Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Būvvalde

 

Būvvaldes vadītāja

Digna Gerule

              Epasts: 

Tālr.   636-29456

m/tālr. 29154788

Arhitekta   palīgs

Normunds Māls

Epasts:  

Tālr.   636-07814

m/tālr. 29191766

Būvinspektore

Ingrīda Zandmane

Epasts:  

Tālr.   636-29466

m/tālr. 29344014  

 Būvinspektors  Rolands Cukurs

               Epasts:

Tālr. 636-29466  

m/tālr. 25451920

Pašvaldības attīstības plānotāja 

Iveta Straume

               Epasts:

Tālr.   636-29459

m/tālr. 26678959

BŪVVALDES PIEŅEMŠANAS LAIKS

Pirmdienās

13.00 - 18.00

Ceturtdienās

08.00 - 12.00

  • Nodrošina līdzsvarotu vides un būvniecības stratēģijas izstrādāšanu, realizāciju un kontroli Ventspils novada administratīvajā teritorijā atbilstoši apstiprinātajai ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
  • Nodrošina Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasību, Ventspils novada domes pieņemto lēmumu un vadības rīkojumu, norādījumu būvniecības jomā īstenošanu.
  • Nodrošina līdzdalību ar padomdevēja tiesībām Ventspils novada pašvaldības realizētajos, ar būvniecību saistītajos projektos.
  • Nodrošina apmeklētāju pieņemšanu un iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu izskatīšanu, saraksti ar fiziskām un juridiskām personām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Informē sabiedrību par būvniecības iecerēm un to tiesisko pamatojumu.
  • Veic būvju pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
  • Veic patvaļīgas būvniecības konstatāciju un lēmumu pieņemšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Veic darbības vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju statusa noteikšanai.
 
 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2018
P O T C Pk S Sv
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4