Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Projekts karjeras atbalstam izglītojamajiem

Nac att plans ES16
   Ventspils novada pašvaldība 2017. gada 3. martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Jūrkalnē top "Vētru muzejs"

Nacionalais attistibas plans LEADER3
   Saskaņā ar Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pieņemto lēmumu projekta Nr. 16-08-FL04-F043.0203-000003
“Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijas "Vētru muzejs" ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana” apstiprināšanu EJZF līdzfinansējuma saņemšanai, Jūrkalnē norit aktīvi darbi projekta īstenošanai.

Lasīt tālāk ...

Ekspluatācijā nodots pirmais pašvaldības grants ceļš

LAD NAP ES
   Ventspils novadā notiek pašvaldības grants ceļu pārbūve, un pirmais objekts – ceļš Jaundobēji–Rinda – jau nodots ekspluatācijā. Ceļa Jaundobēji–Rinda atklāšanas pasākumā piedalījās Ventspils novada vadība – domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, viņa vietnieks Māris Dadzis, Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, Būvvaldes vadītāja Digna Gerule un būvinspektore Ingrīda Zandmane, arī būvnieki – SIA "Venta-1" pārstāvji Aldis Paulovskis un Reinis Krūziņš, projektētāju pārstāvis Imants Baņķis no SIA "SBI–Ventspils", kā arī SIA "Molits" pārstāvis Māris Feldmanis.

Lasīt tālāk ...

Projekts "Industriālais mantojums"

Estoni Latvia interreg
   26 industriālā mantojuma objekti iesaistās Igaunijas – Latvijas programmas projektā "Industriālais mantojums". Veicinot industriālās vēstures liecības saglabāšanu, 26 Latvijas un Igaunijas industriālā mantojuma objekti uzsāk projektu "Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai".

Lasīt tālāk ...

Deju kolektīvam “Vāruve” jauni tērpi

varuve-terpi
  
LAD NAP ES LEADER
     
   Biedrība “Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vāruve”” īstenojusi projektu “Tautas tērpu izgatavošana Vārves pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vāruve”” (Nr. 16-08-AL17-A019.2201-000008)  Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"  aktivitātē  "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"  ietvaros īstenojamās darbības: Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošana, ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 9709.52 eiro finansējumu un Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējumu 1018.84 eiro apmērā.

Lasīt tālāk ...

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Jūlijs 2017
P O T C Pk S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6