Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Komisijas

     Administratīvā komisija

Alfrēds Paulāns

(priekšsēdētājs)

Sandra Jurcika

Airisa Tropiņa

 

Andris Zvingulis

Normunds Māls

 

Komisijas sekretāre- Airisa Tropiņa, tālr. 636-29450, 29295376; e-pasts:

    Iepirkuma komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Andris Šlangens

Ginta Roderte

Alfrēds Paulāns

Mārtiņš Birzenbergs

Juris Krilovskis

Mārtiņš Libkovskis

Komisijas sekretāre- Guna Punkstiņa, tālr.636-29492, 20010652; e-pasts:   

     Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija

Aivars Mucenieks

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Ingrīdz Garoza

 Gita Horste

Andris Zvingulis

Andris Stepanovičs

 

Komisijas sekretārs Andris Stepanovičs,tālr. 636-29467, 26688898;e-pasts:

    Tehniskā komisija

Inārs Bērtulsons

(priekšsēdētājs)

Andris Šlangens

Edgars Grieze

Mārtiņš Birzenbergs

Voldemārs Akmentiņš

Aigars Kress

Mārtiņš Libkovskis

Komisijas sekretārs Voldemārs Akmentiņš,tālr. 26174792;e-pasts:

    Dzīvokļu komisija

Dainis Valdmanis

(priekšsēdētājs)

Andris Stepanovičs

Aigars Kress

Lita Rollande

Ārija Šauriņa

Vilnis Krauze

 Inta Rudbaha

Komisijas sekretāre Ārija Šauriņa, tālr.636-29465, 29241061; e-pasts:

     Projektu, investīciju un būvniecības komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Iveta Straume

Gatis Landmanis

Gunita Treigūte

Digna Gerule

Andris Šlangens

 

Komisijas sekretāre Iveta Straume, tālr.363-29459, 26678959; e-pasts:

     Kultūras komisija

Zane Pamše

(priekšsēdētāja)

Dainis Veidemanis

Mārīte Ķīvite

 

Antra Šķēle

Inga Berga

 

Komisijas sekretāre- Mārīte Ķīvite, tālr.636-30744, e-pasts:

    Sporta komisija

Jolanta Ziemele

(priekšsēdētāja)

Dainis Lodiņš

Andis Zariņš

Aivars Čaklis

Arvis Anderšmits

Arno Kiršteins

 Edīte Kaufmane

Komisijas sekretārs Aivars Čaklis, tālr.29613164, e-pasts:

    Administratīvo aktu strīdu komisija

Dainis Valdmanis

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Juris Krilovskis

Ilona Stradiņa

Gunita Treigūte

Alfrēds Paulāns

 Normunds Māls

Komisijas sekretāre Gunita Treigūte, tālr.636-29467, 27808920; e-pasts:

     Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Agris Āboliņš

Mārcis Laksbergs

Imants Bērziņš

Daiga Cekule

Ivita Meinarde

 

Komisijas sekretāre- Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts:

     Licencēšanas komisija

Māris Dadzis

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Andris Stepanovičs

Ivita Meinarde

Dainis Veidemanis

Gendrihs Šķesters

 

Komisijas sekretāre- Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts:

    Izglītības komisija

Aina Klimoviča

(priekšsēdētāja)

Nellija Sileviča

Una Teibe

Kristīne Karņicka

Ilze Judzika

Sergejs Karhaņins

 Olita Doniņa

Komisijas sekretāre- Nellija Sileviča, tālr.636-30245, 29458014; e-pasts:

     Bērnu un jaunatnes lietu komisija

Jolanta Ziemele

(priekšsēdētājs)

Gunta Pēterhofa

Skaidrīte Diebele

Kitija Šēniņa

Gunita Ķirse

Ligita Kalniņa

 Elita Kuģeniece

Komisijas sekretāre- , tālr. ; e-pasts:

     Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

Guntis Mačtams

(priekšsēdētājs)

Dainis Valdmanis

Tamāra Kuciņa

 

Aina Klimoviča

Ilze Ramane

 

Komisijas sekretāre- Tamāra Kuciņa, tālr.636-29462, 20234883; e-pasts:

     Apbalvošanas komisija

Aivars Mucenieks

(priekšsēdētājs)

Dainis Valdmanis

Evija Ozoliņa

 

Ieva Kalenda

Ilona Stradiņa

 

Komisijas sekretāre- Ieva Kalenda, tālr.636-29420, 26645977; e-pasts:

     Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija

Dainis Valdmanis

(priekšsēdētājs)

Gatis Landmanis

Taiga Dadze

Alfrēds Paulāns

Ausma Zeidmane

Lita Rollande

 

Komisijas sekretāre- Ausma Zeidmane, tālr.636-29418, 29115691; e-pasts:

     Pedagoģiski medicīniskā komisija

Tamāra Kuciņa

(priekšsēdētāja)

Maija Kaņepe

Agita Lauska

 

Irēna Ķude

Mārīte Gūthofa

 

Komisijas sekretāre- Tamāra Kuciņa, tālr.636-29461, 20234883; e-pasts:

     Vēlēšanu komisija

Iveta Straume

(priekšsēdētāja)

Lita Rollande

Ieva Kalenda

Valdis Šmēliņš

Evija Ozoliņa

Ilona Stradiņa

 Alfrēds Paulāns

Komisijas sekretāre- Lita Rollande, tālr. 636-29455, 26180529; e-pasts:

     Medību koordinācijas komisija

Mārcis Laksbergs

(priekšsēdētājs)

Aldis Felts

Uldis Frīdenbergs

Ivars Koloda 

Arta Kantiņa

Agris Āboliņš

 

Komisijas sekretāre- Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts:

NOLIKUMS

     Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Guntis Mačtams

(priekšsēdētājs)

Lita Rollande

Ināra Stebera

Alfrēds Paulāns

Gatis Landmanis

Taiga Dadze

 

Komisijas sekretāre-

 

 

 

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Maijs 2017
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4