Ventspils novads

 

Vārves bibliotēka

    Vārves pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas apkalpo vietējā pagasta iedzīvotājus, nodrošinot lasītājiem brīvu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus saskaņā ar Ventspils novada apstiprinātajiem Vārves bibliotēkas Nolikumu un lietošanas noteikumiem. Tā ir iedzīvotājiem atvērta un draudzīga pasaule, kurā var iegūt informāciju darbam, mācībām, tālākizglītībai un atpūtai.


Kontaktinformācija:

„Rozītes” Vārve, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV3623
Tālrunis: 26633882
e-pasts:

Darba laiks:

Pirmdiena 11:00 – 18.30
Otrdiena   11:00 – 18.30
Trešdiena 9:00 – 16:00
Ceturtdiena 11:00 – 18.30
Piektdiena 11.00 – 17.30
Mēneša pēdējā ceturtdienā un sestdienās, svētdienās – slēgts

No bibliotēkas vēstures

Par Vārves bibliotekārās darbības aizsākumiem var uzskatīt 20.gs. 20- tos gadus, kad sāk apspriest jautājumu par bibliotēkas nepieciešamību. 1924.gadā Sarkanmuižas – Vārves - Ventspils Lauksaimniecības biedrība vērsās pie Kultūras fonda ar lūgumu par bibliotēkas piešķiršanu. Tika piešķirtas 547 grāmatas. No 1925. gada bibliotēkas grāmatas atradās Vārves pagasta valdes telpās. Tomēr sabiedrībai pieejama bibliotēka kļuva ar 1926. gadu, kad grāmatas un žurnāli tika izdoti uz mājām . 1929.gadā biedrība, kura nebija bibliotēku paplašinājusi līdzekļu trūkuma dēļ, to nodeva pagasta pašvaldībai. Tā kārtējā sapulcē nolēma neizlietotos 500 Ls - pabalstu žūpības apkarošanai, izmantot bibliotēkas paplašināšanai. Bibliotēka bija atvērta 4 stundas un to pārzināja pagasta skolotājs Vilis Būcēns. 30.- tajos gados grāmatu skaits bija 790 un vēl joprojām trūka telpas lasītavas iekārtošanai. Pēckara gados bibliotēkas darbinieki bieži mainījās, arī biliotēkas piederība mainījās no pašvaldības iestādes uz centralizētās bibliotēku sistēmas vienību un atkal atpakaļ.


Pakalpojumi

  • Krājuma izmantošana
  • Informācija par krājumu Kurzemes elektroniskajā kopkatalogā.
  • Novadpētniecības materiāli un mapes
  • Izstādes un tematiski pasākumi
  • Bezmaksas datoru un interneta, bezvadu interneta izmantošana
  • datubāzes - www.letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka, www.filmas.lv
  • kopēšana, printēšana,laminēšana
  • 12 nosaukumu preses izdevumi
  • Iespēja piedalīties bibliotēkas interešu klubā
  • SBA izmantošana

Informāciju par bibliotēku, darba laikiem, izstādem un aktualitātēm var gūt Ventspils bibliotēkas mājas lapas vietnē :

http://www.biblioteka.ventspils.lv/rajona_bibliotekas/sadala/55/varves_biblioteka

 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3