Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Izglītības pārvalde

 

Pārvaldes vadītāja

Aina Klimoviča

              Epasts: 

Tālr. 636-29461

m/tālr. 29167302

Izglītības metodiķe

Tamāra Kuciņa

Epasts:

Tālr. 636-29461

m/tālr. 20234883

Izglītības metodiķe

Nellija Sileviča

Epasts:

Tālr. 636-29461

m/tālr.20381880

Izglītības metodiķe

Revita Kraule

Epasts:

 

 

Izglītības darba speciāliste

Skaidrīte Diebele

Epasts:

Tālr. 636-29462

m/tālr.22002755

     

   Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvalde ir Ventspils novada domes izveidota struktūrvienība , kas īsteno pašvaldības kompetencē esošās izglītības funkcijas.

Mērķis – nodrošināt atbalstu pedagogiem izglītības standartu īstenošanā un pedagoģiskā procesa kvalitātes paaugstināšanā.

Uzdevumi

·        Veicināt pedagogu un   izglītojamo radošumu un ieviest dzīvē  sabiedrības un skolēnu vajadzībām   atbilstošas inovācijas mācību procesa organizācijā un optimālā mācību darba   formu izvēlē.

·        Atbalstīt padziļinātu zināšanu apguvi mācību priekšmetos, sekmējot skolēnu dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos.

·        Atbalstīt un veicināt mūsdienīgu mācību līdzekļu, IT tehnoloģiju izmantošanu pedagoģiskajā procesā.

Saistītie dokumenti un normatīvie akti


Likums "Izglītības likums" (
saite)

Likums "Vispārējās izglītības likums" (saite)

Izglītības pārvaldes nolikums (saite)
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Janvāris 2018
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4