Ventspils novads

 

Kultūra Ugālē

Tautas nams "Gaisma" 

  y
Tautas nams kā kultūras norišu centrs pagastā darbojas no 1930. gada. Jau tajā laikā radās nepieciešamība pēc telpām, jo ugālnieki bijuši aktīvi kultūras dzīves organizētāji. Spēlēts teātris, braukuši pat režisori no Rīgas, darbojies stīgu orķestris, koris un Ugālē notikuši Kurzemes Dziesmu svētki, kuros piedalījušies ap 800 dziedātāju. Kultūras norisēm pagastā ir sena vēsture.
Ik gadus tautas nams "Gaisma" organizē svētkus pagastā un piedalās kultūras aktivitātēs valstī un novados. Darba apjoma ziņā ir viens no lielākajiem tautas namiem Ventspils novadā. Ugālē darbojas vienīgais koris un pūtēju orķestris novadā.
Kontaktinformācija:
Tautas nams "Gaisma",
Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615.
Tautas nama vadītāja Kitija Šēniņa,
                         tālr. 25666284,
Kultūras menedžere Iveta Pete,
                         tālr. 27809617.
             e-pasts:

Mākslinieciski kolektīvi un interešu grupas:

  • Pūtēju orķestris "Ugāle" – 32 dalībnieki;
  • Deju kolektīvs "Spiekstiņi" – 20 dalībnieki;
  • Jauktais koris "Eglaine" – 18 dalībnieki;
  • Amatierteātris "Ugāles Drāma" – 20 dalībnieki;
  • Ritma grupa – 16 dalībnieces;
  • Folkloras kopa "Urdava" – 12 dalībnieki.
Pūtēju orķestris "Ugāle" - darbojas no 1971. gada.  Kolektīvā tiek iesaistīti Ugāles Mūzikas skolas audzēkņi. Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā.  Diriģenti - Jānis Smilga un Viesturs Ozols.
Deju kolektīvs "Spiekstiņi" - darbojas no 2003. gada 7. oktobra. Kolektīvs aktīvi koncertē. Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā. Kolektīvs piedalījies Ventspils pilsētas un novada deju kolektīvu skatēs. Apgūta Kurzemes novada programma. Kolektīvs veido sava kolektīva vēsturi, dokumentē darbību. Katru gadu veido sava kolektīva deju dienu “Lustīgdancis” uz kuru aicina arī citu novadu dejotājus. Iestudē dejas ārpus obligātā deju repertuāra un veido savas deju horeogrāfijas. Vadītājs - Gints Skribāns
Web lapa - http://vpdk-spiekstini.mozello.lv/
Jauktais koris "Eglaine" - koris Ugālē darbojas no 1948. gada. Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā. Koncertējis - pagasta organizētajos pasākumos, Ventspils rajona kolektīvu kopkoncertā. Divas reizes gadā organizē koru draudzības koncertus, aicinot citu rajonu koru kolektīvus. Diriģente - Beāte Kalniņa.
Amatierteātris "Ugāles Drāma"- darbojas no 2005. gada. Katru gadu piedalās Ventspils novada teātra festivālā „Noņem masku”. Ar iestudētajām izrādēm kolektīvs ne tikai piedalījies pasākumos pašu mājās (Līgo svētki, teātra festivāls, teātra dienas) viesojas ne tikai Ventspils novada tautas namos, bet arī citu novadu tautas namos. Vadītāja - Iveta Pete.
Līnijdeju kolektīvs „Margrietiņas” - darbojas no 2013. gada. Dejo savam un citu priekam. Piedalās pagasta organizētajos pasākumos. Koncertējuši citos un mūsu rajona pagastos – Popē, Puzē, Užavā. Kuplina svētku koncertus un uzstājas atpūtas vakaros. Ir sadraudzības kolektīvi Spārē un Popē. Kolektīvā darbojas dažāda vecuma un profesiju pārstāves. Vadītāja - Zenta Ķeizare.
Folkloras kopa "Urdava" - darbojas no 2014. gada februāra. Vadītāja Arita Grīnberga.
Ritma grupa - darbojas no 2012. gada. Aktīvi koncertē un piedalās tautas nama organizētajos pasākumos, sagatavojot savas darbības jubilejai koncertu. Vadītājs - Gints Skribāns.
V.I.A "Sienāži" - darbojas no 2012. gada. Grupa sastāv no stīgu instrumentiem, sitamajiem instrumentiem, pūšamajiem instrumentiem un balss. Grupā darbojas vietējie pagasta jaunieši. Vadītājs – Alvis Krūmiņš.

Kultūras nama pakalpojumu izcenojumi

Lielā zāle, eiro/h bez PVN

Mazā zāle, eiro/h bez PVN

15,19 

7,62 (līdz 100 m2), 11,45 (līdz 200 m2)

Nomājot vienā iestādē divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, tiek piemērota 11% atlaide

Naktsmītņu pakalpojumi iespējami, tikai nomājot Usmas tautas namā

Nomājot telpas bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm, tiek piemērota 40% telpu nomas atlaide

Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tiek piemērota 60% atlaide

 

 

 

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Oktobris 2018
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4