Ventspils novads

 

Kultūra Puzē

yKULTŪRAS NAMS

Kontaktinformācija:

Blāzma, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613.

Kultūras nama vadītājas v.i. Sarmīte Strēle,
                                                    tālr. 26692008.
E-pasts: .


Puzes kultūras nama ēka ir uzcelta 1979.gadā. Ēka ir piebūvēta klāt Puzes pamatskolai. Zāle tiek izmantota gan kultūras pasākumiem, gan pagasta un skolas sporta nodarbībām. Dienā zālē notiek sporta stundas, vakaros tā tiek izmantota treniņu nodarbībām  pieaugušajiem un  bērniem, savukārt sestdienās un svētdienās tur notiek kultūras nama rīkotie pasākumi. Zālē ir 400 sēdvietas. Kultūras pasākumiem tiek izmantota arī foajē telpa. 2.stāvā ir izvietota pagasta bibliotēka, mazā zālīte, kultūras darbinieka kabinets, bērnu un jauniešu centrs "Avots".

Puzes kultūras nama amatierkolektīvi :
 Fokloras kopa "SĪTAVA" darbojas no 1987. gada. Aktīvi koncertē pagasta rīkotajos pasākumos un arī novadā. Vairākkārt piedalījusies folkoras festivālā Baltika. Kolektīvs ir koncertējis Vācijā. Skatēs vienmēr piedalījies un ieguvis augstu novērtējumu - 1 vai 2 pakāpes diplomus. Kolektīvā darbojas 12 dalībnieki.   Kolektīva vadītāja Lienīte Čače.
Sieviešu vokālais ansamblis "MEŽAROZE" darbojas no 1977. gada, kolektīvā dzied 9 dalībnieces. Ansamblim ir bagāta skatuves pieredze, stabili un augsti sasniegumi skatēs - 1un 2 pakāpes diplomi. Regulāri ansamblis ir ticis izvirzīts zonas vokālo ansambļu skatēm. Ansamblis ir apguvis vairākas dziesmu programmas un var uzstāties dažādos pasākumos. Katru gadu, rudens pusē ansamblis aicina pie sevis draugus uz kopēju sadziedāšanās koncertu. Kolektīva vadītāja Lienīte Čače.
Vokālais ansamblis "PA ĪSTAM" darbojas no 2007. gada. Kolektīvā dzied trīs dalībnieces ģitārista pavadījumā. Apgūts daudzveidīgs repertuārs, piedalījušies skatēs un iegūti 1 pakāpes diplomi. Kolektīvs koncertē novada dažādos kultūras namos, un arī ārpus novada. Kolektīva vadītāja Lienīte Čače.
Amatierteātra kolektīvs "Un tā tāļāk" darbojas no 2014. gada 23. janvāra, tā vadītāja Iveta Pete. Dalībnieku skaits 11. Nodarbības notiek trešdienās 18-20.

Kultūras nama pakalpojumu izcenojumi

Lielā zāle, eiro/h bez PVN

Mazā zāle, eiro/h bez PVN

11,48 

4,85 (līdz 100 m2), 7,21 (līdz 200 m2)

Nomājot vienā iestādē divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, tiek piemērota 11% atlaide

Naktsmītņu pakalpojumi iespējami, tikai nomājot Usmas tautas namā

Nomājot telpas bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm, tiek piemērota 40% telpu nomas atlaide

Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tiek piemērota 60% atlaide

 

 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3