Ventspils novads

 

Kultūra Jūrkalnē

Tautas nams

  JurkalnesTN
  Magie suiti
      Bijusī kroga ēka, tagad tautas nams, būvēta 18.gadsimta vidū. Lai saglabātu šo kultūrvēsturisko ēku, kura ir vairāk nekā 135 gadus veca, 2011. gadā tika veikta tautas nama rekonstrukcija.
No 2005.gada tautas nama vadītāja ir Kristīne Skrulle. Tautas namā tiek organizēti dažādi pasākumi pensionāriem, bērniem, ģimenēm un citām iedzīvotāju grupām.
 

Šobrīd tautas namā darbojas trīs pašdarbības kolektīvi:

  • etnogrāfiskais ansamblis „Maģie suiti”, vadītāja Ilga Leimane;  
Ansamblis pirmo reizi uzstājās 1959. gada vasarā, 
Popē kolhoznieku svētkos un to vadīja vietējā tautas nama vadītāja Marija Liepa. Viņa pati arī ir suitu dziesmu teicēja. Vēlāk gādību par ansambli uzņemas Austra Čepeļevska, bet kopš 2000. gada to vada Ilga Leimane. Kolektīva misija ir Suitu tradīciju vērtību saglabāšana un popularizēšana. 

    Kolektīvs ir tradīcijām bagāts un nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma – suitu tradīciju vērtību saglabāšanu un popularizēšanu. Ansambļa repertuārā ir daudz Jūrkalnes Lāču dzimtas dziedāto dziesmu; no tēva Krista Lāča dziesmas jau 1924. gadā pierakstīja Emīls Melngailis, bet vēlāk daudz dziesmu pierakstīts arī no Krista bērniem – Marijas un Augusta. Kolektīvs regulāri strādā pie repertuāra pilnveidošanas un dažādošanas, un tiek aicināts uzstāties dažādos vietējos, rajona, valsts un starptautiskos pasākumos. Kolektīvs piedalās starptautiskajā festivālā "Baltica", Dziesmu un deju svētku folkloras dienās, starptautiskajā Burdona festivālā, un ar labiem panākumiem startē folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skatēs.

  • Jūrkalnes dramatiskais kolektīvs, vadītāja Kristīne Skrulle;
 
 
amatierteatris
Pirmās ziņas par teātra spēlēšanu Jūrkalnē ir no 1929. gada, kad ir bijusi iestudēta luga “Priekšzīmīgā saimniecība”. Vēl agrāk ir bijusi iestudēta luga “Visi mani radi raud”. Trīsdesmitajos gados pastāvējušas divas trupas. Režisori bijuši Ādams Siliņš un Jāzeps Zikmanis. Atmiņā palikušas lugas “Piecos vējos” un “Tālais ceļš”. Ir bijuši arī citu lugu iestudējumi. Pēc 40.gada pārmaiņām uz Jūrkalni par skolotāju strādāt atnāca Lidija Strelēviča. Ar viņas iestudēto lugu V.Lāča “Vedekla” jūrkalnieši uzvarēja Kurzemes rajona skatē un šo lugu nospēlēja Rīgā uz Dailes teātra skatuves. No šī laika katru gadu notika kādas vairākcēlienu lugu iestudējumi un neskaitāmi viencēlieni.
    Kolektīva misija ir sniegt iedzīvotājiem prieka, mīlestības un pārdomu pilnus mirkļus. Pārstāvēt savu pagastu Ventspils novadā un visā Latvijā. Saglabāt vietējās tradīcijas, kultūras mantojumu un to nodošanu nākamajām paaudzēm.
    Jūrkalnē teātri spēlē, vai kādreiz ir spēlējuši gandrīz vai puse no visiem jūrkalniešiem.
Kolektīvs katru gadu piedalās Ventspils novada amatierteātru festivālā "Noņem masku".
Kolektīvs regulāri piedalās dažādos vietējos pagasta pasākumos. Gadskārtu pasākumos (Lieldienās, Ziemassvētku pasākumos, Bluķu vakarā u.c.).
  • bērnu un jauniešu teātris „Jampadracis”, vadītāja Kristīne Skrulle;
 
 
jauniesu-teatris
Kolektīva misija veicināt izglītotas, radošas un vienotas sabiedrības veidošanos, piedāvājot daudzveidīgu, laikmetam atbilstošu repertuāru bērniem un jauniešiem. Veidot izrādes kā spilgtus piedzīvojumus, ar kuru palīdzību ne tikai iepazīt teātra burvību, bet attīstīt iztēli un atvērtību apkārtējai pasaulei ar paša pieredzi. Dot iespēju bērniem un jauniešiem iejusties dažādos tēlos, attīstīt savu fantāziju un uzstāšanās prasmes.
    Katru gadu kolektīvs iestudē nelielas ludziņas (skeči) pasākumiem tautas namā. Lielākais veikums ir pēc O.Preislera pasakas "Mazā raganiņa" iestudētā luga, divos cēlienos. Ir iestudēta luga bibliotēkām "Pasaka par Diegabiksi".
Kolektīva dalībnieki piedalās arī dažādu pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

Tautas nama pakalpojumu izcenojumi

Mazā zāle, eiro/h bez PVN

7,21

Nomājot vienā iestādē divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, tiek piemērota 11% atlaide

Naktsmītņu pakalpojumi iespējami, tikai nomājot Usmas tautas namā

Nomājot telpas bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm, tiek piemērota 40% telpu nomas atlaide

Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tiek piemērota 60% atlaide


Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3