Ventspils novads

 

Dabas liegumi Puzē

yyStiklu purvi
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Administratīvais iedalījums: Valdgales pagasts. Teritorija ietilpst arī Ventspils novadā.
Platība: 6636 ha, Dibināšanas gads: 1977 
 
Raķupes ieleja
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Dundagas novada Dundagas pagasts; Talsu novada Valdgales pagasts; Ventspils novada Ances pagasts Puzes pagasts.
Platība: 2204 ha, Dibināšanas gads: 1987.
Dabas vērtības:
Nozīmīga boreālo mežu, avotu un daudzu ES Biotopu direktīvas pļavu biotopu aizsardzības vieta (minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, sausas pļavas kaļķainās augsnēs, sugām bagātas atmatu pļavas, boreālie meži, eitrofas augsto lakstaugu audzes, palieņu pļavas). Teritorijā konstatēts daudz retu augu un dzīvnieku sugu.

Puzes smilšu krupja atradne
Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Puzes pagasts.
Platība: 8 ha, Dibināšanas gads: 1987
Dabas vērtības:
Teritorija veidota Latvijā retas abinieku sugas - smilšu krupja aizsardzībai.
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3