Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Par koku ciršanu Popes ciemā

 
koku cirsana
  Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu tiek rīkota publiskā apspriešana 4 (četru) nokaltušu koku nociršanai alejā no Popes centra līdz Rīgas ceļam Ventspils virzienā, Popes ciemā, Ventspils novadā. Rakstiskus iebildumus un priekšlikumus var iesniegt līdz 30.11.2017. Popes pagasta pārvaldē “Pagastamāja”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614 vai Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601.

Par smilts-grants atradnes ierīkošanu Popes pagastā

FirmaL4
   Ir izstrādāts ietekmes uz NATURA 2000 novērtējuma ziņojums "Paredzētās darbības – smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana, izstrāde un rekultivācija nekustamajā īpašumā "Dambkalni" – ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu "Popes zāļu purvs" novērtējums".

Lasīt tālāk ...

Puzē izmaiņas pasta pakalpojumu sniegšanā

Latvijas Pasts
   Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Puzes pagastā no 27. oktobra tiek mainīts Puzes pasta nodaļas darbības modelis, atrašanās vieta un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk pasta pakalpojumi tiks Puzes pagasta Blāzmā, Valdē, katru darbdienu no plkst. 12-13. Iedzīvotāji saņems visus pasta pakalpojumus, kas bija pieejami līdzšinējā nodaļā, vai arī varēs izvēlēties saņemt tos pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Lasīt tālāk ...

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Valdkrasti robeza
   2016. gada 30. martā Ventspils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 93 “Par lokālplānojuma izstrādes izsākšanu Ventspils novada Jūrkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Valdkrasti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 98500030026, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu”.

Lasīt tālāk ...

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

VND
   Atgādinām, ka līdz 31. martam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli", nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Lasīt tālāk ...

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Novembris 2017
P O T C Pk S Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3