Ventspils novads

 

Ugāles vidusskola

Administrācija un atbalsta personāls:
 Direktore
 Lāsma Millere - tālr. 22074975, 29187505.
Direktores vietniece audzināšanas jomā
Anda Aumale
– tālr. 22074974.
 Direktores vietnieks izglītības jomā
Guntis Mačtams – tālr. 29521719.
 Direktores vietniece izglītības jomā 
 Dana Šimpermane – tālr. 28806603.
Sociālais pedagogs
 Gunita Ķirse – tālr. 26125810.
 Skolas psihologs
Agita Lauska – tālr. 25626230.
Saimniecības pārzine
 Dzintra Rutule
– tālr. 22074971.
 Lietvede
 Lolita Lodiņa – tālr. 22074973.

y
Adrese: Skolas iela 5A, Ugāles pagasts,

Ventspils novads, LV- 3615

  Tālr./fax. 63607785
e-pasts:
Plašāka informācija par vidusskolu   www.uvsk.lv
 2017./2018. mācību gadu Ugāles vidusskolā uzsāka 220 skolēni: 4 sākumskolas, 6 pamatskolas un 3 vidusskolas klašu komplektos. Skolā audzināšanas un mācību procesu nodrošina 37 pedagogi.
  Skolā katru dienu darbojas bibliotēka, no plkst.13.00 līdz 17.00 darbojas bērnu rotaļu grupa.
 Skolēni sevi pilnveido interešu izglītības pulciņos, kuri ir bez maksas:

  

 • 2.-4., 5.-9. klašu koris;
 • 1.-4., 10.-12. klašu ansamblis;
 • 1.-6. klašu keramikas pulciņš;
 • 1.-9. klašu mākslas pulciņš;
 • 1.-3 klašu sporta spēļu pulciņš;
 • 1.-4. klašu sporta deju - ritmikas pulciņš;
 • 5.-9. klašu kokapstrādes pulciņš;
 • 1.-4., 5.-9. klašu tautas deju pulciņš;
 • 3.-4., 5.-6. klašu vides pētnieku pulciņš;
 • 2.-7. klašu floristikas pulciņš; 
 • jaunatnes informātikas līdzekļi  (jaunie žurnālisti);
 • tehniskā grafika (10.-12. klase);
 • biznesa simulācijas spēle TITAN (10.-12. klase);
 • skolēnu mācību uzņēmumi (10.-12. klase);
 • jaunsardze 5.-7. klasēm;
 • 5.-12. klašu retorikas pulciņš;
 • skolēnu pašpārvalde (6.-12. klase);
 • 1.-2.; 3.-5.; 3.-9. (meitenes) klašu futbola pulciņš.

Ugāles vidusskolā īsteno sekojošas izglītības programmas:

 • pamatizglītības programmu;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošo programmu;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

 

 

Ikvienam pagasta iedzīvotājam ir iespēja:

 • bez maksas izmantot trenažieru zāles pakalpojumus;
 • ceturtdienu vakaros apgūt angļu valodu;
 • pirmdienu un ceturtdienu vakaros plkst. 19.00 darboties veselības vingrošanas grupā;
 • otrdienu vakaros plkst. 18.00 dejot līnijdejas;
 • trešdienu vakaros plkst. 19.30 dejot balles/sarīkojumu dejas.

 

 

 

 
 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Jūlijs 2018
P O T C Pk S Sv
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5