Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Apstiprināts Bāriņtiesas Ētikas kodekss

   
Ventsp.nov.grb2
Ventspils novada domes deputāti apstiprinājuši Bāriņtiesas Ētikas kodeksu. Tā uz devums ir veicināt darbinieku pamatsaistību apzināšanos, likumīgu un godprātīgu darbību sabiedrības interesēs, nosakot kritērijus, kas palīdzētu apzināties rīcības un seku kopsakarības.
   Kodeksā noteikts, ka Bāriņtiesas darbinieki, pildot savus pienākumus, ievēro šādas ētikas normas: taisnīgumu un objektivitāti, atbildīgumu, profesionalitāti un konfidencialitāti.
Minēti arī darbinieku uzvedības pamatprincipi, piemēram, ārpus darbalaika darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, kas atbilst vispārpieņemtajām uzvedības normām, lai neradītu šaubas par objektīvu un godīgu profesionālo pienākumu pildīšanu, kā arī atturas pieņemt dāvanas un labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanām, ja tās saistītas ar profesionālo pienākumu pildīšanu.
   Ētikas kodeksā atsevišķs punkts veltīts arī interešu konflikta novēršanai, nosakot, ka Bāriņtiesas darbinieks amata stāvokli un informāciju, kas iegūta, pildot amata pienākumus, izmanto tikai sabiedrības labā. Nav pieļaujama amata stāvokļa un iestādes resursu izmantošana privātās interesēs.
   Sūdzības un iesniegumus par Bāriņtiesas darbinieku pieļautajiem Ētikas kodeksa un sabiedrībā pieņemto uzvedības normu pārkāpumiem izskata Latvijas Bāriņtiesas darbinieku asociācijas Ētikas komisija.
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Maijs 2017
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4