Ventspils novads

 

Kultūrvide Užavā

    Užavas pagastā dzimuši un darbojušies daudzi ievērojami cilvēki, kas savā veidā ietekmējuši pagasta kultūras dzīvi.

 • Aldons Kalniņš (1928) – komponists, 1945/46. m. g. bijis dziedāšanas skolotājs Užavas skolā. Aldona Kalniņa daiļrade cieši saistīta ar tautasdziesmām, to vākšanu un pārradīšanu jaunās skaņās. Latviešu tautasdziesmu apdares ieņem patiesi nozīmīgu vietu viņa daiļradē. Aldonis Kalniņš ir komponējis daudz kora dziesmu un simfonisko skaņdarbu. 2002. gadā komponistam piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. Užavas pagasta „Braki” ir komponista tēva mājas. Savulaik tā bijusi liela vecsaimniecība. Komponista tēvs arī bijis aktīvs pagasta sabiedriskās dzīves veidotājs, vadījis baznīcas kori, pats izgatavojis mazas ērģelītes. Ģimene cieta no represijām, tika izsūtīta uz Sibīriju. Tikai pēc neatkarības atjaunošanas komponists vecāku mājas atguva savā īpašumā.
 • P.Jaunzems (1951) – ievērojamais tēlnieks dzimis Užavas pagasta „Celmos”.
 • Herberts Dorbe (1894-1983) – rakstnieks, bijis arī skolotājs Užavas skolā, mācījis bērniem gan lasīšanu, gan glītrakstīšanu, viņa vadībā skolā iestudētas ludziņas. Rakstniecībai atvēlējis gandrīz 72 gadus, skaitot no pirmā publicētā dzejoļa līdz pat pēdējai uzrakstītai grāmatai „Savu bēniņu direktors”. Daudzu bērnu dzejoļu autors, kuri publicēti savulaik pirmās neatkarīgās Latvijas populārajos mēnešrakstos „Jaunības Takas ” un „Mazās Jaunības Takas”.
 • J.Drēbe (1894-?) – izglītības biedrības „Auseklis ”priekšsēdētājs, skolotājs, Sārnates skolas pārzinis, dzimis Mazsārnatē.
 • K.Robežnieks (1896-?) inženieris mežkopis un skolotājs Užavā, dzimis „Saviķos”.
 • A.Jēka (1867 – 1912) – tālbraucējs kapteinis, kuģu īpašnieks.
 • E.Aistars (īstajā vārdā Anševics; 1899-1998) rakstnieks un pedagogs, dzimis „Tomdēlos”, miris ASV. Trimdā dzīvojot, iznākuši 13 darbi, garie stāsti, romāni. Tiem ir gan literāra, gan novadpētnieciska un kultūrvēsturiska nozīme.
 • M.Lepste (1881 -1970) Bijušais lībiešu savienības priekšsēdētājs, ilggadējs bākas sargs.
 • A.Brensons (1900-1979) –kapteinis, izgudrotājs, 1925.g. konstruējis patšauteni BREN, 50.tajos gados krāsni, kurā var dedzināt zaļu malku. Dzimis „Dižpukšos”.
 • N.Duve (1903-1941) – kapteinis, viņš gāja bojā vācu torpēdkuteriem nogremdējot tvaikoni „Gaisma”, apbedīts Kapteiņu kalniņā pie Užavas bākas.
 • K.Jansons (1916) – aktieris.

Daudz materiālu par Užavas vēsturi ir apkopojusi S.Salmiņa un viņas veidotie materiāli varbūt ar laiku iegūs grāmatas veidolu, jo jau pašreiz savākto un rūpīgi pētīto datu apjoms ir ļoti liels.

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Janvāris 2019
P O T C Pk S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3