Ventspils novads

 

Bibliotēka Ancē

    Ances bibliotēkas darbība aizsākusies 20.gs.
  Ances bibl.
20.gados. Pēc tam bibliotēkas darbojušās pie kultūras veicināšanas biedrības, bet par laika posmu līdz otram pasaules karam nav saglabājušas ziņas.
     Pēc otrā pasaules kara Ances pagasta bibliotēka savu darbību atsāka 1945.gada maijā Ances tautas nama telpās, kur grāmatas tika sakārtotas skapjos, jo plauktu nebija. Bibliotēkas vadītājs bija Arvīds Sula, viņš strādāja arī kā tautas nama vadītājs.
1946.gadā bibliotēkas vadību pārņēma Ilga Fišmeistere. Laika gaitā kā bibliotēkas vadītājas strādājušas Dzidra Ozolpupa, Vilma Reinfelde, Elvīra Kranciņa, Aina Meiere, Velta Sļaukstiņa, Regīna Grīnpūkala, bet no 1966.gada 1.jūlija bibliotēkas vadītāja ir Rasma Streistermane. Lai labāk apgādātu iedzīvotājus ar grāmatām, bibliotekāre no 1966.gada līdz 2000.gadam brauca grāmatas izsniegt uz diviem grāmatu izsniegšanas punktiem- Rindā un Virpē.
     No 1950. -1994.gadam Ances pagastā darbojas arī Lonastes bibliotēka, kuras vadītāja visu darbības laiku bija Ārija Veckāgane.
     Pēc vietējo iedzīvotāju atmiņas Ances pagasta bibliotēka 20.gs.50.gados atradās „Vecajā muižā”, bet 1974.gadā tā tika pārvietota uz citām telpām „Vecajā muižā”- uz bijušajām pagasta padomes telpām, jo pagasta padome pārvācās uz kultūras nama ēku.
     No 2001.gada 17.marta Ances pagasta bibliotēkā sāka darboties lasītāju interešu klubiņš „Dažādības”. Pasākumi tā dalībniekiem tiek rīkoti vienu reizi mēnesī par dažādiem tematiem. Klubiņa dalībnieku skaits ir no 10- 13.
     2002.gada 17.oktobrī bibliotēka no „Vecās muižas” tika pārvietota uz bērnu dārza ēku „Vālodzēs”.
     Pirmo datoru bibliotēka saņēma 2005.gadā sakarā ar Geitsa fonda finansējumu. Tagad bibliotēkā ir 6 datori, printeris un multifunkcionālā iekārta.
     2008.gada 9.oktobriī bibliotēka tika akreditēta vietējās nozīmes bibliotēkas statusā.
     Literatūras fonds uz 2014.g. 01.01 ir 5043 eks.
 
2012.gadā
Lasītāju skaits
196
Literatūras izsniegums
7482
Apmeklējumu skaits
3862
 
 Kontaktinformācija pa telefonu Nr. 22029536
Bibliotēkas adrese: „Vālodzēs”, Ances pagasts, Ventspils novads, LV- 3612
E-pasts:
Bibliotēkas vadītāja: Baiba Manteja
Bibliotēkas darba laiks:
     Otrdien    no plkst.9.30- 18.00, pusdienas pārtraukums no plkst.13.00- 13.30
     Trešdien   no plkst.9.30- 18.00, pusdienas pārtraukums no plkst.13.00- 13.30
     Ceturtdien no plkst.9.30-18.00, pusdienas pārtraukums no plkst.13.00- 13.30
     Piektdien  no plkst.9.30- 18.00, pusdienas pārtraukums no plkst.13.00- 13.30
     Sestdien   no plkst.10.00- 15.00
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Janvāris 2019
P O T C Pk S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3