Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Sociālās palīdzības pakalpojumi

TRŪCĪGAS ĢIMENES/ PERSONAS IZZIŅA

Izziņa

Deklarācija

PABALSTS GMI (GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMA) NODROŠINĀŠANAI

 

DZĪVOKĻA PABALSTS

 

VIENREIZĒJS PABALSTS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ

 

VIENREIZĒJS PABALSTS BĒRNAM BĀRENIM

                                                             UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAM BĒRNAM

 

DZĪVOKĻA PABALSTS BĀRENIM

UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAM BĒRNAM, KURŠ SANIEDZIS PILNGADĪBU

 

ATLĪDZĪBA AUDŽUĢIMENES PIENĀKUMU VEIKŠANAI

                                                                                       UN PABALSTS BĒRNA UZTURAM

 

PABALSTS MĀJAS APRŪPES NODROŠINĀŠANAI

 

PABALSTS ĒDINĀŠANAS IZDEVUMU SEGŠANAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

 

 VIENREIZĒJS PABALSTS MĀCĪBU PIEDERUMU IEGĀDEI

                                                                                      UZSĀKOT JAUNO MĀCĪBU GADU

 

VESELĪBAS APRŪPES PABALSTS

 

APBEDĪŠANAS PABALSTS

 

PABALSTS MĀCĪBU PIEDERUMU IEGĀDEI DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

                                                                                      UN UZSĀKOT MĀCĪBAS 1. KLASĒ

 

PABALSTS POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM

 

PABALSTS BĒRNA PIEDZIMŠANAS GADĪJUMĀ

 

PABALSTS ĒDINĀŠANAS IZDEVUMU SEGŠANAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ    

                                                                                                  DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

 

VIENREIZĒJS PABALSTS NOZĪMĪGĀ DZĪVES JUBILEJĀ

 

SOCIĀLAIS PAKALPOJUMS APRŪPEI MĀJĀS

 

ASISTENTA PAKALPOJUMI

Iesniegums

ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ                                                                                                                 PILNGADĪGĀM PERSONĀM

 

ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ                                                                             BĒRNIEM BĀREŅIEM

 

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS DZĪVESVIETĀ BĒRNAM,

                                                                   KURŠ CIETIS NO PRETTIESISKĀM DARBĪBĀM

 

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS INSTITŪCIJĀ BĒRNAM,

                                                                   KURŠ CIETIS NO PRETTIESISKĀM DARBĪBĀM

 

 SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS BĒRNIEM

                                                                        UN JAUNIEŠIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

 

SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ

                                                            PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

 

 SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM 

UN ČERNOBIĻAS ATOMELEKTROSTACIJAS AVĀRIJAS REZULTĀTĀ CIETUŠĀM PERSONĀM

 

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS NO VARDARBĪBAS

CIETUŠĀM UN VARDARBĪBU VEIKUŠĀM PILNGADĪGĀM PERSONĀM

 

NAKTSPATVERSME

 

 

HIGIĒNAS PAKALPOJUMI

 

IZZIŅA PAR VIDĒJO UZTURA APMĒRU VENTSPILS NOVADĀ

Iesniegums

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2018
P O T C Pk S Sv
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4