Ventspils novads

 

Biedrības Tārgalē

BIEDRĪBA ,,RĀNDA’’
Kopš 2007.gada 8.februāra Tārgales pagastā darbojas biedrība ,,RĀNDA”, reģ. Nr. 40008111130,  juridiskā adrese ,,Lāses”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621.
 
Biedrība ,,RĀNDA” izveidota ar mērķi:
Sniegt nozīmīgu  pagasta iedzīvotāju vajadzībām kopumā vai kādā daļā, veicinot pagasta stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti;
Veicināt pagasta iedzīvotāju izglītošanu, zināšanu un prasmju veidošanu, darbspējīgo prasmju un iemaņu pilnveidošanu, atbilstoši darba tirgus prasībām, spēju adaptēties citām nodarbēm, informētību un cilvēkresursu potenciāla paaugstināšanu;
Veicināt izglītības infrastruktūras uzlabošanu vispārējo prasmju apguvei;
Veicināt vides un lauku ainavas saglabāšanu, uzlabošanu un vides kaitējuma mazināšanu;
Veicināt dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzību un izmantošanas uzlabošanu;
Veicināt kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšanu un izmantošanu, kultūras infrastruktūras un kvalitatīvas kultūras pakalpojumu pieejamību un izmantošanu;
Pilsoniskas sabiedrības attīstības nolūkos, veicināt lauku dzīves kvalitātes un ekonomikas dažādošanu, atbalstot alternatīvu ienākumu avotu izmantošanu;
Veicināt vērtības pievienošanu vietējiem produktiem ( precēm, pakalpojumiem, vietējiem amatniecības produktiem), īpaši veicinot tirgus pieejamību uzņēmējiem, kuri veic maza apjoma produkcijas ražošanu;
u.c.
Biedrība ,,RĀNDA”   ES Leader +  ietvaros  realizējusi šādus   projektus:
  1. ,, Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas vietu izveide un labiekārtošana”   Tārgales ciema centrā. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2007.gada 3.decembrī. Kopējās objekta izmaksas Ls 5000,00 .
  2. ,,Tūrisma un kultūras informācijas centra izveide Tārgalē”. Projekta ietvaros laika posmā no 2008.gada 12.maija līdz 2008.gada 30.jūnijam izveidoti un uzstādīti informācijas stendi Tārgales ciemā un Miķeļtorņa ciema centrā, izveidots informācijas stends un galda displejs.  Kopējā darbu izmaksas summa Ls 2210,00 .
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3