Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Užavas pamatskola

 

     Par gadiem tukšiem, gadiem piepildītiem

Es atgriežos uz sarmas pilniem rītiem,

Kur pāri ziemām pirmā skola aust…

/ V. Ļudēns /

 
Uzavas skola

Pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS - (SWF failā)

Skolas adrese:

"Kalves", Užavas pagasts, Ventspils novads 
  mājas lapa : www.uzavasskola.lv

   Skolas direktore:  

    Guntra Magonīte, tālr. 26331028


 Pirmsskolas grupa: tālr. 26353043

            E- pasts:

IZGLĪTĪBAS   PROGRAMMAS

Užavas pamatskola īsteno šādas programmas:

 • pamatizglītība (kods 21011111),
 • pirmsskolas izglītība (kods 01011111),
 • speciālās pamatizglītība izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611). 

 2017/18. mācību gadā skolā mācās 90 bērni. Darbojas 2 pirmsskolas grupas, kuras apmeklē 

20 bērni no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. 1.–9. klasē mācās 70 skolēni.

FAKULTATĪVĀS NODARBĪBAS

Latviešu valoda – 1., 3., 6., 9. klasei, matemātika – 3., 9. klasei, krievu valoda – 6. klasei; ķīmija – 9. klasei; datorika – 1., 2., 3., 4. klasei.

   Užavas skolas vēsture sākas ar 1834. gadu. Arhīva fondu materiālos "Kurzemes guberņas kamerpārvalde" minēts, ka šajā gadā Užavas muižā atklāta skola. Tikai 1900. gadā tika uzcelta jauna mūra ēka, kurā Užavas bērni mācījās līdz 1964. gadam, kad uzcēla skolas trešo ēku, kurā skola atrodas arī tagad. Skolēnu skaits sākotnēji bija neliels, tikai dažas klases. Arī skolas nosaukumi bijuši dažādi: 1. pakāpes pamatskola, sešklasīgā pamatskola, septiņgadīgā skola, astoņgadīgā skola, deviņgadīgā skola un atkal – pamatskola ar deviņgadīgo apmācības kursu.
   1872. gadā Nikažos atvēra trīsgadīgo Užavas jūrskolu, bet jau 1890. gadā to slēdza. Pirmās Latvijas Republikas laikā pagastā darbojās gan Užavas, gan Sārnates sešklasīgā pamatskola. Sārnates skolu pēc kara slēdza. Savulaik, pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Sārnatē darbojās arī izglītības biedrība, kurai bija arī sava bibliotēka. Dziedāšanas nodarbības skolā vienu gadu mācīja vēlāk pazīstamais komponists no "Braku" mājām Aldonis Kalniņš.

PIRMSSKOLA


Skolā darbojas pirmsskolas bērnu grupiņa,   kurā uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 6   gadu vecumam. Grupiņā tiek īstenota katra bērna individualitātes attīstīšana,   atbalstot viņa vēlmi aktīvi darboties, izzināt apkārtējo pasauli un   sabiedrības dzīves norises, bērnu sagatavotība skolai, attīstot prasmju,   iemaņu kopumu un apjomu, kas nepieciešamas, lai bērni varētu veiksmīgi   iekļauties skolas dzīvē, uzlabot bērnu komunikācijas spējas ar vienaudžiem un   pieaugušajiem, garantēt drošību.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi: 

 • netradicionālie rokdarbi;
 • skatuves runa;
 • basketbols;
 • ritmika;
 • vokālie ansambļi;
 • folklora;
 • ritmika;
 • datorika.

  PROJEKTI
    Skola iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā „Sveiks un vesels Ventspils novadā” , kura ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt peldēšanas apmācības nodarbības Ventspils peldbaseinā.

   Skola piedalās Ventspils novada pašvaldības izsludinātajā projektā "Jaunietis darbībā 2017", rezultātā pie skolas tiks uzstādīts līdzsvara trenažieris.

    Skola iesaistījusies Latvijas simtgades ietvaros veidotā pilotprojektā "Latvijas skolas soma". Skolēniem būs iespēja apmeklēt trīs izrādes dažāda vecuma grupām.

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2018
P O T C Pk S Sv
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4