Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Tuvojas koku ciršanas lieguma laiks

Dzenis
    Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 20. punktu pilsētu un pagastu ciemu teritorijās no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam aizliegts cirst kokus, lai saudzētu tajos esošos apstādījumus to veģetācijas perioda sākumposmā - plaukšanas laikā, kā arī aizsargātu tajos ligzdojošos putnus.
   Izņēmuma gadījumi ir, ja cērt:
• augļu kokus;
• kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem;
• kokus ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem kokus audzēt ir aizliegts, kā arī Aizsargjoslu likuma 61. pantā minētos kokus;
• kokus ārkārtējā situācijā, kas izsludināta atbilstoši normatīvajiem aktiem par nacionālo drošību;
• kokus, kas apdraud infrastruktūras darbību, cilvēku veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbiem ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta pašvaldība;
• kokus, kuru nociršanu pašvaldība ir atzinusi par neatliekamu.
Iesnieguma veidlapa par koku ciršanu ārpus meža pieejama sadaļā: Pakalpojumi ˃Uzņēmējdarbība
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Aprīlis 2017
P O T C Pk S Sv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30