Ventspils novads

 

Bibliotēka Užavā

  Uzavabibl.1
  Uzavabibl.2
  Uzavabibl.3
  Uzavabibl.4
  Uzavabibl.5
  Uzavabibl.6
 

Vēl bibliotēkā piedāvā:

 • jauno grāmatu dienas;
 • 14 nosaukumu preses izdevumus;
 • tematiskās mapes;
 • novadpētniecības materiālus, mapes un
  fotoalbumus  par pagasta vēsturi;
 • literatūras un citas izstādes;
 • tematiskus pasākumus.
    Bibliotekārās darbības sākums Užavā: 1928. gada 27. aprīlī Užavas lauksaimniecības biedrība “Arājs” savā īpašumā ieguva Kultūras fonda bibliotēku: 620 sējumus – kopsummā par 1226.53 Ls. Visvairāk tika lasīta daiļliteratūra, un čaklākie lasītāji bijuši mācību iestāžu audzēkņi un laukstrādnieki.
    Tagad Užavas bibliotēka ir Ventspils novada pašvaldības kultūras iestāde, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un bibliotēkas apmeklētājam. No 2003.gada tā atrodas pagasta centrā, blakus Užavas pamatskolai. Bibliotēku apmeklē trešā daļa pagasta iedzīvotāju, un vairākums ir mācību iestāžu audzēkņi.
     Bibliotēka pagastā ir kultūrvides veidotāja, kas veic iedzīvotāju tālākizglītību, kultūras vērtību apriti un saglabāšanu. Tā ir ar mājīgām, lietotājiem piemērotām telpām, kurās tiek sniegts mūsdienīgs, un kvalitatīvs bibliotekārais pakalpojums. Tajā ir gan lasītāju apkalpošanas zona, gan bērnu stūrītis, gan lasītava. Tā ir vieta, kur satiekas un brīvo laiku pavada dažāda vecuma un interešu vadīti pagasta iedzīvotāji.
    Bibliotēka lietotājiem piedāvā  daiļliteratūras un nozaru literatūras krājumu, periodisko izdevumu klāstu, novadpētniecības materiālus, informāciju par Eiropas Savienību un dažādas izstādes. Pieejamas enciklopēdijas un vārdnīcas, atsevišķi izvietots bērnu literatūras krājums.
2008. gada novembrī bibliotēka akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā uz pieciem gadiem.

No 2013. gada 1. jūlija bibliotēka strādā integrētā bibliotēku informācijas sistēmā – ALISE.
2014. gada augustā bibliotēka uz pieciem gadiem atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.


Uz 01.01.2018. Iedzīvotāji - 540. Bibliotēkas
lietotāji - 203. Izsniegums - 6666. Apmeklējums - 3200.
Krājums - 5541.


Pakalpojumi:

 • Bibliotēka krājumu komplektēšanai izmanto pašvaldības piešķirto finansējumu, iedzīvotāju un sponsoru dāvinājumus un VKKF finansētajos projektos iegūtos izdevumus;
 • Abonētās datu bāzeswww.letonika.lvwww.lursoft.lv, www.filmas.lv;
 • Datori un internets - apmeklētājiem pieejami 6 datori ar interneta pieslēgumu, un bezvadu internets;
 • Apmācības un konsultācijas Windows vide, informācijas iegūšana internetā, e- pakalpojumu un datu bāžu izmantošana;
 • Reģionālais virtuālais kopkatalogs - informācijas meklēšana Kurzemes bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzēs:  http://katalogs.biblioteka.ventspils.lv/alise/alise3i.asp;
 • Starpbibliotēku abonements - iespieddarbus, kuri nav Užavas bibliotēkas krājumā,
 • var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA), kā arī Ventspils Galvenās bibliotēkas Novada rotējošo fondu;
 • Uzziņas un konsultācijas - konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde;
 • Skenēšana.

Maksas pakalpojumi:

 • Kopēšana;
 • Datorizdruka (melnbalta).

Saites-

Ventspils bibl. mājas lapa: www.biblioteka.ventspils.lv      
Kurzemes virtuālais kopkatalogs:
http://katalogs.biblioteka.ventspils.lv/alise/alise3i.asp
Par bibliotēkas aktivitātēm skatīt:
https://twitter.com/uzavasbib
Kontaktinformācija:

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00-12.00 13.00-17.00
Otrdiena 8.00-12.00 13.00-17.00
Trešdiena 8.00-12.00 13.00-17.00
Ceturtdiena 8.00-12.00 13.00-17.00
Piektdiena 9.00-15.00
Sestdiena, Svētdiena slēgts
Adrese: "Kalves", Užavas pag.,
                                     Ventspils novads, LV-3627
 Bibliotēkas vadītāja  Dagnija Latiša
Tālrunis +371 29366138 (LMT)
E-pasts
 

Lasītāju apkalpošana no plkst. 9.00
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - metodiskā darba diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3