Ventspils novads

 

Zūru pamatskola

     Skolas administrācija:

Adrese: Skolas iela 10, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623,  
e-pasts:

Direktore Santa Brošatālr. 22041992
Direktores vietnieces izglītības jomā  
      1.4. kl. Dzintra Vorotinska,
      5.9. kl. Iveta Mātere.
Direktores vietniece audzināšanas jomā -
           Evita Kubinska
Saimniecības pārzine-  
           Guna Hamstere, tālr. 26451818.

Zuru_skola

   Skola dibināta 1836. gadā Zūru pagastā. Mainījušās pagasta robežas un nosaukumi, bet skola savu vārdu saglabājusi. Lielākie skolas pārbūves darbi veikti 1919., 1953. un 1984. gadā. 1971. gadā uzcelta skolas piebūve, 1975. gadā – skolas ēdnīca, bet 1977. gadā – sporta zāle.
   Skolā ir labiekārtoti mācību kabineti. Sporta nodarbības notiek bērniem un pieaugušajiem plašā sporta zālē, trenažieru zālē un sporta laukumā. Ir bibliotēka ar lasītavu, kurā ir iespēja izmantot interneta pieslēgumu. Skola nodrošina kvalitatīvu un lētu ēdināšanu.
Skola akreditēta 2016. gada maijā uz 6 gadiem.

Izglītības programmas:

2018./2019. mācību gadā tiek realizēta:

 • pirmsskolas izglītības programma ( kods 01011111) - 5 un 6 gadus veciem bērniem;
 • pamatizglītības programma  (kods 21011111);
 • speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
 • speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811).

Interešu izglītība:
 • koris 1.4. klasei;
 • ansamblis 5.9. klasei;
 • valodu pavēlnieks 5.9. klasei;
 • netradicionālie rokdarbi 4.9. klasei;
 • tautisko deju kolektīvs "Vāruvīte";
 • skatuves runa 1.4. klasei;
 • floristika 5.9. klasei;
 • plastalīna veidošana 1., 4. klasei.
Ārpusstundu nodarbības:
 • 5 un 6 gadus veciem bērniem plastalīna veidošanas nodarbības;
 • katru dienu notiek sporta treniņi no 1.9. klasei;
 • darbojas mācību un radošās grupas sākumskolas klasēm.

 

 

 

 

 

2018./2019. mācību gadā skolā mācās
144 skolēni un 26  bērni apgūst pirmsskolas izglītības programmu. 
Skolā strādā logopēds, sociālais pedagogs un psihologs.

Tradīcijas:
Zinību diena
Dzejas dienas
Rudens un pavasara krosi
Skolotāju diena
Miķeļdienas tirgus
Mārtiņi

Lāčplēša diena

Valsts svētki
Ziemassvētki
Skatuves runas konkurss
Valentīndiena
Ģimenes diena
Pēdējais zvans
Izlaidums

 

Telpu nomas un   naktsmītņu maksas pakalpojumi

Aktu zāle(eur/h bez PVN)

Ēdamzāle(eur/h bez PVN)

Sporta zāle(eur/h bez PVN)

Klases telpa(eur/h bez PVN)

5,80

4,14

24,40

3,54

Nomājot divas vai vairākas iznomājamās   platības vienlaicīgi tiek piemērota 25% atlaide

Naktsmītņu pakalpojumi attiecas tikai   uz nometņu dalībniekiem un pašvaldības objektos nodarbinātajiem   remontstrādniekiem

Nomājot telpas bērnu un jauniešu   izglītības organizētām nometnēm tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide vai 60%   telpu nomas atlaide izmantojot naktsmītnes pakalpojumus internātā

Nomājot telpas organizācijām, kurām   piešķirts sabiedriskā labuma statuss tiek piemērota 60% atlaide

No telpu nomas   un naktsmītņu pakalpojumu maksas atbrīvoti

Ventspils novada pašvaldības   organizētie pasākumi

Ventspils novada dibinātu budžeta   iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju

Ventspils novadā reģistrētu   sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi

Ventspils novada iedzīvotāji sporta   zāles sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar   iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru

 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3