Ventspils novads

 

Vēstures liecinieki Puzē

yBaznīca
                                                                                                  
Mūsu baltā un mīļā baznīciņa celta no 1690. līdz 1692. gadam Puzes muižas īpašnieka Emeriha fon Mirbaha laikā. Virs ieejas baznīcā atrodas 4 Mirbahu dzimtas ģērboņi, jo ziedoja naudu baznīcas celtniecībai un baznīcā atrodasAivara Lemberga ģerbonis, par ieguldītiem līdzekļiem baznīcas restaurācijā.
 Baznīcu 1692. gadā iesvēta mācītājs Johanss Gampers.
1804. gadā pēc ugunsgrēka postījumiem baznīcas tornis tiek uzcelts zemāks, kādu jūs redzat šodien. Šajā ugunsgrēkā gāja bojā pirmā altāra glezna, šodien altārā ir Puzenieku muižas īpašnieka fon Grotusa dāvinātā gleznas kopija „Kristus noņemšana no krusta”
Pasaules karos baznīca nav cietusi, bet padomju laikā no 1977. līdz 1987. gadam, tā tika izzagta un izdemolēta.
1988. gadā baznīcā ar kolhoza „Blāzma” finansionālu atbalstu tiek veikts remonts un 1989. gadā draudze atsāk savu kalpošanu, Dieva svētību draudzei un ordinētai palīgmācītājai R.Rozītei vēl arhibīskaps Kārlis Gailītis.
Puzes evaņģēliski luteriskā draudzes 30 ļaudis  nes Kristus vēsti cilvēkiem, kalpo diakonijas darbā. No 1989. gada par mācītāju kalpo Raēla Rozīte.
 
Kontakpersonas:
Mācītāja Raēla Rozīte tālr. 25949765; draudzes lietvede Ņina Brikaine 28642054; draudzes priekšniece Skaidrīte Bruhanova 29486314;
E pasts : mājas lapa: www.puzesbaznica.lv
 

Puzes evanģēliski luteriskā draudze

 Draudze organizē dievkalpojumus 2. un 4.mēneša svētdienā 11.00 Puzes baznīcā; svētbrīžus 1. un 3.svētdienā 11.00 diakonijas centrā un sadraudzības mielastu.
No septembra līdz maijam notiek Bībeles stundas, Lūgšanas stunda, svētdienskola.
Draudze sadarbībā ar sadraudzības draudzēm Vācijā, Zviedrijā un Amerikā veido kopīgus  projektus diakonijas darbā, draudzes atbalstam un pagasta iedzīvotāju mērķgrupām.
 
Valsts nozīmes kultūras pieminekļi:
 1. Puzes luterāņu baznīca – Puzes pag., Puzē 17.gs., 19.gs., valsts aizsardzības Nr.6957;
 2. Puzes mācītājmuižas apbūve – Puzes pag., Puzes mācītājmuižā 17.gs., 18.gs., Nr.6958;
 3. Mācītāja māja – Puzes pag., Puze, Puzes mācītājmuižā 19.gs. v., 6959;
 4. Saimniecības ēka – Puzes pag., Puze, Puzes mācītājmuižā 19.gs., 6960;
 5. Puzes pilskalns – Puzes pag., starp Kesteriem un Pilskalniem, 2545;
 6. Ciļņi „Ģerboņi” – Puzes pag., Puzes luterāņu baznīcā, 4644;

 Vietējās nozīmes kultūras pieminekļi:

 1. Lejaskroga senkapi – Puzes pag., 2539;
 2. Jaunviecīšu senkapi – Puzes pag., pie Jaunviecīšiem, 2540;
 3. Kapšu senkapi (Mušīteru kapi) – Puzes pag., pie Kapšiem, 2541;
 4. Buču viduslaiku kapsēta – Puzes pag., pie Kraujām, 2542;
 5. Purmaļu senkapi (Pingāļu kapi) – Puzes pag., pie Purmaļiem, 2544;
 6. Raibkroga senkapi – pie Ventspils-Valdemārpils ceļa 0,5 km uz rietumiem no Raibkroga mājām.
 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3