Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Konkurss uz Zūru pamatskolas direktora amatu

VND
    Ventspils novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000052035) izsludina konkursu uz Ventspils novada Zūru pamatskolas direktora amatu. Dokumenti iesniedzami Ventspils novada pašvaldības Personāla nodaļā: 8. kab., Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601, ar norādi Zūru pamatskolas direktora amata konkursam vai nosūtāmi elektroniski: līdz 2017. gada 1. augusta plkst. 16.00. Tālr. uzziņām 63629461.
    Prasības pretendentiem:
• augstākā  pedagoģiskā  izglītība un nepieciešamā  profesionālā kvalifikācija (28.10.2014. MK Noteikumu Nr. 662 1. pielikuma 1. punkta nosacījumi);
• vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un  vismaz  vienas  Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai  nepieciešamajā   apjomā   (19.08.2014. MK Noteikumu Nr. 496 5.3. apakšpunkta nosacījums);
• vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• teicamas prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas);
• prasme noformēt, sagatavot  dokumentus un zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
• prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos;
• uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.
  Galvenie darba pienākumi:
• nodrošināt iestādes darbību, tai noteikto uzdevumu izpildi un atbildēt par iestādes darba rezultātiem;
• organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos;
• nodrošināt  Valsts  izglītības  standarta,  izglītības  iestādes  izglītības  programmu  un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
• nodrošināt izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo resursu racionālu un efektīvu izmantošanu;
• nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu iestādes darbībā.
Pretendentiem jāiesniedz:
• motivēta pieteikuma vēstule;
• īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
• izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
• Zūru pamatskolas attīstības redzējums (līdz divām A4 lapām datorrakstā);
• Zūru pamatskolas direktora amata pretendenta atbilstības apliecinājums.
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Jūlijs 2017
P O T C Pk S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6