Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Kultūra Tārgalē

Kontaktinformācija:Targalespp

"Dzintarkalni",  Tārgales pag.,
Ventspils novads, LV-3621.
Kultūras pasākumu organizatore Ilga Porniece,
tālr. 28624534,
e-pasts: .

Tārgales pagastā nav tautas nama, tādēļ kultūras pasākumi notiek tagadējā Tārgales pagasta pārvaldes zālē, pamatskolas zālē,  brīvdabas laukumā un citur brīvdabā – Liepenes jūrmalā, zemnieku sētā "Demora" Dokupes ciema "Laimiņās". Gadskārtu ieražas svētki tiek svinēti spēkvietā "Čīkstele", kas atrodas Tārgales pagastā mežā starp Jaunupi un Ovīšiem. Spēkvietā ir iespēja sajust uguns āderes labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību un garīgo pašsajūtu. Tā ir  izveidojusies par starptautiski nozīmīgu tūrisma vietu, kuru labprāt apmeklē gan Latvijas iedzīvotāji, gan ciemiņi no citām valstīm. 

 Tārgales pagastā līdz 80-tiem gadiem kultūras pasākumi notika Tautas namā “Burtnieki”. Telpas bija sliktā stāvoklī un tās pārņēma Ventspils rajona patērētāju biedrība. Vēlāk māja tika privatizēta. Iedzīvotāji atceras, ka laika posmā no 1950. līdz 1975. gadam Tārgales pagastā ir darbojušies deju kolektīvi, sieviešu ansambļi, teātris un vairākas muzikantu grupas. 
Laikā, kad pieauga iedzīvotāju skaits Tārgales ciemā, tika uzceltas jaunas daudzdzīvokļu mājas. Tur arī izveidojās jaunais centrs. Pašdarbnieku kolektīvu mēģinājumi un kultūras pasākumi notika Tārgales pamatskolas (bijusī barona muižas ēka) sporta zālē, kolhoza “Draudzība” kantora ēkā, ciema padomes zālē un SCO (Starpkolhozu Celtniecības organizācija) zālē.
  Kultūras pasākumu organizatora misija: attīstīt, izkopt, popularizēt, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbu, piedāvāt radošu kultūras produktu, veikt valsts svētku, gadskārtu ieražas svētku, piemiņas dienu, koncertu, izrāžu, konkursu, kā arī saturīgas atpūtas organizēšanu atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu interesēm un vajadzībām.

Tārgales pagastā darbojas četri amatierkolektīvi, kā arī rokdarbnieču un senioru klubs:

Ziedu laiks

                Sieviešu vokālais ansamblis "Ziedu laiks"
    Liekas, pavisam nesen, kad 1998. gada novembrī izveidojās Tārgales sieviešu vokālaisansamblis. Četras dziedātājas dzied jau kopš ansambļa pirmās pastāvēšanas dienas. Pati pirmā dziesma, kas tika dziedāta, bija Huberta Ignata komponētā dziesma „Ziedu laiks”, pateicoties kurai nedaudz vēlāk radās arī ansambļa nosaukums. Dziedātājas vieno tas, ka visām patīk dziedāt un kopā būt! Praktiskā muzicēšana, tas ir viens no drošākajiem ceļiem, kas ved uz mākslas pasauli.
    Tārgales pagasta sieviešu vokālais ansamblis
"Ziedu laiks" (vadītāja Margita Kronberga) aktīvi darbojas un ar savu sniegumu regulāri kuplina Tārgales pagasta rīkotos kultūras pasākumus, Ventspils novada sarīkojumus, regulāri piedalās skatēs un ir koncertējis ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās.
   Ansamblī dzied desmit dalībnieces vecumā no 39 līdz 64 gadiem.

Kandla                                Folkloras kopa "Kāndla"
   Folkloras kopas darbība ir tradicionālās kultūras aktualizācija, jaunrades attīstība, līvu-lībiešutradīciju iepazīšana un popularizēšana, kultūras mantojuma saglabāšana valstī un ārpus tās – folkloras festivālu "BALTICA", somugru radu tautu festivālu, Līvu svētku, Latvijas dziesmu un deju svētku, kultūras pasākumu un gadskārtu ieražu svētku programmu aprišu iezīmēšana, kas ir kopu darbības sasniegumu nozīmīgākā mākslinieciskā izpausme.
   Lībiešu dziesmu ansamblis „Kāndla" [kokle] – dibināts 1972. gadā. 2004. gadā dziesmu ansamblis pārtapa par Tārgales pagasta līvu folkloras kopu "Kāndla" (vadītāja Ilga Porniece). Kopā "Kāndla" darbojas 8 dalībnieki vecumā no 21 līdz 78 gadiem.
Darbības veidi – dziedāšana, dejošana, rotaļāšanās, stāstāmā folklora, muzicēšana un tautas instrumentu spēle (kokle, vijole, dūdas, akordeons, velna bungas, bundziņas, svilpavnieki).

Piski kandla                         Folkloras kopa "Piški kāndla"
   Kopas darbība veicina Latvijas vērtības – Tārgales pagasta vietējās līvu kultūras un valodas pārmantošanu, pastāvot asimilācijas draudiem uz unikālu tautību saglabāšanu - līvu kultūru, kas atrodas uz izzušanas robežas. Folkloras kopas dalībnieki mācās sajust senču saknes, izzināt un apgūt līvu kultūras tradīcijas, kas vēl nesenā pagātnē Tārgales pagastā dzīvoja tik vienkārši un dabiski.
   Kopā darbojas 9 dalībnieki vecumā no 10 līdz 15 gadiem.
   Darbības veidi - dziedāšana, rotaļāšanās, stāstāmā folklora, muzicēšana, tautas instrumentu spēle (kokle, bundziņas, svilpavnieki).
   Kultūras mantojums ir tautas bagātība un spēks, tas vieno un dzīvi liek dzīvot svētīgu, darinot to kuplumā, daiļumā un spēkā.

Teatra bilde                              Amatierteātris "TANGO"
   Tārgales amatierteātris savu darbību uzsācis 2016. gada 17. janvārī (režisore Līga Poriete). Ar saviem priekšnesumiem kolektīvs ir piedalījies Tārgales pagasta pasākumos, amatierteātru skatē, Ventspils novada pasākumos, kā arī viesizrādēs. Amatierteātrī apvienojušies vairāk kā desmit dalībnieki vecumā no 16 līdz 80 gadiem. Kolektīvs ir saliedēts un draudzīgs, kur ikviens jūtas drošs un var paļauties uz otra atbalstu, atvērts jaunām idejām.
   Teātra misija: Tārgales amatierteātra misija ir godam sniegt prieka, pārdomu un mīlestības pilnus mirkļus sava novada iedzīvotājiem, kā arī godam pārstāvēt savu pagastu citos Latvijas novados.
   Ar savu darbību Tārgales amatierteātris atbalsta vietējo kultūras dzīvi, padarot to daudzveidīgāku un bagātāku. Teātris – tas ir sirds aicinājums, kam atsaucas tie, kas to dzird!

rokdarbnieces Marta                           Rokdarbnieču klubs "Marta"
   Pievienoties rokdarbnieču  klubā laipni tiek aicināts ikviens interesents, kurš vēlas iemācīties ar savām rokām radīt kaut ko skaistu un realizēt savus sapņus.
   Uz pirmo kopā sanākšanu 2014. gada 25. oktobrī pa durvīm pati pirmā droši iesoļoja maza, smaidīga, darbīga un ņipra meitenīte, kuras māmiņa bija, šīs idejas "apgūt jaunus rokdarbu veidus", iniciatore Sanita Krūmiņa. Klubiņa nosaukums tā arī radās meitenītes vārdā "Marta".
   Pavasarīgais nosaukums dalībniecēm liek būt tikpat rosīgām un smaidīgām kā mazām meitenītēm.
   Interese par rokdarbiem ir daudzām dalībniecēm, un vairākas no viņām ir gatavas dalīties savās zināšanās un mācīt citas. Paldies Rutai Ziemelei, Lailai Blumfeldei, Alīnai Žukovai, kuras regulāri iepazīstina ar savu bagātīgo darbu pūru un ieinteresē pārējās rokdarbnieces ar dažādām skaistām lietām, kuras varēt izgatavot pašas. Liels prieks, ka interesentu pulks aizvien pieaug.
   Misija: Pulcēt kopā rokdarbnieces, lai dalītos savās prasmēs, iegūt jaunas un nodot to tālāk paaudzēs.

senioru klubs                                       Senioru klubs
   2014. gada pavasarī Tārgales pagastā nodibinājās senioru klubs. Ventspils novada senioru padome ar Ventspils novada pašvaldību regulāri novada pagastu senioriem organizē senioru saietus, sporta spēles, senioru Vispasaules dienas un citus pasākumus.
   Tārgales pagasta seniori aktīvi iekļaujas novada rīkotajās aktivitātēs, kā arī reizi gadā dodas ekskursijā, piedalās pagasta rīkotajos svētkos un kopā sanāk Ziemassvētkos.
   Misija: Aktivizēt senioru kustību pagastā, piedaloties gan vietējos, gan Ventspils novada pasākumos, izzinošās ekskursijās, uzlabojot un padarot interesantāku senioru ikdienu.

 
 
 
 
 
 
 
 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Novembris 2017
P O T C Pk S Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3