Ventspils novads

 

Zūru pamatskola

     Skolas administrācija:

Adrese: Skolas iela 10, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623,  
e-pasts:

Direktore - Santa Brošatālr. 22041992
Direktores vietnieces izglītības jomā- 
      1.-4. kl. Dzintra Vorotinska,
      5.-9. kl. Iveta Mātere.
Direktores vietniece audzināšanas jomā -
           Evita Kubinska
Saimniecības pārzine-  
           Guna Hamstere, tālr. 26451818.

Zuru_skola

   Skola dibināta 1836. gadā Zūru pagastā. Mainījušās pagasta robežas un nosaukumi, bet skola savu vārdu saglabājusi. Lielākie skolas pārbūves darbi veikti 1919., 1953. un 1984. gadā. 1971. gadā uzcelta skolas piebūve, 1975. gadā – skolas ēdnīca, bet 1977. gadā – sporta zāle.
   Skolā ir labiekārtoti mācību kabineti. Sporta nodarbības notiek bērniem un pieaugušajiem plašā sporta zālē, trenažieru zālē un sporta laukumā. Ir bibliotēka ar lasītavu, kurā ir iespēja izmantot interneta pieslēgumu. Skola nodrošina kvalitatīvu un lētu ēdināšanu.
Skola akreditēta 2016. gada maijā uz 6 gadiem.

Izglītības programmas:

2017./2018. mācību gadā tiek realizēta:

 • pirmsskolas izglītības programma ( kods 01011111) - 5 un 6 gadus veciem bērniem;
 • pamatizglītības programma  (kods 21011111);
 • speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
 • speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811).

Interešu izglītība:
 • koris 1.-4. klasei;
 • ansamblis 1.-3.klasei, 5.-9. klasei;
 • kokapstrāde 4.-6. klasei;
 • netradicionālie rokdarbi 4.-9. klasei;
 • folkloras kopa "Vēlava";
 • tautisko deju kolektīvs "Vāruvīte";
 • skatuves runa 1.-4. klasei;
 • elektronika 8.-9. klasei;
 • floristika 5.-9. klasei.
Ārpusstundu nodarbības:
 • 5 un 6 gadus veciem bērniem un 1.-3. klasei - folklora;
 • katru dienu notiek sporta treniņi no 1.-9. klasei; darbojas pagarinātās dienas grupas sākumskolas klasēm.

 

 

 

 

 

2017./2018. mācību gadā skolā mācās
164 skolēni - 24  bērni apgūst pirmsskolas izglītības programmu. 
Skolā strādā logopēds, sociālais pedagogs un psihologs.

Tradīcijas:
Zinību diena
Dzejas dienas
Rudens un pavasara krosi
Skolotāju diena
Miķeļdienas tirgus
Mārtiņi

Lāčplēša diena

Valsts svētki
Ziemassvētki
Skatuves runas konkurss
Valentīndiena
Ģimenes diena
Pēdējais zvans
Izlaidums

 
 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Jūnijs 2018
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1