Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Komisijas

     Administratīvā komisija

Alfrēds Paulāns

(priekšsēdētājs)

Sandra Jurcika

Airisa Tropiņa

 

Andris Zvingulis

Normunds Māls

 

Komisijas sekretāre - Airisa Tropiņa, tālr. 29295376; e-pasts:

    Iepirkuma komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Andris Šlangens

Ginta Roderte

Alfrēds Paulāns

Mārtiņš Birzenbergs

Juris Krilovskis

Mārtiņš Libkovskis

Komisijas sekretāre - Guna Punkstiņa, tālr. 63629492, 20010652; e-pasts:   

     Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija

Aivars Mucenieks

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Sarmīte Bārzdaine

 Gita Horste

Dainis Veidemanis

Andris Stepanovičs

 

Komisijas sekretārs - Gita Horste, tālr. 63629418, 25749170; e-pasts:

    Tehniskā komisija

Inārs Bērtulsons

(priekšsēdētājs)

Andris Šlangens

Edgars Grieze

Mārtiņš Birzenbergs

Juris Bērziņš

Kristīne Strika

Ingrīda Zandmane

Komisijas sekretārs ,tālr.

    Dzīvokļu komisija

Dainis Valdmanis

(priekšsēdētājs)

Andris Stepanovičs

Aigars Kress

Lita Rollande

Ārija Šauriņa

Ivs Igors Pēcis

 Inta Rudbaha

Komisijas sekretāre - Ārija Šauriņa, tālr. 63629465, 29241061; e-pasts:

     Projektu, investīciju un būvniecības komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Iveta Straume

Gatis Landmanis

Gita Horste

Digna Gerule

Andris Šlangens

 

Komisijas sekretāre - Iveta Straume, tālr. 36329459, 26678959; e-pasts:

     Debitoru parādu izvērtēšanas komisija

Lita Rollande

()

Ingrīda Garoza

Gunita Treigūte

 Dainis Valdmanis

Gatis Landmanis

Alfrēds Paulāns

Alda Siliņa

Komisijas sekretāre - , tālr. , e-pasts:

    Sporta komisija

Jolanta Ziemele

(priekšsēdētāja)

Dainis Lodiņš

Aigars Matisons

Aivars Čaklis

Arvis Anderšmits

Arno Kiršteins

 Edīte Kaufmane

Komisijas sekretārs - Aivars Čaklis, tālr. 29613164, e-pasts:

    Administratīvo aktu strīdu komisija

Dainis Valdmanis

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Juris Krilovskis

Ilona Stradiņa

Gunita Treigūte

Alfrēds Paulāns

 Normunds Māls

Komisijas sekretāre - Gunita Treigūte, tālr. 63629467, 27808920; e-pasts:

     Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Agris Āboliņš

Mārcis Laksbergs

Jānis Strausmanis

Daiga Cekule

Ivita Meinarde

 

Komisijas sekretāre - Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts:

     Licencēšanas komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Andris Stepanovičs

Ivita Meinarde

Dainis Veidemanis

Gendrihs Šķesters

 

Komisijas sekretāre - Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts:

    Izglītības komisija

Aina Klimoviča

(priekšsēdētāja)

Nellija Sileviča

Dace Vašuka

Kristīne Karņicka

Ilze Judzika

Inita Griķe

 Olita Doniņa

Komisijas sekretāre - Nellija Sileviča, tālr. 63630245, 29458014; e-pasts:

     Bērnu un jaunatnes lietu komisija

Jolanta Ziemele

(priekšsēdētājs)

Gunta Pēterhofa

Skaidrīte Diebele

Kitija Šēniņa

Sibilla Veģe

Ligita Kalniņa

 Zane Kalniņa

Komisijas sekretāre- , tālr. ; e-pasts:

     Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

Guntis Mačtams

(priekšsēdētājs)

Dainis Valdmanis

Tamāra Kuciņa

 

Aina Klimoviča

Ilze Ramane

 

Komisijas sekretāre- Tamāra Kuciņa, tālr.636-29462, 20234883; e-pasts:

     Apbalvošanas komisija

Aivars Mucenieks

(priekšsēdētājs)

Dainis Valdmanis

Evija Ozoliņa

 

Guntis Mačtams

Ilona Stradiņa

 

Komisijas sekretāre - Evija Ozoliņa, tālr. 63629460, 27814286; e-pasts:

     Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija

Dainis Valdmanis

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Taiga Dadze

Alfrēds Paulāns

Ausma Zeidmane

Lita Rollande

 

Komisijas sekretāre - Ausma Zeidmane, tālr. 63629418, 29115691; e-pasts:

     Pedagoģiski medicīniskā komisija

Tamāra Kuciņa

(priekšsēdētāja)

Maija Kaņepe

Agita Lauska

 

Irēna Ķude

Mārīte Gūthofa

 

Komisijas sekretāre- Tamāra Kuciņa, tālr.636-29461, 20234883; e-pasts:

     Vēlēšanu komisija

Iveta Straume

(priekšsēdētāja)

Lita Rollande

Ieva Kalenda

Valdis Šmēliņš

Evija Ozoliņa

Ilona Stradiņa

Alfrēds Paulāns

Komisijas sekretāre - Lita Rollande, tālr. 63629455, 26180529; e-pasts:

     Medību koordinācijas komisija

Mārcis Laksbergs

(priekšsēdētājs)

Lauris Ķemlers

Uldis Frīdenbergs

Ivars Koloda 

Arta Kantiņa

Agris Āboliņš

 

Komisijas sekretāre - Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts:

NOLIKUMS

     Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Guntis Mačtams

(priekšsēdētājs)

Lita Rollande

Ināra Stebera

Alfrēds Paulāns

Gatis Landmanis

Taiga Dadze

 

Komisijas sekretāre -

     Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu  novērtēšanas komisija

Ingrīda Garoza

()

Līga Ostrovska

Gatis Landmanis

Andris Šlangens

Alda Siliņa

Inārs Bērtulsons

 Normunds Māls

Komisijas sekretāre -

 

 

 

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Jūlijs 2017
P O T C Pk S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6