Ventspils novads

 

Vēsture Ancē

Barona Bēra laiks

    Nevaram noliegt baronu Bēru dzimtas ieguldījumu mūsu pagasta kultūras un saimnieciskās dzīves veidošanā. Nav arī saglabājušies tādi nostāsti, kas būtu īpaši kompromitējoši Popes baronam, teiksim, par cietsirdīgiem miesas sodiem, vai māju atņemšanu zemniekiem. Tādas izdarības gan piedēvētas Puzes baronam. Simtgadniece Līna Kārše stāstīja: ja gribējies dabūt barona mežā baļķus māju būvēšanai, vajadzējis labi sirsnīgi lūgt un bučot roku, tad neesot atteikts. Bet vai tad starp Ances arājiem un spītīgajiem jūrmalas lībiešiem bija daudz tādu, kam lepnums to ļāva darīt?

Pēc pārcelšanās uz dzīvi Popes muižā barons Bērs savas daudzās pusmuižas iznomāja anceniekiem. Ar Bēra ziņu Rindā uzcēla baznīcu un pastorātu, atvēra draudzes skolu, Rindā iekārtoja zāģsudmalas. Lai panāktu ūdens līmeņa starpību, barons licis iedambēt Rindas krastus, tā stipri paceļot arī gruntsūdens līmeni augšteces piekrastē. Tie saimnieki, kam pļavas un lauki atradās tuvāk krastam un nemitīgi cieta no pārplūšanas, cēla protestu pret dzirnavnieku un baronu, prasot dambi nojaukt. Bijuši pat tiesas darbi.

Lai pārvaldītu baronam piederošos meža īpašumus, tika izveidotas trīs mežniecības:

Ances mežniecība ,,Lazdainēs”, Vičaku mežniecība un Popes mežniecība „Straumēnos”.

Ances pašvaldības dzimšana.

 Kā atsevišķa pašvaldības vienība pagasts dibināts 1925.gada 23.janvārī, kad Iekšlietu ministrs apstiprina Ventspils apriņķa likvidācijas valdes lēmumu par Ances pagasta atdalīšanu no Popes pagasta, ar kuru tas līdz šim bija apvienots. Tas noticis uz 1052 pilsoņu lūgumu pamata, jo Popes pagasta iedzīvotāji nepiekrita tam, ka pagasta valdes sēdeklis tiek pārcelts uz Ances muižu.

Ances pagasta dibināšanas brīdī 1925.gadā pagasta teritorijā darbojas četras pirmās pakāpes pamatskolas ar kopējo skolēnu skaitu 276, taču daļa no tiem bija ārpagastnieki.

            Rindas pamatskola                  dib.1838.g.                  80 skolēnu
            Miķeļtorņa (Pizes )                  dib.1869.g.                  36 skolēnu
            Lielirbes                                  dib.1872.g.                  40 skolēnu
            Virpes                                    dib.1875.g.                  120 skolēnu

            Telpu trūkuma dēļ nevienā no pamatskolām nevar atvērt otrās pakāpes klases. Visblīvāk apdzīvotā rajonā atrodas Virpes skola, bet tās ēka ir galīgi novecojusies un draud sabrukt. Ņemot vērā šos apstākļus pagasta padomes ārkārtas sēdē 1926.gada 2.jūlijā tiek nolemts celt jaunu 6-klasīgu pamatskolu Ances centrā, paredzot vietas 250 bērniem un novērtējot paredzamos celšanas izdevumus par 120 000 Ls.

   Saimnieciskie uzņēmumi 19.gs.beigās
Ūdensdzirnavas(no barona nomā Aleksis Lūkass )   -Angermindē ( Rindā )
Cietes un sīrupa fabrika , darbināma ar tvaiku            -Lonastē        
Stikla fabrika                                                            -Virpē  (Vecā Annahite)
  KROGI
Vēdē  Nabelkrogs
Angermindē  (krodzinieks Zīle) ,,Melnais Pēteris”
SKOLAS
Angermindē draudzes skola (Lielauss, Jansons )
Virpē ( Zvejnieki )
Pizē ( Ķierpe )
VEIKALI
Angermindē (Hofmans )
Ancē (Jankels Jākobsons )
Mūsdienās Ancē kroga vairs nav...Skola – tā, protams, ir...bērnudārzs...veikali frizētavas...
Kāda šodien izskatās Ance? Atbrauciet...Mēs jūs gaidīsim pasākumos, piemēram- Ances pagasta svētkos, kas notiek jūlijā beigās, tuvāk Ances vārdadienai....Amatnieku spietā...Lustīgās kultūras nama ballēs...
Ances muižā, kura pamazām top par vēl vienu kultūras centru pagastā..
Rindas baznīcā un mācītājmājā..
Tūrisma mītnēs ....
Laipni lūgti!
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3