Ventspils novads

 

Bibliotēka Tārgalē

    Tārgales bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas apkalpo
  Targ,bibl.abonem
  Targ.bibl.bernutelpa
  Targalebibl.datortelpa
visus Tārgales pagasta iedzīvotājus un nodrošina lasītājiem brīvu pieeju literatūrai un informācijai. Bibliotēka sniedz bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus saskaņā ar Ventspils novada domes apstiprinātajiem Tārgales bibliotēkas lietošanas noteikumiem un Nolikumu. Bibliotēka ir akreditēta vietējās nozīmes bibliotēkas statusā. Tārgales pagasta bibliotēka no 2011.gada septembra atrodas Tārgales pagasta centrā - „Dzintarkalnos”, vienā ēkā ar Tārgales pagasta pārvaldi, netālu no pamatskolas un citām iestādēm. Bibliotēkā var iegūt informāciju dažādām interesēm, darbam, mācībām un atpūtai.

No bibliotēkas vēstures

   Tārgales bibliotēka dibināta 1955.gadā un atradās „Krustpiļos”. Savā pastāvēšanas laikā bibliotēka vairākkārt mainījusi savu atrašanās vietu. No 1973.gada līdz 1992.gadam bibliotēka atradās „Dzintarkalnos”, no 1993.gada līdz 2011.gada septembrim „Apiņos” un 2011.gada septembrī atkal atgriezās atjaunotajās telpās „Dzintarkalnos”. Pirmā Tārgales bibliotēkas vadītāja bija Irma Šate. 15gadus bibliotēkā strādāja Irina Jakubauska. No 1989.gada bibliotēkas vadītāja ir Ingrīda Kiseļus. Līdz 2001.gadam Tārgales pagastā bija četras - Liepenes, Lielirbes, Ventas un Tārgales bibliotēkas. No 2001.gada Tārgales pagastā ir viena pagasta bibliotēka, kura apkalpo visus pagasta iedzīvotājus un kurā strādā divas darbinieces. 2013.gadā bibliotēka uzsāka pirmos soļus automatizācijas jomā. No 2014.gada visi bibliotekārie procesi tiek veikti bibliotēku informācijas sistēmā ALISE.


Uz 01.01.2014. Iedzīvotāji –1897. Lasītāji–303.

Izsniegums–14638. Apmeklējums–7662. Krājums – 9792.


Kontaktinformācija:

Adrese: “Dzintarkalni”, Tārgales pag., Ventspils novads, LV-3621

Bibliotēkas vadītāja Ingrīda Kiseļus, Bibliotekāre Antoņina Čerņavska,

 Tālrunis: +371 25423217 (LMT)

E-pasts:


Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi

 • brīvpieejas grāmatu krājums;
 • No 2014.gada janvāra bibliotēka pilnībā strādā sistēmā BIS ALISE;
 • informācija par krājumu Kurzemes reģiona kopkatalogā;
 • 7 datoru un interneta izmantošana;
 • bezvadu internets WIFI telpās un ārpusē;
 • datubāzes– www.letonika.lv, www.filmas.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka;
 • 32 nosaukumu preses izdevumi;
 • novadpētniecības materiāli;
 • izstādes un tematiski pasākumi;
 • starpbibliotēku abonements.

Bibliotēkas maksas pakalpojumi:

 • printēšana;
 • kopēšana;
 • skenēšana;
 • laminēšana.
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Janvāris 2019
P O T C Pk S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3