Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Užavas pamatskola

 

     Par gadiem tukšiem, gadiem piepildītiem

Es atgriežos uz sarmas pilniem rītiem,

Kur pāri ziemām pirmā skola aust…

/ V.Ļudēns /

 
Uzavas skola

Pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS

Skolas adrese:

"Kalves", Užavas pagasts, Ventspils novads 
  mājas lapa : www.uzavasskola.lv

 
 
Skolas direktore:  

    Guntra Magonīte, tālr. 26331028


 Pirmsskolas grupa: tālr. 26353043

            E- pasts:

  

IZGLĪTĪBAS   PROGRAMMAS

Užavas pamatskola īsteno šādas programmas:

 • pamatizglītības programmu ( kods 21011111),
 • pirmsskolas izglītības programmu ( kods 01011111),
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611). 

   Užavas skolas vēsture sākas ar 1834. gadu. Arhīva fondu materiālos "Kurzemes guberņas kamerpārvalde" minēts, ka šajā gadā Užavas muižā atklāta skola. Tikai 1900. gadā tika uzcelta jauna mūra ēka, kurā Užavas bērni mācījās līdz 1964. gadam, kad uzcēla skolas trešo ēku, kurā skola atrodas arī tagad. Skolēnu skaits sākotnēji bija neliels, tikai dažas klases. Arī skolas nosaukumi bijuši dažādi: 1. pakāpes pamatskola, sešklasīgā pamatskola, septiņgadīgā skola, astoņgadīgā skola, deviņgadīgā skola un atkal – pamatskola ar deviņgadīgo apmācības kursu.
   1872. gadā Nikažos atvēra trīsgadīgo Užavas jūrskolu, bet jau 1890. gadā to slēdza. Pirmās Latvijas Republikas laikā pagastā darbojās gan Užavas, gan Sārnates sešklasīgā pamatskola. Sārnates skolu pēc kara slēdza. Savulaik, pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Sārnatē darbojās arī izglītības biedrība, kurai bija arī sava bibliotēka. Dziedāšanas nodarbības skolā vienu gadu mācīja vēlāk pazīstamais komponists no "Braku" mājām Aldonis Kalniņš.

PIRMSSKOLA

Skolā darbojas pirmsskolas bērnu grupiņa,   kurā uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 6   gadu vecumam. Grupiņā tiek īstenota katra bērna individualitātes attīstīšana,   atbalstot viņa vēlmi aktīvi darboties, izzināt apkārtējo pasauli un   sabiedrības dzīves norises, bērnu sagatavotība skolai, attīstot prasmju,   iemaņu kopumu un apjomu, kas nepieciešamas, lai bērni varētu veiksmīgi   iekļauties skolas dzīvē, uzlabot bērnu komunikācijas spējas ar vienaudžiem un   pieaugušajiem, garantēt drošību.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi: 

 • netradicionālo rokdarbu pulciņš;
  • skatuves runas;
   basketbola;
   • ritmikas;
    • vokālie ansambļi.
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Oktobris 2017
P O T C Pk S Sv
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5