Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Izglītības pārvalde

Kontaktinformācija
 gramata2
 
 Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvalde ir Ventspils novada domes izveidota struktūrvienība , kas īsteno pašvaldības kompetencē esošās izglītības funkcijas.
 
Mērķis – nodrošināt atbalstu pedagogiem izglītības standartu īstenošanā un  pedagoģiskā procesa kvalitātes paaugstināšanā.
 
Uzdevumi
· Veicināt pedagogu un izglītojamo radošumu un ieviest dzīvē  sabiedrības un skolēnu vajadzībām atbilstošas inovācijas mācību procesa organizācijā un optimālā mācību darba formu izvēlē.
· Atbalstīt padziļinātu zināšanu apguvi mācību priekšmetos, sekmējot skolēnu dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos.
· Atbalstīt un veicināt mūsdienīgu  mācību līdzekļu , IT  tehnoloģiju izmantošanu pedagoģiskajā procesā. 
Skolas iela 4, Ventspils , LV -3601

( telpas – Ostas ielā  23, Ventspilī)
fakss: 63629462
 
 
Izglītības pārvaldes vadītāja
Aina Klimoviča
E-pasts:
Tālr. 63629461
mob.tālr. 29167302

 

 

Izglītības metodiķe
Tamāra Kuciņa
E-pasts:
Tālr. 63629461
mob.tālr. 20234883
 
Izglītības metodiķe
Regīna Artmane- Hartmane
E-pasts:
Tālr. 63629461
mob.tālr. 20381880
 
Izglītības speciāliste
Skaidrīte Diebele
E-pasts:
Tālr. 63629462
mob.tālr. 22002755
 
Saistītie dokumenti un normatīvie akti
Likums „Izglītības likums” (saite)
Likums „Vispārējās izglītības likums” (saite)
Izglītības pārvaldes nolikums (saite)
Ar izglītības jomu saistītie spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā. (saite)
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Jūlijs 2017
P O T C Pk S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6