Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Būvvaldes pakalpojumi

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
PAR BŪVNIECĪBAS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDES KĀRTĪBU

Nepieciešamā būvniecības dokumentācija, atkarībā no būves grupas                                                      
Būvju grupas                                                                                                                                                                                                                      
Būvju klasifikatora kodi                                                                                                                                                                                           
Būvniecības dokumentācijā norādāmie tehniski-ekonomiskie rādītāji                                                                             
Kādos gadījumos būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus savai dzīvojamai ēkai, tās palīgēkai vai lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai un apliecināt, ka tie atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pāsvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds izstrādāts)
Kādos gadījumos būvdarbu veikšanai nav nepieciešamas pastāvīgas prakses tiesības arhitektūras       vai būvniecības jomā (drīkst būvēt pats saviem spēkiem)
Apdrošināšana būvniecībā                                                                                                                                                                                       
 

Pakalpojums

Veidlapas, papildinformācija

BŪVATĻAUJU IZSNIEGŠANA (II un III grupas ēkām - neattiecas uz inženiertīkliem un inženierbūvēm)

Būvniecības iesniegums

Būvprojekta minimālais sastāvs

PASKAIDROJUMA RAKSTS MAZĒKĀM  
(izskatīšana/ saskaņošana)

Paskaidrojuma raksts, I daļa

Pievienojamie dokumenti

PASKAIDROJUMA RAKSTS I GRUPAS INŽENIERBŪVĒM
(žogi, labiekārtojuma elementi, inženiertīkli)

Paskaidrojuma raksts

Pievienojamie dokumenti

 PASKAIDROJUMA RAKSTS I GRUPAS AUTOCEĻIEM

 Paskaidrojuma raksts
 Pievienojamie dokumenti
 PASKAIDROJUMA RAKSTS I GRUPAS MELIRĀCIJAS BŪVĒM

Paskaidrojuma raksts

Pievienojamie dokumenti

APLIECINĀJUMA  KARTE VIENKĀRŠOTAI ATJAUNOŠANAI (izskatīšana/ saskaņošana)

 

 

Vienkāršotā atjaunošana, I daļa

Ēkas fasādes atjaunošana, I daļa

Pievienojamie dokumenti

LIETOŠANAS VEIDA MAIŅA BEZ PĀRBŪVES 

Paskaidrojuma raksts

BŪVPROJEKTU IZSKATĪŠANA

Iesniegums

ATZĪME  PASKAIDROJUMA RAKSTĀ, APLIECINĀJUMA KARTĒ, BŪVATĻAUJĀ PAR BŪVDARBU UZSĀKŠANU   UN BŪVATĻAUJU PAGARINĀŠANA/ PĀRREĢISTRĀCIJA

Iesniegums, būvdarbu uzsākšana

Būvatļaujas pagarināšana

NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ
Iesniegums

Iesniegums, apliecinājuma karte

Paskaidrojuma raksts, II daļa

Vienkāršota atjaunošana II daļa

Fasādes būvdarbu pabeigšana II

I gr. ēku pieņemšanas dokumenti

II, III gr. ēku pieņemšanas dok.

 I gr. inženierbūvju pieņemš. dok.
Inženierbūvju pieņemšanas dok.

IZZIŅA  PAR BŪVES NEESAMĪBU

                                                        VAI FAKTISKO STĀVOKLI

Iesniegums par būves neesamību

Iesniegums par faktisko stāvokli

REKLĀMU, AFIŠU, SLUDINĀJUMU

                                          IZVIETOŠANA PUBLISKĀS VIETĀS

Iesniegums saskaņošanai

Pievienojamie dokumenti

REKLĀMU, AFIŠU, SLUDINĀJUMU

    IZVIETOŠANA VALSTS AIZSARGCEĻU AIZSARGJOSLĀ

Atļauju izniedz - 
VAS "Latvijas valsts ceļi"

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Janvāris 2018
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4