Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Komisijas

     Administratīvā komisija

Alfrēds Paulāns

(priekšsēdētājs)

Sandra Jurcika

Airisa Tropiņa

 

Andris Zvingulis

Normunds Māls

 

Komisijas sekretāre - Airisa Tropiņa, tālr. 29295376; e-pasts:

    Iepirkuma komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Andris Šlangens

Ginta Roderte

Alfrēds Paulāns

Mārtiņš Birzenbergs

Juris Krilovskis

Mārtiņš Libkovskis

Komisijas sekretāre - Guna Punkstiņa, tālr. 63629492, 20010652; e-pasts:   

     Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija

Aivars Mucenieks

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Sarmīte Bārzdaine

 Gita Horste

Dainis Veidemanis

Andris Stepanovičs

 

Komisijas sekretārs - Gita Horste, tālr. 63629418, 25749170; e-pasts:

    Tehniskā komisija

Inārs Bērtulsons

(priekšsēdētājs)

Andris Šlangens

Edgars Grieze

Mārtiņš Birzenbergs

Juris Bērziņš

Kristīne Strika

Ingrīda Zandmane

Komisijas sekretārs - Kristīne Strika, tālr. 25633900, e-pasts:

    Dzīvokļu komisija

Dainis Valdmanis

(priekšsēdētājs)

Andris Stepanovičs

Aigars Kress

Lita Rollande

Ārija Šauriņa

Ivs Igors Pēcis

 Inta Rudbaha

Komisijas sekretāre - Evita Slaņķe, tālr. 63629465, 29347755; e-pasts:

     Projektu, investīciju un būvniecības komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Iveta Straume

Gatis Landmanis

Gita Horste

Digna Gerule

Andris Šlangens

 

Komisijas sekretāre - Iveta Straume, tālr. 36329459, 26678959; e-pasts:

     Debitoru parādu izvērtēšanas komisija

Dainis Valdmanis

(priekšsēdētājs)

Ingrīda Garoza

Gunita Treigūte

Lita Rollande 

Gatis Landmanis

Alfrēds Paulāns

Alda Siliņa

Komisijas sekretāre - Gunita Reigūte, tālr. 63629467, 27808920, e-pasts:

    Sporta komisija

Jolanta Ziemele

(priekšsēdētāja)

Dainis Lodiņš

Aigars Matisons

Aivars Čaklis

Arvis Anderšmits

Arno Kiršteins

 Edīte Kaufmane

Komisijas sekretāre - Edīte Kaufmane, e-pasts:

    Administratīvo aktu strīdu komisija

Dainis Valdmanis

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Juris Krilovskis

Ilona Stradiņa

Gunita Treigūte

Alfrēds Paulāns

 Normunds Māls

Komisijas sekretāre - Gunita Treigūte, tālr. 63629467, 27808920; e-pasts:

     Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Agris Āboliņš

Mārcis Laksbergs

Jānis Strausmanis

Daiga Cekule

Ivita Meinarde

 

Komisijas sekretāre - Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts:

     Licencēšanas komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Andris Stepanovičs

Ivita Meinarde

Dainis Veidemanis

Gendrihs Šķesters

 

Komisijas sekretāre - Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts:

    Izglītības komisija

Aina Klimoviča

(priekšsēdētāja)

Nellija Sileviča

Dace Vašuka

Kristīne Karņicka

Ilze Judzika

Inita Griķe

 Olita Doniņa

Komisijas sekretāre - Nellija Sileviča, tālr. 63630245, 29458014; e-pasts:

     Bērnu un jaunatnes lietu komisija

Jolanta Ziemele

(priekšsēdētājs)

Gunta Pēterhofa

Skaidrīte Diebele

Kitija Šēniņa

Sibilla Veģe

Ligita Kalniņa

 Zane Kalniņa

Komisijas sekretāre - Skaidrīte Diebele, tālr. 63629462, 22002755; e-pasts:

     Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

Guntis Mačtams

(priekšsēdētājs)

Dainis Valdmanis

Tamāra Kuciņa

 

Aina Klimoviča

Ilze Ramane

 

Komisijas sekretāre - Tamāra Kuciņa, tālr. 63629462, 20234883; e-pasts:

     Apbalvošanas komisija

Aivars Mucenieks

(priekšsēdētājs)

Dainis Valdmanis

Evija Ozoliņa

 

Guntis Mačtams

Ilona Stradiņa

 

Komisijas sekretāre - Evija Ozoliņa, tālr. 63629460, 27814286; e-pasts:

     Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija

Dainis Valdmanis

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Taiga Dadze

Alfrēds Paulāns

Ausma Zeidmane

Lita Rollande

 

Komisijas sekretāre - Ausma Zeidmane, tālr. 63629418, 29115691; e-pasts:

     Pedagoģiski medicīniskā komisija

Tamāra Kuciņa

(priekšsēdētāja)

Maija Kaņepe

Agita Lauska

 

Irēna Ķude

Mārīte Gūthofa

 

Komisijas sekretāre- Tamāra Kuciņa, tālr.63629461, 20234883; e-pasts:

     Vēlēšanu komisija

Iveta Straume

(priekšsēdētāja)

Lita Rollande

Guna Punkstiņa

Valdis Šmēliņš

Evija Ozoliņa

Ilona Stradiņa

Raitis Rudbahs

Komisijas sekretāre - Lita Rollande, tālr. 63629455, 26180529; e-pasts:

     Medību koordinācijas komisija

Mārcis Laksbergs

(priekšsēdētājs)

Lauris Ķemlers

Uldis Frīdenbergs

Ivars Koloda 

Arta Kantiņa

Agris Āboliņš

 

Komisijas sekretāre - Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts:

NOLIKUMS

     Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Guntis Mačtams

(priekšsēdētājs)

Lita Rollande

Ināra Stebera

Alfrēds Paulāns

Gatis Landmanis

Taiga Dadze

 

Komisijas sekretāre - Taiga Dadze, tālr. 63629418, 26499010, e-pasts:

     Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu  novērtēšanas komisija

Inārs Bērtulsons

(priekšsēdētājs)

Līga Ostrovska

Gatis Landmanis

Andris Šlangens

Alda Siliņa

Normunds Māls

 

Komisijas sekretāre -

     Bērnu lietu sadarbības grupa

 Liene Jeļinska

(priekšsēdētāja)

Aina Klimoviča

Ina Barbāne

 

Sandra Jurcika

Airisa Tropiņa

 

Komisijas sekretāre - Airisa Tropiņa, tālr. 29295376; e-pasts:

NOLIKUMS

 

     Civilās aizsardzības komisija

 Aivars Mucenieks

(priekšsēdētāja)

Monvīds Buiķis

Staldzis Veckracis

Iveta Būdeniece

Dainis Valdmanis

Ingūna Pļaviņa

Jeļena Mundeciema

Ivars Koloda

Uldis Frīdenbergs

Valdis Ārnests

Rolands Agafonovs

Komisijas sekretārs - Voldemārs Akmentiņš, tālr. 26174792; e-pasts:

 

 

 

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Janvāris 2018
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4