvalžu vadītāju un kultūras darbinieku atbalsts."

Lasīt tālāk...
 
26.aprīlis- Lielās talkas diena
Liela talka  

   Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure, bet pati ideja aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 2008. gada 3. maijā.

2014.gada vadmotīvs - "Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā". Projekta mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.

REĢISTRĒTĀS TALKAS VIETAS NOVADĀ

 
Konkurss "Mēs savā novadā- 2014"
Otrdiena, 01 aprīlis 2014 08:37
Ventspils gerb
    Ar novada domes 27. marta sēdes lēmumu aptiprināts nolikums konkursam „Mēs savā novadā- 2014”. Pašvaldība turpina atbalstīt iedzīvotājus, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darbavietu veidošanos, lai radītu ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu saimnieciskās darbības attīstību novadā. Projektu konkursa kopējais finansējums 7500.00 eiro, kur viena projekta atbalsta apjoms- līdz 750.00 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš- 30.aprīlis.
 
Pelnīta atzinība
gramatas

 

 

   4. aprīlī Rīgā notika Latviešu valodas un literatūras 40. Valsts olimpiāde 8.-9. klasēm. No mūsu novada tajā piedalīties bija uzaicinātas Tārgales pamatskolas skolnieces Signija Brauna (9.kl.) un Anete Fišere (8.kl.).
   Signija Brauna 96 olimpiādes dalībnieku konkurencē ieguvusi ATZINĪBU.
Abas meitenes olimpiādei sagatavoja skolotāja Ruta Freimane.           
 
Konkurss kultūras pasākumu finansējumam
Otrdiena, 01 aprīlis 2014 08:20
Ventspils gerb
         Ar novada domes 27.marta sēdes lēmumu ir apstiprināts konkursa nolikums finansējuma saņemšanai kultūras pasākumiem, lai papildus atbalstītu pašvaldības struktūrvienības, biedrības, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas kultūras pasākumu organizēšanā. Konkursa kopējais finansēšanas fonds 7000.00 eiro. Viena projekta atbalsts līdz 700.00 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš- 30.aprīlis.
 
Iepirkums
Trešdiena, 16 aprīlis 2014 14:57
Ventspils gerb
    Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 14 000 EUR) informē par iepirkumu
„Jumta seguma renovācija daudzdzīvokļu ēkai Maija ielā 14, Piltenē Ventspils novadā”
Lasīt tālāk...
 
Konkurss jauniešu centra izveidošanai Ugālē
Otrdiena, 01 aprīlis 2014 08:47
Ventspils gerb
    Ar novada domes 27.marta sēdes lēmumu tiek izsludināts konkurss ar projekta mērķi- nodrošināt Ugāles pagasta jauniešu centra nepārtrauktu darbību, kur jāparedz lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēja ar atbilstoša aprīkojuma iegādi, lai varētu radīt labvēlīgus apstākļus intelektuālai un radošai jauniešu attīstībai. Projektu iesniegšanas termiņš- 30.aprīlis.
 
Atkal panākumi konkursā!
Taurenis

 

 

 

  Vairāki Popes pamatskolas skolēni skolotājas Ingrīdas Andersones vadībā piedalījās Mākslinieciskās jaunrades centra „Praktiskās estētikas skola” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Lidojums IV –SPĀRNI” .
   Tā devīze: „Visi, kas apveltīti spārniem, radīja vēlmi arī cilvēkiem pacelties spārnos”. Uzdevums - pievērsties tēmas „Spārni” izpētei, ietverot dažādus aspektus: dabaszinātņu, aeronautikas, filozofisko.
Lasīt tālāk...
 
Par koku ciršanu Tārgales pagastā
Otrdiena, 15 aprīlis 2014 13:36
motorzagis_1   

         Pamatojoties uz 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 17.punktu tiek rīkota sabiedriskā apspriešana koku ciršanai, pamatojoties uz Tārgales pagasta pārvaldes iesniegumu par koku ciršanu nekustamajā īpašumā „Eglīšu kapi”, Tārgale, Tārgales pagasts, Ventspils novads (kad. Nr. 98660160154). Plānots nocirst vēja gāztu ievu un vēja lauztu liepu. 

   Viedokļi par plānoto koku ciršanu ārpus meža zemes iesniedzami līdz 2014.gada 25.aprīlim Ventspils novada domē (Skolas ielā 4, Ventspilī) vai Tārgales pagasta pārvaldē („Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads).
Lasīt tālāk...
 
Basketbola turnīrā vīriešiem uzvar tārgalnieki
IMG0001  
    Tārgales pamatskolas sporta zālē noslēdzies Ventspils novada turnīrs basketbolā vīriešiem. Šogad turnīrā piedalījās sešas komandas no Puzes, Vārves, Popes, Ances, Ugāles un Tārgales. Komandas aizvadīja cīņas apakšgrupās un cīņas par medaļām. Arī šajā gadā pārsteigumi izpalika, un finālā tārgalnieki pieveica Puzes komandu ar 50:47, bet bronzas duelī komanda no Popes pārliecinoši pieveica vārveniekus – 50:19.
   Dalībnieki un sacensību rīkotāji, tostarp treneris Aigars Paipals, pateicas Ventspils novada pašvaldībai par kausiem un medaļām, paldies turnīra tiesnešiem Čoderam un Lasmanim, protams arī sekretariātam.
 
Valsts konkursā- iegūta 2.vieta

kartons   Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursā, kura 2013./2014.gada tēma „Es.Telpa.Vide” – Ugāles Mūzikas un mākslas skolas audzēknēm Ievai PRIEKULEI un Beātei VIĻUMAI (skolotāja L.Zariņa) , strādājot pārī ,projektējot un būvējot uz kartona mājokli, iegūta 2. vieta.

 
Iepirkums
Pirmdiena, 14 aprīlis 2014 14:58
Ventspils gerb
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības autoceļa „Jaundobēji - Rinda” rekonstrukcijai, Ances pagastā, Ventspils novadā"
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/27
Lasīt tālāk...
 
Ziras. Dzīvokļu īpašumu "Lielbriežos" izsoles
Pirmdiena, 14 aprīlis 2014 11:45
 
izsole
   Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 „Lielbrieži”, Ziru pag., Ventspils nov., kadastra Nr.9890 900 0015. Sākumcena: 216,28 EUR/Ls 152,00, nodrošinājums 21,63 EUR/Ls 15,20, reģ.maksa 14,23 EUR/Ls 10,00. Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 30.05.2014. plks.12.00.
Lasīt tālāk...
 
Pope. Dzīvokļu īpašumu "Arājos" izsoles
Pirmdiena, 14 aprīlis 2014 11:22

izsole

    Privatizācijas aģentūra pārdod otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 „Arāji”, Popē, Popes pagastā, Ventspils novadā, kadastra Nr.9856 900 0078. Izsoles sākumcena: 637,45 euro (Ls 448,00), nodrošinājums 63,74 euro (Ls 44,80), reģistrācijas maksa 14,23 euro (Ls 10,00). Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2014.gada 23.maijā plkst.15.00.

Lasīt tālāk...
 
Notiks darba vakanču gadatirgi
nva logo[1]

 

 

    Novērtējot pozitīvo pieredzi vakanču gadatirgu organizēšanā 2013. gadā, arī šopavasar Nodarbinātības valsts aģentūra organizēs piecus reģionālos vakanču gadatirgus. Vakanču gadatirgus – tā ir lieliska iespēja darba devējam prezentēt savu uzņēmumu, veicinot tā atpazīstamību darba tirgū, kā arī atrast piemērotus darbiniekus. 2013. gadā vakanču gadatirgos piedalījās vairāk nekā 120 darba devēji, piedāvājot 800 vakances 8000 darba meklētājiem. Trešdaļa vakanču tika aizpildītas jau vakanču gadatirgu laikā. Arī šoreiz darba meklētāji varēs uzzināt par aktuālajiem piedāvājumiem ne tikai darba meklējumos, bet arī apmācību iespējām Latvijā un ārzemēs un uzzināt, kā veicināt savu profesionālo izaugsmi.

Lasīt tālāk...
 
Popiņi – labākie Latvijā
Pope velo
   Popes pamatskolas audzēkņi katru gadu aktīvi piedalās Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīkotajos izglītojošos projektos satiksmes drošības jomā. Uzzinot iepriekšējās sezonas rezultātus, popiņi ar prieku secināja, ka viņu mācību iestāde ieguvusi titulu "Labākā CSDD satiksmes drošības skola 2013".    Apsveicam!
Vairāk informācijas šeit- www.csdd.lv un http://multinews.lv
 
Izdots zinātnisks pētījums "Piltenes depozīts"
                                            Apgāds "Zinātne" laidis klajā arheoloģes un vēsturnieces Tatjanas Bergas zinātnisko pētījumu
IMG 1785

 

 

 un katalogu "Piltenes depozīts". Ventspils novada pašvaldības finansiāli atbalstītajā izdevumā atspoguļotas ziņas par naudas apgrozību Kurzemē 13. gadsimtā.
Piltenes depozīts atrasts 2012. gadā ar metāldetektoru, tajā ir 88 monētas, 29 lietie sudraba stienīši un divi bronzas atsvariņi. Monētu attēlus ievietoja internetā ar mērķi uzzināt atraduma vērtību pārdošanai, pēc tam attēli tika nosūtīti vācu numismātam – Vestfālenes monētu speciālistam Pēterim Ilišam. Viņš rakstā par 13. gadsimta Ziemeļreinas un Vestfālenes monētu atradumiem Baltijas jūras krastos sniedza ziņas arī par Latvijas atradumiem.
Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 3