Ventspils novads

 

Stiklu skola Puzē

   Stiklu vēsture iesniedzas 19. gs., kad meistari no stiklu fabrikas Ances tuvumā, makšķerēdami Mežezerā, pamanīja baltās smiltis ezera krastā.
   1897. gadā pēc vācu barona Grotuza pavēles šajā vietā uzcēla stikla fabriku. Tāpēc arī apdzīvotās vietas nosaukums ir Stikli. Tika atvērta skola fabrikas strādniekiem.
   1936. gadā Stiklos nodibināja divgadīgu lauksaimniecības skolu.
   1954. gadā atvēra skolu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Skolā tiek uzņemti skolēni ar pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu.
skolas bilde
 Kontakti: direktore Lienīte Alsberga, tālr. 20018165;
      
          e-pasts:

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

  Skola īsteno mācību programmas:
 • Speciālā pirmsskolas izglītība izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 01015811;
 • Speciālā pamatizglītība izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811;
 • Speciālā pamatizglītība izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015911;
 • Profesionālā pamatizglītība – koka izstrādājumu izgatavošana, kods 22543041;
 • Profesionālā pamatizglītība – ēdināšanas pakalpojumi, kods 22811021.


  
  Beidzot 9. klasi, izglītojamiem ir iespēja apgūt profesionālo pamatizglītību programmās:
 • koka izstrādājumu izgatavošana – galdnieka palīgs;
 • ēdināšanas pakalpojumi – pavāra palīgs.

Nokārtojot eksāmenu, skolēns saņem apliecību par profesionālās pamatizglītības iegūšanu.
Izglītojamiem ar smagiem attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem izglītību iespējams apgūt 12 mācību gados.

    Sākot ar 5. klasi, izglītojamiem ir iespēja mājturības un tehnoloģijas ietvaros apgūt:
 • kokapstrādes;
 • metālapstrādes;
 • mājturības;
 • šūšanas;
 • lauksaimniecības darba iemaņas.

  Atbalsta personāls skolā piedāvā nodarbības:

 • ritmikā;
 • ārstnieciskajā vingrošanā;
 • logopēdijā;
 • fizioterapijā.
  Skola piedāvā sekojošas rehabilitācijas nodarbības:
 • kanisterapija (dziedināšana saskarsmē ar speciāli piemeklētiem un apmācītiem suņiem);
 • terapija "Medicīniskā klaunāde";
 • fitoterapija (ārstniecības, pārtikas augu, garšaugu, krāšņumaugu pielietošana);
 • mākslas terapija.
DSC07151    Pēc mācību darba bērni aktīvi darbojas dažādās fakultatīvajās nodarbībās:
 • mūzikas, tautiskās dejas, ritma dejas, sports;
 • šūšana, daiļdārzniecība, rokdarbi;
 • informātika, foto, angļu valoda, radošās darbnīcas;
 • kokapstrāde, telpu noformēšana;
 • novadpētniecība, lauksaimniecība;
 • digitālā apmācība, runas māksla.
   2017/18. mācību gadā skolā mācās 72 izglītojamie, strādā 29 pedagogi un 17 tehniskie darbinieki.
   Skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamo izziņas procesa pilnveidošanai, izmantojot pārgājienus, ekskursijas, klašu un grupu vakarus un skolas rīkotos pasākumus kā mācību un audzināšanas darba metodes.

   Mūsu skolā ir aktīva sporta dzīve. Skolēni piedalās speciālo skolu sacensībās, izcīna godalgotas vietas. Labākie sportisti piedalījušies Pasaules Speciālajās olimpiādēs, iegūtas zelta, sudraba un bronzas medaļas.
     Stiklu apkārtnē ir gleznaina daba ar biezu mežu ieskautiem septiņiem ezeriem un purviem.
IMG 9593 (1)

SKOLAS TRADĪCIJAS:

   Zinību diena, projektu nedēļa, skolotāju diena, gājiens uz Kureliešu piemiņas vietu un piemiņas brīži, “Spēka daudzcīņa” – sporta pasākums veltīts Lāčplēša dienai, Latvijas dzimšanas dienas pasākums, rudens radošās darbnīcas, “Adventes” dārziņš, Ziemassvētki, izteiksmīgās runas konkurss “Valodiņa”, deju festivāls “Sadancis”, praktisko prasmju un iemaņu konkurss “Saturieties meitenes un zēni!”, mācību jomu nedēļas, Lieldienas, Mātes dienai veltīts koncerts, radošo darbu izstādes, mācību ekskursijas, sporta dienas, rudens talkas skolas apkārtnes sakopšanā, skolēnu dzimšanas dienu atzīmēšana, izlaidums, konkurss “Mēs par kārtību”, konkurss “Labo darbu krātuvīte”.

 

Telpu nomas un   naktsmītņu maksas pakalpojumi

Ēdamzāle
 
(eur/h   bez PVN)

Sporta zāle
 
(eur/h   bez PVN)

Klases telpa
 
(eur/h   bez PVN)

1 guļvieta diennaktī internātā

ar gultasveļu
 
(eur/h   bez PVN)

bez gultasveļas
 
(eur/h   bez PVN)

4,56

11,43

3,54

6,66

3,28

Nomājot divas vai vairākas iznomājamās   platības vienlaicīgi tiek piemērota 25% atlaide

Naktsmītņu pakalpojumi attiecas tikai   uz nometņu dalībniekiem un pašvaldības objektos nodarbinātajiem   remontstrādniekiem

Nomājot telpas bērnu un jauniešu   izglītības organizētām nometnēm tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide vai 60%   telpu nomas atlaide izmantojot naktsmītnes pakalpojumus internātā

Nomājot telpas organizācijām, kurām   piešķirts sabiedriskā labuma statuss tiek piemērota 60% atlaide

No telpu nomas   un naktsmītņu pakalpojumu maksas atbrīvoti

Ventspils novada pašvaldības   organizētie pasākumi

Ventspils novada dibinātu budžeta   iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju

Ventspils novadā reģistrētu   sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi

Ventspils novada iedzīvotāji sporta   zāles sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar   iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru

 


Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3