Ventspils novads

 

Novadā uzlabos elektroapgādi 4 600 klientiem

ST
  Ventspils novada elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad ieguldīs 1,4 miljonus eiro. Pilsētas un novada teritorijā šogad plānots atjaunot vidējā sprieguma 10kV un 20kV elektrotīklu 23 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 18 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 13 transformatoru apakšstacijas. Pēc plānoto projektu realizēšanas, AS “Sadales tīkls” uzlabos sniegto pakalpojumu kvalitāti vairāk nekā 4 600 klientiem.
   AS “Sadales tīkls” visā Latvijā pakāpeniski atjauno un uzlabo elektrotīklu, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski, tādēļ tā atjaunošanu uzņēmums veic, rūpīgi izvērtējot elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blīvumu un elektroenerģijas patēriņa apjomu, kā arī ņem vērā gan pašvaldību, gan klientu priekšlikumus. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.
   Ventspils novada teritorijā elektrotīkls šogad tiek atjaunots Tārgales, Ances, Vārves, Užavas, Piltenes un Ugāles pagastā. Tārgales pagastā - gar autoceļu no Irbenes uz Lielirbes pusi, 8,3 km garumā šogad tiek veikta nozīmīga vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija. Elektrolīnija tiek pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā. Pēc elektrolīnijas pārbūves klientiem samazināsies elektroapgādes traucējumu skaits, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, kā arī paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā.
   Užavas, Ugāles un Piltenes pagastā šogad plānotā elektrotīkla pārbūve jau ir noslēgusies. Užavas pagasta teritorijā vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija atjaunota 1,9 km garumā un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Savukārt Ugāles pagastā – Māteru apkaimē, vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija atjaunota 1,5 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2 km garumā un izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija. Piltenes pagastā elektrotīkla pārbūve norisinājās Piltenes un Karaļciema apkaimē, kur vidējā sprieguma elektrolīnija atjaunota 900 m garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 4,8 km garumā un izbūvētas divas jaunas transformatoru apakšstacijas.
   Ances pagastā šogad tiek veikta apjomīga vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūve. No autoceļa Rinda-Spiņņi līdz pat Jorniņiem (caur Anci) šogad paredzēts rekonstruēt vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 4,7 km garumā. Papildus vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūvei šogad plānots uzsākt arī jaunas transformatoru apakšstacijas un jaunu zemsprieguma kabeļu līniju izbūvi 4,4 km garumā. Savukārt Virpes ciemā šogad tiek atjaunots sadales punkts “Virpe”, kas nodrošina elektroapgādi 1 600 lietotājiem. Projekta ietvaros notiek vidējā sprieguma kabeļu līnijas izbūve 500 m garumā un 0,4kV kabeļu līnija izbūve 150 m garumā. Sadales punktā paredzēts uzstādīt piecus attālināti vadāmos jaudas slēdžus, kuri ļaus AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus. Elektrotīkla pārbūve turpinās arī Vārves pagastā  - Ventavā, kur AS “Sadales tīkls” šogad veic transformatoru apakšstacijas rekonstrukciju.
  
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Augusts 2018
P O T C Pk S Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2