Ventspils novads

 

Ugāles vidusskola

 Administrācija un atbalsta personāls:
Direktore
 Lāsma Millere - tālr. 22074975, 29187505.
Direktores vietniece audzināšanas jomā
Anda Aumale
– tālr. 22074974.
 Direktores vietnieks izglītības jomā
Guntis Mačtams – tālr. 29521719.
 Direktores vietniece izglītības jomā 
 Dana Šimpermane – tālr. 28806603.
Sociālais pedagogs
 Gunita Ķirse – tālr. 26125810.
 Skolas psihologs
Agita Lauska – tālr. 25626230.
Saimniecības pārzine
 Dzintra Rutule
– tālr. 22074971.
 Lietvede
 Lolita Lodiņa – tālr. 22074973. 
y
Adrese: Skolas iela 5A, Ugāles pagasts,

Ventspils novads, LV- 3615

  Tālr./fax. 63607785
e-pasts:
Plašāka informācija par vidusskolu   www.uvsk.lv
 

2018./2019. mācību gadu Ugāles vidusskolā uzsāka 196 skolēni: 4 sākumskolas, 5 pamatskolas un 3 vidusskolas klašu komplektos. Skolā audzināšanas un mācību procesu nodrošina 37 pedagogi. Skolā katru dienu darbojas bibliotēka, no plkst.13.00 līdz 17.00 darbojas bērnu rotaļu grupa.

 

Skolēni sevi pilnveido interešu izglītības pulciņos un individuālajās nodarbībās:

2.–4., 5.–9. klašu koris;

1.–4., 10.–12. klašu ansamblis;

1.–9. klašu keramikas pulciņš;

1.–4.klašu sporta deju - ritmikas pulciņš;

5.–9. klašu kokapstrādes pulciņš;

1.–4., 5.–9., 10.–12. klašu tautas deju pulciņš;

2.–5. klašu vides pētnieku pulciņš;

2.–7. klašu floristikas pulciņš;

1.–4.; 5.–9. klašu futbola pulciņš;

jaunatnes informātikas līdzekļi (jaunie žurnālisti);

tehniskā grafika (10.–12. klase);

biznesa simulācijas spēle TITAN (10.–12. klase);

skolēnu mācību uzņēmumi (10.–12. klase);

jaunsardze 4.–12. klasēm;

5.–12. klašu retorikas pulciņš;

skolēnu pašpārvalde (5.–12. klase).

  •  

Ugāles vidusskolā īsteno sekojošas izglītības programmas:
pamatizglītības programmu;
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošo programmu;
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

 

 

Ikvienam pagasta iedzīvotājam ir iespēja:
bez maksas izmantot trenažieru zāles pakalpojumus;
ceturtdienu vakaros apgūt angļu valodu;
pirmdienu un ceturtdienu vakaros plkst. 19.00 darboties veselības vingrošanas grupā;
otrdienu vakaros plkst. 18.00 dejot līnijdejas;
 trešdienu vakaros plkst. 19.30 dejot balles/sarīkojumu dejas.

Telpu nomas un naktsmītņu maksas pakalpojumi

Aktu zāle (eur/h bez PVN)

Ēdamzāle (eur/h bez PVN)

Klases telpa (eur/h bez PVN)

10,27

6,06

7,06

Nomājot divas vai vairākas iznomājamās   platības vienlaicīgi tiek piemērota 25% atlaide

Naktsmītņu pakalpojumi attiecas tikai   uz nometņu dalībniekiem un pašvaldības objektos nodarbinātajiem   remontstrādniekiem

Nomājot telpas bērnu un jauniešu   izglītības organizētām nometnēm tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide vai 60%   telpu nomas atlaide izmantojot naktsmītnes pakalpojumus internātā

Nomājot telpas organizācijām, kurām   piešķirts sabiedriskā labuma statuss tiek piemērota 60% atlaide

No telpu nomas   un naktsmītņu pakalpojumu maksas atbrīvoti

Ventspils novada pašvaldības   organizētie pasākumi

Ventspils novada dibinātu budžeta   iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju

Ventspils novadā reģistrētu   sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi

Ventspils novada iedzīvotāji sporta   zāles sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar   iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru

 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3