Ventspils novads

 

Projekta pasākumu grafiks novembrim

NAP ES ESF
 Pašvaldība turpina īstenot ESF projektu "SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ”   Nr. 9.2.4.2/16/I/054,  2018. gada novembra mēneša semināru, mācību, pasākumu grafiks.

N.p.k.

Sākuma datums (dd.mm.gggg.)

Beigu datums

Ilgums

Norises laiks (plkst. no-līdz)

Īstenošanas Vieta

Nosaukums

Piezīmes

(dd.mm.gggg.)

(st.)

1

01.11.2018

01.11.2018

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš, mazā baseina komplekss

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Ugāles vidusskola

2

01.11.2018

01.11.2018

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Zūru pamatskola

3

01.11.2018

01.11.2018

1,5

18:00-19:30

Tārgales pamatskola, Tārgales skola,   Ventspils novads, LV-3621

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

4

02.11.2018

02.11.2018

1,5

18:00-19:30

"Tautas   Dārzs", Užavas pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

5

02.11.2018

02.11.2018

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Ances pamatskola

6

03.11.2018

03.11.2018

1,5

18:00-19:30

Sporta un kultūras centrs Zūras, Vārves pagstā.

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

7

05.11.2018.

05.11.2018.

1

19:00-20:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielais baseins

Peldēšana pieaugušajiem

 

8

06.11.2018

06.11.2018

1,5

18:00-19:30

Liepu iela-2A, Popes pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

9

06.11.2018

06.11.2018

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Užavas pamatskola

10

06.11.2018

06.11.2018

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un mazais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Ugāles vidusskola

11

07.11.2018.

07.11.2018.

1

19:00-20:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielais baseins

Peldēšana pieaugušajiem

 

12

07.11.2018.

07.11.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

13

08.11.2018

08.11.2018

1,5

19:00-20:30

Piltenē, Maija iela 8,

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

14

08.11.2018

08.11.2018

1,5

18:00-19:30

Ancē "Ausmas", Ances pag.

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

15

08.11.2018

08.11.2018

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Zūru pamatskola

16

08.11.2018

08.11.2018

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un mazais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Ugāles vidusskola

17

08.11.2018

08.11.2018

2

13:00-15:00

PII "Vālodzītes", Ances   pagastā; "Vālodzes', Ances pag., Ventspils nov., LV-3612

Lekcija - nodarbība SAGARŠOT, SATAUSTĪT,   SASMARŽOT

Mērķauditorija - vecāki, vecvecāki , pirmsskolas vecuma bērni (nodarbībās), pedagogi u.c. interesenti

18

08.11.2018

08.11.2018

2

16:00-18:00

PII "Zemenīte", Popes pagastā;   "Vālodzes', Popes pag., Ventspils nov., LV-3614

Lekcija - nodarbība SAGARŠOT, SATAUSTĪT,   SASMARŽOT

Mērķauditorija - vecāki, vecvecāki ,   pirmsskolas vecuma bērni (nodarbībās), pedagogi u.c. interesenti

19

09.11.2018

09.11.2018

1,5

16:30-18:00

"Tautas   nams", Jūrkalnes   pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

20

09.11.2018

09.11.2018

1,5

18:30-20:00

 "Tautas   Dārzs", Užavas pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

21

09.11.2018

09.11.2018

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Ances pamatskola

22

09.11.2018

09.11.2018

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   mazias baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

23

10.11.2018.

10.11.2018.

1,5

12:00-13:30

Sporta un kultūras centrs Zūras, Vārves pagstā.

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

24

10.11.2018.

10.11.2018.

4

10:00-14:00

"Tārgales skola", Tārgales   pagasts, Ventspuils novads

Ainas Poišas lekcija '"Vecāku klātbūtne"

Mērķauditorija - vecāki, vecvecāki,   novada skolu pedagogi u.c. interesenti

25

12.11.2018.

12.11.2018.

1

19:00-20:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

 

26

13.11.2018

13.11.2018

1,5

18:00-19:30

Lipeu iela-2A,. Popes pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

27

13.11.2018

13.11.2018

1

9:00-10:00

SIA „Olimpiskais centrs   „Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Užavas pamatskola

28

13.11.2018

13.11.2018

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un mazais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Ugāles vidusskola

29

14.11.2018.

14.11.2018.

1

19:00-20:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

 

30

14.11.2018.

14.11.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

31

15.11.2018.

15.11.2018.

1,5

19:00-20:30

Piltene, Maija iela 8

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

32

15.11.2018.

15.11.2018.

1,5

18:00-19:30

Ance "Ausmas", Ances pag.

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

33

15.11.2018.

15.11.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Zūru pamatskola

34

15.11.2018.

15.11.2018.

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un mazais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Ugāles vidusskola

35

16.11.2018.

16.11.2018.

1,5

18:00-19:30

Skolas iela   8, Ventava, Vārves pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

36

16.11.2018.

16.11.2018.

1

pl.10:00-pl.11:00

SIA „Olimpiskais centrs   „Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Ances pamatskola

37

16.11.2018.

16.11.2018.

1

pl.9:00-pl.10:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   mazias baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

38

19.11.2018.

19.11.2018.

1,5

18:00-19:00

"Vidusskola", Ugāles   pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

39

19.11.2018.

19.11.2018.

1

19:00-20:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

 

40

20.11.2018.

20.11.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Užavas pamatskola

41

20.11.2018.

20.11.2018.

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un mazais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Ugāles vidusskola

42

21.11.2018.

21.11.2018.

1

19:00-20:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

 

43

21.11.2018.

21.11.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

44

22.11.2018.

22.11.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Zūru pamatskola

45

22.11.2018.

22.11.2018.

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un mazais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Ugāles vidusskola

46

22.11.2018.

22.11.2018.

1,5

19:00-20:30

Maija iela 8, Piltene

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

47

22.11.2018.

22.11.2018.

1,5

18:00-19:30

Ance "Ausmas", Ances pag.

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

48

23.11.2018.

23.11.2018.

1,5

18:00-19:30

Skolas iela 8, Ventava, Vārves pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

49

23.11.2018.

23.11.2018.

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Ances pamatskola

50

23.11.2018.

23.11.2018.

1

9:00-10:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   mazias baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

51

24.11.2018.

24.11.2018.

1,5

11:00-12:30

"Saulgrieži", Ziru     pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

52

26.11.2018.

26.11.2018.

1,5

18:00-19:30

"Vidusskola", Ugāles   pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

53

26.11.2018.

26.11.2018.

1

19:00-20:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

 

54

27.11.2018.

27.11.2018.

1

9:00-10:00

SIA „Olimpiskais centrs   „Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Užavas pamatskola

55

27.11.2018.

27.11.2018.

1

10:00-11:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un mazais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Ugāles vidusskola

56

28.11.2018.

28.11.2018.

1

19:00-20:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

 

57

28.11.2018.

28.11.2018.

1

9:00-10:01

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

58

29.11.2018.

29.11.2018.

1

pl.9:00-pl.10:00

SIA „Olimpiskais centrs   „Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Zūru pamatskola

59

29.11.2018.

29.11.2018.

1

10:00-11:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un mazais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Ugāles vidusskola

60

29.11.2018.

29.11.2018.

1,5

18:00-19:30

"Rozītes", Vārves ciems, Vārves   pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

61

30.11.2018

30.11.2018

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Ances pamatskola

62

30.11.2018

30.11.2018

1,5

18:00-19:30

Skolas iela 8, Ventava, Vārves pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

 

63

30.11.2018

30.11.2018

1

9:00-10:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   mazias baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Janvāris 2019
P O T C Pk S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3