Ventspils novads

 

Biedrības

Biedrība “Ugāles attīstība”, reģ. Nr. 50008171381

juridiskā adrese: “Ugāles pagasta nams”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615

AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV06UNLA0050018378169

Valdes priekšsēdētāja Helēna Mendrišora, kontakttālrunis 29506686.

Biedrība “Ugāles attīstība” darbojas kopš 2011. gada.

Biedrības mērķi ir:

• veicināt kultūras, izglītības un sporta dzīves aktivitātes;

• saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un attīstīt kultūrvidi;

• celt lauku iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, pašiniciatīvu un līdzdalību dzīves vides sakārtošanā;

• radīt interešu un mūžizglītības pieejamību Ugāles pagastā;

• iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus.

Biedrības realizētie projekti:

• Ugālnieku informatizācija un dzīves kvalitātes uzlabošana;

• “On the Crossroad of Democratization” (Demokrātijas krustcelēs);

• Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana;

• Lai skan Ugālē!;

• Dalība projektā par bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā “Pasākums noteiktām personu grupām”;

• Dalība projektā “Vides objektu pieejamība un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”;

• Dalība projektā “Ventspils novada pašvaldības 2015. gada Kultūras projektu finansēšanas konkurss” – Līgo nakts Jāņkalniņā;

• “Māteru svētki”;

• Ugāles pagasta Piebaznīcas ielu svētki.

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Janvāris 2019
P O T C Pk S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3