Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Ziru pagasts

Platība 15 380 ha
Iedzīvotāji 500 (2015 g.)
Bijušie nosaukumi: Dziru pagasts, Vāciski – Sirgen, Krieviski – Zirenskaja
 
TERITORIJA
            12. gs. Beigās tagadējā Ziru pagasta teritorija atradās kuršu Ventavas zemē. 13. gs. To iekļāva Kurzemes bīskapijā, 1617. g. – Piltenes apgabalā, 1795. g. – Krievijai piederošajā Kurzemes guberņā. 1. pasaules kara laikā no Užavas pagasta atdalīja Ziru pagastu, 1935. g. Tā platība bija 9000 ha. 1945. g. Ziru pagastā izveidoja Ziru un Sises ciemu, bet pagastu 1949. g. Likvidēja. Ziru ciemam 1954. g. Pievienoja Sises ciemu. 1990. g. atjaunoja Ziru pagastu. Administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā tagadējā Ziru pagastā iekļauts viss bijušais Ziru pagasts, kā arī daļa bijušās Ēdoles pagasta teritorijas (Tērandes apkaime), neliela platība no bijušā Zūru pagasta un Piltenes pagasta teritorijas Ventas kreisajā krastā.

DABA
            Ziru pagasts atrodas Piejūras zemienes Ventavas līdzenumā, Ventas kreisajā krastā. Virsa līdzena, tā lēzeni pazeminās no 20 m virs jūras līmeņa, pagasta DA malā līdz 3 m virs jūras līmeņa ZR malā. Pagasta DA stūrī sākas Ugāles līdzenums, kur iekšzemes kāpu masīva augstums sasniedz 35 m virs jūras līmeņa. Venta tek pa dziļu ieleju, tās krastā līdz 6 m augsti atsegumi, upes platums 50-130 m, dziļums vidēji 1,5 m, lielākā pieteka Dzirnavupe ( augštecē Ķuļupīte). Pagasta R daļā uz Baltijas jūru tek Užava; tā regulēta, platums 7 m, dziļums vidēji 1.5 m, krastos lejup Sises 20. gs. 60 gados ierīkots Užavas polderis (platība 1155 ha), lielākā pieteka Tērande. No pagasta R malas ūdeņus novada Vičaka. Lielākās ūdenstilpes ir Vendzavas dzirnavezers (platība 7.8 ha) un Ķuļu ūdenskrātuve (2.8 ha). Pagasta R malā sākas lielais Sārnates purvs, D daļā lieli mežu masīvi.

IEDZĪVOTĀJI
   1935.g. Ziru pagastā bija 1227 iedzīvotāju, tai skaitā 96,5% latviešu, 2,5% vāciešu 0,4%  ebreju. Padomju okupācijas varas iestādes 1941.g.izsūtīja 14 un 1949.g.-112 zireniekus. Tika veidoti lauku ciemati.
 Tagadējā Ziru pagasta teritorijā bijusi ( Sirgen), Vendzavas ( Wensau), Tērandes (Terwenden), Lauku (Feldholf) muiža. 
     

SAIMNIECĪBA
          Agrārās reformas laikā muižu zeme tika sadalīta jaunsaimniecībām. 1935.g.Ziru pagastā bija 237 saimniecības.
  Pagastu šķērso 1.šķiras autoceļš Ventspils-Kuldīga-Saldus , 2.šķiras autoceļi Ēdole - Ābeļi - Priedulāji, Alsunga-Tērande-Ziras, Bērziņi-Vendzavas pievedceļš Vendzavai, Ziras-Vēkas , dzelzceļa līnija Ventspils Liepāja (stacija Bērziņi 1996.g.slēgta).
  Padomju laikā tika izveidoti  kolhozi „Liekne” un „Sarkanais karogs”, 60.gadu sākumā tos  apvienoja kolhozā „Liekne”. Pagastā darbojās  Ziru krejotava, Tērandes un Vendzavas mežniecības, Veterinārais iecirknis, Patērētāju biedrības veikali, Sadzīves pakalpojuma kombināta pakalpojumi, Patērētāju biedrības ēdnīca, Ziru un Tērandes sakaru  nodaļas.
 Tagad pagastā pamatnodarbošanās ir piena un gaļas lopkopība, graudkopība, bez tam vēl ir saimniecības kuras nodarbojas ar kartupeļu audzēšanu, augļkopību-augļu,dārzeņu ogu pārstrādi, biškopību, zemeņu audzēšanu, rožu un puķu stādu audzēšanu, durvju, logu un mēbeļu ražošanu. Pagastā atrodas pārtikas veikals, pasta nodaļa un viesu nams.
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Maijs 2017
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4