Ventspils novads

 

Vēstures liecinieki Ancē

Rindas baznīca

Pirmais dievnams Rindā bija bīskapa pils kapella, bet pastāvīga draudze nodibinājusies vēlāk. 1744.gadā Popes barons Ulrihs Johans fon Bērs licis uzbūvēt jaunu koka baznīcu pildrežģa tehnikā. Tagadējā mūra baznīca celta no 1833. līdz 1835. gadam.

,,Tā ir neogotisku formu mūra celtne, kurai izmantoti Kurzemes baznīcu arhitektūrā ne tik bieži sastopami materiāli sienām – plēsti laukakmeņi, stūru apdarei - sarkani ķieģeļi. Baznīcas ieeju akcentē slaids tornis, kas celts 1904.gadā, bet ēkas stūros nelielām dekoratīvām piramīdām līdzīgi tornīši. 1835. gada 10. novembrī baznīca tikusi iesvētīta. Diemžēl kokgriezumu un galdnieku vārdi nav zināmi. 1877.gadā baznīca paplašināta par trešdaļu, tā iegūstot 400 vietas.”  Tā baznīcu apraksta O.Spārītis savā grāmatā par Kurzemes baznīcām

Rindas baznīcas lielākais lepnums ir tās senais interjers. Tas ir daudz vecāks par pašiem baznīcas mūriem. Tajā labi saglabāti visi senie koka priekšmeti, kas darināti jau 1744.gada baznīcas vajadzībām : altāris, kancele, sakristejas durvis, kā arī 1747.gadā izgatavotā dievmaizīšu kārbiņa, biķeris un šķīvītis (pantēna).

,,Visi šie priekšmeti pauž izteiktu baroka kultūras formu estētiku. Melni krāsotais altāris  papildināts ar krāšņiem zeltīta kokgriezuma  ornamentiem. Altāra centrā ievietota glezna ,,Kristus pie krusta”. Kā grezna mēbele baznīcas interjerā iekļaujas ar dziļām profillīstēm un evaņģēlistu gleznām rotātā kancele. Arī tai netrūkst māksliniecisku akcentu ar zeltītiem rotājumiem. Dievnama iekārta joprojām saglabājusies teicamā kārtībā.” (O.Spārītis)

 Ievērības cienīga ir sakristejas durvju metālkaluma aizdare - viens no senākajiem automātiskās slēdzenes ( ko tautā sauc par šleperi) mehānisma priekštečiem, kāds sastopams Baltijas arhitektūrā.

Baznīcas lepnums ir arī ērģeles, ko 1854. gadā darinājis Karls Bitners, bet 2005.gadā restaurēja Ugāles ērģeļmeistars Jānis Kalniņš.

 Cilvēki, kas kalpojuši Rindas baznīcā gan par mācītājiem, gan ērģelniekiem, ir atstājuši bagātīgu kultūras mantojumu. Mācītāji dzīvoja Rindas mācītājmuižā un apkalpoja arī Miķeļtorņa (toreiz Pizes) un Popes draudzes. Tāpēc arhīva papīros minēta Angermindes – Popes – Pizes evaņģēliski luteriskā draudze. Vairums vācu mācītāju bija dziļi ieinteresēti pētīt un  apzināt vietējo iedzīvotāju valodas īpatnības, celt izglītības līmeni, atvērt skolas.

Īpaši pieminams būtu mācītājs Georgs Heinrihs Loskīls, kurš nodarbojies ar atdzejošanu  un 1790.gadā izdevis bagātīgu krājumu ,,Garīgas dziesmas Dievam par godu un slavu”, kurā apkopotas 400 dziesmas latviešu valodā. Ļoti aktīvi darbojies mācītājs Kārlis Johans Vilhelms Jūlijs Hilners – kā publicists un garīgās literatūras autors. Kalpodams par mācītāju (no 1836. līdz 1849.gadam), viņš dziļi iepazinis Kurzemes krasta lībiešu dzīvi un kultūras  īpatnības, kurām veltījis zinātnisku apcerējumu ,,Lībieši Kurzemes ziemeļu piekrastē” (Die Liven an der Nordkuste von Kurland), izdots 1846. gadā. Mācītājs Hilners saskatīja un novērtēja arī lībiešu dzejnieka  Jāņa Prinčadotības un1845. gadā izdeva viņa dzejoļu krājumu ,,Jūrnieku svētas dziesmas un lūgšanas”.

Mācītājmāja Rindā

Tā ir viena no vecākajām ēkām mūsu pagastā. Barons  Bērs licis uzcelt to 1854.gadā mācītāja un viņa ģimenes vajadzībām. Jādomā, ka pirms šīs mūra ēkas bijusi vēl kāda, jo pastorāts dibināts jau 1647.gadā. Pēdējais mācītājs, kurš apdzīvojis ,,Mācītājmuižu”, bija Kārlis Eglītis. 1945.gadā Eglīša ģimene pārcēlās uz Ventspili, bet ēkā ievācās padomju armijas karaspēka daļa. Ēka bija ļoti nolaista.

Pēdējos gados draudze atjaunojusi gan tās ārējo fasādi, gan iekšpusi, sakārtojusi apkārtni.

 Ances muiža

Pēc Ulriha Johana Bēra nāves viņa atraitne Luīze Šarlote lika izbūvēt skaistu kungu māju Ancē ar liepu alejām un parku, kur pavadīt mūža nogali. Vēlāk šis nams kļuva par Ances pašvaldības centru.

            Ances mājai izbūvēja otro stāvu, ierīkoja lielus logus un parketa grīdas. Visas durvis, paneļus izgatavoja no egļu koka, izrotāja ar bronzu. Bija skaisti kroņlukturi, kamīns no marmora, daudz spoguļu. Ierīkoja lielu dārzu pēc franču parauga. Kur tas viss palika? Franču karapulki 1812.gadā ieradās arī Ancē un visu tik ļoti izpostīja, ka toreiz to nebija iespējams atjaunot. 1850.gadā ēku pārbūvēja, palika tikai vienstāvu māja pārvaldnieku un ierēdņu vajadzībām.

1920.gadā agrārreformas laikā Latvijas valsts atsavināja baroniem Bēriem visas dzimtmuižas un lielos īpašumus (Ēdoles, Zlēku, Ugāles, Vērgales un Popes muižas), atstājot 200 ha zemes un Ances muižu kā neatsavināmo daļu. Bet Popes pagasta pašvaldība to no Bēra atpirka par 15000 latiem. Kad Ance atdalījās no Popes pagasta 1925.gadā, savu pagasta valdes sēdekli tā iekārtoja muižas ēkā.

Vairāku gadu garumā muižas ēkā „saimniekojuši” dažādu profesiju pārstāvji, jo ēkā bijusi - kolhoza ēdnīca, pasts, Lattelekom, bibliotēka, klubs, sporta zāle. Pēdējo gadu laikā, pateicoties pagastā izstrādātajiem projektiem,  muiža iegūst arvien jaukāku izskatu gan no ārpuses, gan no iekšpuses. No 2009. gada muižā mājo Ances rokdarbnieku kopa „ Paukers”.

Ances avīze

1996.gada martā iznāca pirmais Ances pagasta avīzītes numurs. Tas top pagastā, strādājot pašu ļaudīm -  ar šķērēm, rakstāmmašīnu, līmi un kopētāju. Pirmais redkolēģijas sastāvs – Skaidrīte Lapiņa, Vizma Ģērmane, Rasma Streistermane, Baiba Manteja, Aira Kajaka, Guna Grīnpūkala.

No 1997.gada tā tiek iespiesta Ventspils tipogrāfijā. Jaunu elpu avīzīte iegūst, kad to no 1999.gada iespiež Talsos.

Pagasta avīzītes uzdevums ir informācijas sniegšana par notiekošo pagastā. Mūsu avīzītei izdevies izdarīt ne tikai to, bet būt allaž arī „dzīvai”, stāstot par pagasta cilvēkiem, to mūžiem, emocijām, pārdomām. Pēdējais redkolēģijas sastāvs- Selga Puriņa, Vizma Ģērmane, Ineta Strazdiņa .

Tā tagad jau ir vēsture...

Apvienojoties novadā, apstājāmies pie 160 nr.- ar cerību, ka tas tomēr ir tikai uz kādu laiku...

( Ar Ances avīzes nr varat iepazīties Ances k/n un bibliotekā )

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3