Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Tārgales pamatskola

 Skolas direktore Ilze Judzika
Tālr. 25411196, 63620503
Direktores vietniece izglītības jomā-
                            Dace Auzāne
Direktores vietniece audzināšanas jomā-
                            Gunita Irbe
e-pasts:
mājaslapa: www.targalespamatskola.lv
 IMG 3014A

 2017/18. mācību gadā skolā mācās 197 bērni.
Darbojas 4 pirmsskolas grupas, kuras apmeklē 

62 bērni no 1,5 līdz 6 gadu vecumam.
1.–9. klasē mācās 135 skolēni.

 
Skolas vēsture
      Skolas pirmsākumi meklējami dažus kilometrus tālāk – vecajā pagastnamā, kas tagad nojaukts. Šeit, ”Skoliņos”, 1874. gada rudenī atvēra pirmo Tārgales skolu. To vadīja pārzinis Šmits.
No 1884. gada līdz 1912. gadam skolu vada Jānis Kauliņš, skolotājs ar semināra izglītību. Skolā mācības notiek krievu valodā, izņemot lasīšanu un ticības mācību.
   Laikā no 1912.–1935. gadam, ar pārtraukumu no 1915.–1919. gadam, skolu vada Pauls Skoliņš.
Pārziņa Skoliņa laikā mācības notiek jau divās klašu telpās. Skolā ir 1.,2.,3. klase un sagatavošanas klase. Mācības notiek vācu valodā.
No 1919. gada strādā pirmās palīgskolotājas. Mācības notiek latviešu valodā.
   No 1935. gada skolu vada pārzinis Juris Bērziņš. Pakāpeniski mainās skolas iekšējais iekārtojums un ārējais izskats.
  1942. gada pavasarī skola pārceļas uz jaunām telpām Tārgales muižas pilī. 1947. gadā ir septiņgadīgās skolas pirmais izlaidums. Juris Bērziņš skolu vada līdz 1950. gadam.
  1950. gadā par skolas direktori kļūst Ilga Brasla.
  1952. gada rudenī skolas vadību uzņemas Biruta Spunde. Tiek uzsākta skolas pārbūve, kas turpinās līdz 1958. gadam, kad skolā ievelk elektrību.
Līdz 1955. gadam direktores amatu izpilda Arta Saluma.
  Laikā no 1955.–1964. gadam par direktori strādā Alvīne Dižbite (Šablovska). Šajā laikā skolu noposta ugunsgrēks (1958. gads) un normāli savu darbu tā atsāk tikai 1961./1962. mācību gadā. Tad skola ir pilnībā pārbūvēta un kļuvusi par skaistu, plašu ēku, ar lielu sporta zāli. Pieaugusi arī skolas nozīme pagasta sabiedriskajā dzīvē.
  1964./1965. mācību gadā par skolas direktoru sāk strādāt Johans Irbe – Zīle (līdz 1967.gadam.)
   120 gadskārtu skola sagaida jaunā mācību un sporta kompleksā, kurš uzcelts 1985. gadā.
Līdz 1990. gadam skolu vada Agita Ķikauka. No 1991. gada līdz 2013. gadam skolas vadību savās rokās tur direktore Velta Ģibiete.
   No 2013. gada skolas direktore ir Ilze Judzika.

 

 Skola īsteno izglītības programmas:

 

pamatizglītības programmu (kods 21011111);


pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem

ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem

ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (kods

21015911).

 Interešu izglītības pulciņi:

 koris; 

 popgrupa "Cīrulītis";
 popgrupa "Jautrā varavīksne";
 rokdarbu pulciņš;
 tautas deju kolektīvs "Dore";
 dambretes pulciņš;
 vizuālās mākslas pulciņš.
 Skolā darbojas Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas mācību treniņu grupas.
 Darbojas Piltenes mūzikas skolas Tārgales mācību punkts.

Fakultatīvās nodarbības:

angļu valoda 1., 2. klasei;
sports 1.-4. un 5., 7. klasei;

vizuālā māksla 6. klasei;
krievu valoda 6. klasei;
latviešu valoda 9. klasei;
dabaszinības 5., 6. klasei.

Projekti

   Skola ir "Junior Achievement-Young Enterprise
Latvija" dalībskola. Skolēni raksta biznesa plānus un veido skolēnu mācību uzņēmumus.

   Skola piedalās "Erasmus+" projektā "Mācību un vadības kvalitātes uzlabošana Tārgales pamatskolā" un projektā "Communication Is the Key".

  Tārgales pamatskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (8.3.2.2/16/I/001).

 
 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Janvāris 2018
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4