Ventspils novads

 

Izsola kustamo mantu - traktorus

izsoles amurs 18
   Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 2018. g. 20. jūnijā
plkst. 13
Ventspils novada pašvaldības telpās Skolas ielā 4, 2. stāva zālē, Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – traktorus.
   "JUMZ 6L", sākumcena 450,00 eiro (transportlīdzeklis apskatāms Vārves pagasta pārvaldē Skolas ielā 1 Ventavā, Vārves pagasts, Ventspils novads, darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Vārves pagasta pārvaldes vadītāju Gunitu Ansoni, tālr. 29394653, e-pasts );
   pārdod kustamo mantu – traktoru "DT-75 M", sākumcena 450,00 eiro un  kustamo mantu – traktoru "MTZ-82", sākumcena 350,00 eiro (transportlīdzekļi apskatāmi Puzes pagasta pārvaldē “Valde” Puzes pagastā, Ventspils novads, darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Puzes pagasta pārvaldes vadītāju Santu Šēniņu, tālr. 25749249, e-pasts );

   Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā 1. stāvā Skolas ielā 4 Ventspilī un Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs, kā arī šī paziņojuma pielikumā.
   Izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā transportlīdzekļa nosacītās cenas jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903 AS "Swedbank" ar norādi "Transportlīdzekļa (reģistrācijas numurs) izsoles nodrošinājums".
   Pieteikumu reģistrācija izsolei no 2018. gada 16. maija darbadienās Ventspils novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā Skolas ielā 4, Ventspilī, 1. stāvā (kontaktpersona Andris Stepanovičs (tālr. 63629467, 26688898, e-pasts vai Nekustamo īpašumu nodaļā (kontaktpersona Gita Horste, tālr. 63629418, 25749170, e-pasts ) līdz 2018. g. 20. jūnija plkst. 12.00.
IZSOLES NOTEIKUMI
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Maijs 2018
P O T C Pk S Sv
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3