Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Kultūra Puzē

yKULTŪRAS NAMS

Kontaktinformācija:

Blāzma, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613.

Kultūras nama vadītāja Līga Galdiņa,
                                                    tālr. 26692008.
E-pasts: .


Puzes kultūras nama ēka ir uzcelta 1979.gadā. Ēka ir piebūvēta klāt Puzes pamatskolai. Zāle tiek izmantota gan kultūras pasākumiem, gan pagasta un skolas sporta nodarbībām. Dienā zālē notiek sporta stundas, vakaros tā tiek izmantota treniņu nodarbībām  pieaugušajiem un  bērniem, savukārt sestdienās un svētdienās tur notiek kultūras nama rīkotie pasākumi. Zālē ir 400 sēdvietas. Kultūras pasākumiem tiek izmantota arī foajē telpa. 2.stāvā ir izvietota pagasta bibliotēka, mazā zālīte, kultūras darbinieka kabinets, bērnu un jauniešu centrs "Avots".

Puzes kultūras nama amatierkolektīvi :
 Fokloras kopa "SĪTAVA" darbojas jau 27 gadus. Aktīvi koncertē pagasta rīkotajos pasākumos un arī novadā. Vairākkārt piedalījusies folkoras festivālā Baltika. Kolektīvs ir koncertējis Vācijā. Skatēs vienmēr piedalījies un ieguvis augstu novērtējumu - 1 vai 2 pakāpes diplomus. Kolektīvā darbojas 12 dalībnieki.   Kolektīva vadītāja Lienīte Čače.
Sieviešu vokālais ansamblis "MEŽAROZE" darbojas jau 38 gadus, kolektīvā dzied 9 dalībnieces. Ansamblim ir bagāta skatuves pieredze , stabili un augsti sasniegumi skatēs - 1un 2 pakāpes diplomi. Regulāri ansamblis ir ticis izvirzīts zonas vokālo ansambļu skatēm. Ansamblis ir apguvis vairākas dziesmu programmas un var uzstāties dažādos pasākumos. Katru gadu, rudens pusē ansamblis aicina pie sevis draugus uz kopēju sadziedāšanās koncertu. Kolektīva vadītāja Lienīte Čače.
Vokālais ansamblis "PA ĪSTAM" darbojas 7 gadus. Kolektīvā dzied trīs dalībnieces ģitārista pavadījumā. Apgūts daudzveidīgs repertuārs, piedalījušies skatēs un iegūti 1 pakāpes diplomi. Kolektīvs koncertē novada dažādos kultūras namos, un arī ārpus novada. Kolektīva vadītāja Lienīte Čače.
Sporta pulciņš darbojas dažāda vecuma bērni un jaunieši, kuri apgūst basketbola, volejbola spēli. Tiek rīkoti turnīri sacensības. Treneri Sandris Šteinbergs un Arvis Anderšmits.
Mazpulki aktīvi darbojas vairākus gadus, piedalās novada un valsts rīkotajos mazpulku pasākumos. Aktīvi iesaistās pagasta dzīvē, rīko izstādes. Vadītāja Māra Kraule.

 

Kultūras nama pakalpojumu izcenojumi

Lielā zāle (novada   iedzīvotājiem), eiro/h bez PVN

Lielā zāle (citu novadu iedzīvotājiem), eiro/h bez PVN

Mazā zāle (novada iedzīvotājiem), eiro/h bez PVN

Mazā zāle(citu novadu iedzīvotājiem), eiro/h bez PVN

4.27  

7.11

2.85

5.69

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Jūlijs 2017
P O T C Pk S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6