Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

No vienas Zvaigznes līdz nākamajai

100 4113
   Ar zināmu nepacietību gaidījām ikgadējo Zvaigžņu dienas pasākumu
5. janvārī novada izglītības iestāžu vadītājiem, kuru šogad organizēja Popes pamatskolas kolektīvs, jo pēc tradīcijas pagājušā gada ceļojošās Zvaigznes simbolu Užavas skolas direktore Guntra Magonīte nodeva direktorei Ligitai Lukševicai.

Lasīt tālāk ...

Par visu, kas Latviju padara par LATVIJU

Skolas soma LV100
  Turpinās Latvijas valsts simtgades ietvaros veidotās iniciatīvas "Latvijas skolas soma" pilotprojekta aktivitātes Ventspils novada skolēniem; piedāvājam iepazīt mūsu pašu - Ventspils un tās apkaimes senvēsturi, teikas, iedzīvotāju tradīcijas. Un kurš gan vēl viskompetentāk to var atklāt, ja ne muzejs un tā darbinieki? Tāpēc izmantosim to!

Lasīt tālāk ...

Puzē renovēta skolas virtuve

Puzes virtuve
VIDEOSIŽETS
   Puzes pamatskolā šogad notika vērienīgi darbi, jo tika veikts virtuves un ēdamzāles remonts, atjaunotas arī inženierkomunikācijas. Objekta būvprojektu izstrādāja SIA "Ēkas siltināšana", savukārt skolas direktore Nellija Sileviča labus vārdus veltīja objekta galvenā būvuzņēmēja SIA "Samrode" darbiniekiem. Būvniecība pašvaldībai izmaksāja 147 520, 67 eiro.

Ugāles vidusskola saņem apbalvojumus

DSC 1341
   Ugāles vidusskolas pārstāvji piedalījās Draudzīgā aicinājuma fonda balvu pasniegšanas ceremonijā Vidzemes koncertzālē Cēsīs. Šogad konkursā tika uzteikta 51 skola četrās nominācijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas, tostarp tehnikumi, arodvidusskolas un mūzikas skolas. 

Lasīt tālāk ...

Piltenes "Taurenītī" atklāj jaunas rotaļu iekārtas

IMG 5800
FOTOGALERIJA
   Mārtiņdienā dubultus svētkus svinēja pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" kolektīvs, jo dārziņa pagalmā uzstādītas desmit jaunas rotaļu iekārtas. "Taurenīša " vadītāja Inita Griķe pauda prieku par valsts un pašvaldības atbalstu, īstenojot šo projektu, piebilstot, ka tagad bērni daudz biežāk vēlas doties laukā un ilgāk uzturas svaigā gaisā.

Novadā piecas skolas uzsāk pilotprojektu

Skolas soma LV100
   Lai spēcinātu piederības sajūtu un valstisko identitāti, Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros tiek radīta iespēja klātienē pieredzēt Latviju, izzināt, iepazīt un izjust Latvijas vēstures, dabas un kultūras vērtības, inovācijas un veiksmes stāstus.

Lasīt tālāk ...

Svinīgi atklāts Zūru pamatskolas stadions

IMG 5562
 VIDEOSIŽETS
  20. oktobrī Ventspils novada Vārves pagasta Ventavas ciemā atklāja Zūru stadionu. Tajā ierīkots skrejceļš, tāllēkšanas bedre, futbola un volejbola laukums, var spēlēt arī strītbolu, mest šķēpu un disku, grūst lodi, iekārtotas sēdvietas skatītājiem, ir auto stāvlaukums un velosipēdiem domāta novietne.

Lasīt tālāk ...

Novada pedagogu "Ideju un pieredzes diena"

 
100 3636
  Pagājušā mācību gada noslēgumā Ugāles vidusskolā mūsu novada pedagogiem bija iespēja piedalīties Liepājas Raiņa 6.vidusskolas piedāvātās tālmācības kursu programmas "Rītdienas skolas vide, tehnoloģijas, metodes" piecu dažādu interešu grupu darbā un iepazīties ar šīs skolas inovatīvo pieredzi, lai mācību procesu padarītu saistošāku, skolēniem tuvāku.

Lasīt tālāk ...

"Kurzemes toņi un pustoņi" Kuldīgā

100 3561
    Kad Ventas rumbā lido zivis, Kuldīgas Mākslas namā notiek vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu skate "Kurzemes toņi un pustoņi", kas ir kultūrvēsturiskā novada pasākums, kurā labākie vizuālās mākslas darbi un tērpu kolekcijas tiek atlasīti konkursam "Latvijas toņi un pustoņi" 1. un
2. jūnijā Bauskā. Risinot konkursa tēmu, dalībnieku uzdevums darbos dažādās tehnikās akcentēt savam novadam raksturīgo vidē, dabā, kultūrā, arhitektūrā, vēsturē, sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās.

Lasīt tālāk ...

Novada skolēnu panākumi

Koks tekstils
   Dalībai Valsts izglītības satura centra  un Latvijas Mājturības pedagogu biedrības organizētajā mājturības un tehnoloģiju  18. olimpiādē "Ziema" no Ventspils novada  bija uzaicināti 11 dalībnieki:  koka un metāla tehnoloģijas – 5 zēni no Ugāles vidusskolas, tekstila tehnoloģijas – 6 meitenes no Ugāles vidusskolas un Popes pamatskolas.

Lasīt tālāk ...

Esi drošs uz ceļa

111
   Skolās, kuras atrodas lielceļu tuvumā, arī Ugāles vidusskolā, notika ''Volvo Trucks'' organizētas nodarbības par satiksmes drošību ''Apstājies. Paskaties. Pamāj."

Lasīt tālāk ...

9. un 12. klašu eksāmenu darbu saturs

20170403 120736

   "Pats galvenais spēks ir vārds" – šis dzejnieka J. Petera citāts bija viens no tekstveides jeb domraksta tematiem pagājušā gada 12. klases latviešu valodas eksāmenā. Tuvojas šī gada valsts pārbaudes darbu un eksāmenu laiks pamatskolas un vidusskolas nākamajiem absolventiem. Lai tiem pienācīgāk sagatavotos, skolotājiem metodisko atbalstu sniedz republikas vadošie speciālisti valodas jomā.

Lasīt tālāk ...

Puzē veidos skolas dienasgrāmatas dizainu

Dienasgramata
   Ventspils novada pašvaldības skolas ir uzrunātas Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parka (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”,  kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām.

Lasīt tālāk ...

Skolēnu skatuves runas konkurss

100 3363
  Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku un sekmēt interesi par latviešu un pasaules kultūras mantojumu – ir ikgadējā skolēnu skatuves runas konkursa mērķi un uzdevumi.

Lasīt tālāk ...

Pedagogu aktivitātes pavasara brīvdienās

100 3293
   Brīvdienas – skolēniem, skolotājiem praktiskas aktivitātes, pieredzes ieguve turpmākam darbam. Ventspils Livonijas ordeņa pilī vēstures, sociālo zinību un ģeogrāfijas metodiskās apvienības organizēja kopīgu sanāksmi, kuras pamattēma "Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei".

Lasīt tālāk ...

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavu

20170315 133954
"Starp diviem tiltiem stāv lepni pils
Šai pilsētā, kas nepievils"       
  
Ar šādiem vārdiem sākas Jelgavas pilsētas himna.
Skolēnu brīvlaikā novada eksakto priekšmetu skolotāji devās uz Jelgavu. Vispirms devāmies uz Jelgavas Valsts ģimnāziju. Uz skolas ēkas rekonstrukcijas laiku ģimnāzija savu pagaidu mājvietu radusi Jelgavas pilī.

Lasīt tālāk ...

Erudītu konkurss "LR Satversmei – 95"

100 3238
   "Tuvojas pavasaris – laiks, kad līdz ar putniem migrē arī skolēni; dažādās novada skolās organizētas olimpiādes, konkursi, uz kuriem tiek gaidīti un ierodas skolēni no visa novada", ar šādiem ievadvārdiem tradicionālā vēstures un sociālo zinību 6.–9. klašu skolēnu konkursa ar šī gada tēmu "LR Satversmei – 95" dalībniekus uzrunāja Puzes pamatskolas direktore Nellija Sileviča.   

Lasīt tālāk ...

Novada "Gudrinieks 2017"

100 3175
   Pirms skolēnu pavasara brīvdienām Ugāles vidusskolā notika novada 2.–4. klašu  konkurss "Gudrinieks 2017", kura mērķis rosināt un aktivizēt skolēnu interesi par latviešu valodu, matemātiku, sociālajām un dabas zinībām, mājturību un tehnoloģijām, pilnveidot skolēnu prasmi sadarboties ar vienaudžiem, tā pamattēma – "Latvijai 100", kas akcentē ikviena personisko lomu piederības veidošanā savai skolai, novadam, valstij.

Lasīt tālāk ...

Ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti

globuss
   Ir zināmi 22. februārī notikušās ģeogrāfijas 34. olimpiādes (starpnovadu) 10.–12. kl. rezultāti. Tā notika tiešsaistes režīmā. Organizatori – Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti. Olimpiādes mērķis –  pilnveidot izglītojamo zināšanas un izpratni par dabas, sociālo un ekonomisko procesu veidošanos, to attīstību un mijiedarbību mūsdienu pasaules globālā, reģionālā mērogā, atlasīt dalībniekus valsts olimpiādei, kura notiks 11.–12. aprīlī Rīgā, LU Dabaszinātņu mājā. Uzaicināti  Ugāles vidusskolas skolēni: Teodors Drazlovskis – 10. kl., Rihards Krukovskis – 11. kl., Elizabete Leigute – 12. kl.

Lasīt tālāk ...

Pasākums "Mēs lasām kopā"

100 3105
   "Katra diena ceļā uz iniciatīvu" – tāds varētu būt moto kompetenču pieejā balstītam izglītojošajam pasākumam 6. un 7. klašu skolēniem "Mēs lasām kopā", kuru Ugāles vidusskolā organizēja latviešu valodas metodiskā apvienība skolotājas Māras Plūksnas vadībā.

Lasīt tālāk ...

Ugālē skan novada "BALSIS –2017"

100 3076 
    Veicināt bērnu un jauniešu vokālo ansambļu radošo darbību, izaugsmi, attīstību un atbalstīt nepieciešamību izteikt sevi mūzikas mākslā, nodrošinot iespējas uzstāties, pilnveidojot skatuvisko pieredzi, kā arī sniegt zināmu atskaiti par paveikto interešu izglītības pulciņu nodarbībās – tāds bija Ventspils novada ikgadējā vokālās mūzikas konkursa "Balsis", kurš 24. februārī notika Ugāles Tautas namā "Gaisma", uzdevums.

Lasīt tālāk ...

Olimpiāde „Gadalaiki – ziema”

rokdarbs ziema
   Lai padziļinātu interesi par mājturību un tekstila tehnoloģijām, attīstītu izpratni par to saistību ar sabiedriskajām norisēm, veicinātu skolēnu pašiniciatīvu profesijas izvēlē, pašizpausmi, pašapziņu, Latvijas Mājturības pedagogu biedrība sadarbībā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti un Valsts izglītības satura centru  5. aprīlī  Rīgā, Jūrmalas gatvē 76 organizē 13. atklātās Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes „Gadalaiki – ziema” 2. kārtu.

Lasīt tālāk ...

Popes pamatskolas jauno mākslinieku panākumi

DSCN7086
  Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni par citu tautu mākslu, kultūru, tradīcijām, sekmēt izglītības iestāžu vizuālās un plastiskās mākslas pulciņu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī sniegt iespēju bērniem eksponēt savus darbus starptautiskajā izstādē – tādi  ir  Starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa "Lidice" mērķi un uzdevumi. Latvijā tā notiek nu jau 45. reizi, un tā ir 1. kārta – darbu atlase 2. kārtai, kura notiek Čehijā.

Lasīt tālāk ...

Skaisti dzied lakstīgala …

DPP 0001
FOTOGALERIJA
 26. janvārī Puzes pamatskolā  no Užavas,  Zūrām,  Piltenes atlidoja  mazās "lakstīgalas" (1.–4. kl. grupa), lai kopā ar saimniecēm - Puzes pamatskolas lielajām "lakstīgalām" (5.–9. kl. grupa) piedalītos latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību "Lakstīgala 2017" novada posmā un noskaidrotu, kura komanda iegūs lielāko punktu skaitu un tiesības piedalīties Kurzemes vēsturiskā novada sacensībās Kuldīgā 2. februārī.

Lasīt tālāk ...

Latvijas un pasaules vēstures olimpiādē

Indrika hronika
   Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Vēstures skolotāju biedrību organizēja olimpiādi Latvijas un pasaules vēsturē  9. un 12. klašu skolēniem ar mērķi attīstīt dziļāku vēstures izpratni, sekmēt izglītojamo interesi un pilnveidot izpratni par Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības problēmām, veicināt demokrātiskas un pilsoniski atbildīgas personības izveidi.

Lasīt tālāk ...

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē

gramatikaxl
    16. janvārī notika latviešu valodas un literatūras 43. starpnovadu olimpiāde 11. un 12. klases izglītojamajiem. Olimpiādes mērķis – attīstīt skolēnu radošās spējas, rosināt interesi par latviešu valodu un literatūru. Dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumiem par kultūras notikumiem 2016. gadā, par literātiem, komponistiem, gleznotājiem vecmeistariem, kuriem atzīmētas nozīmīgas jubilejas, īpaša vērība pievērsta Eduardam Veidenbaumam un viņa daiļradei.

Lasīt tālāk ...

Labo enerģiju apkopojot…

100 2843
   Zvaigznes dienu  svinam ik gadu 6. janvārī. Ar to pēc senču ticējuma noslēdzas arī zīlēšanas laiks nākotnes noteikšanai. Saules atspīdēšana šajā dienā un zvaigžņotā debess naktī norāda uz laika apstākļiem vasarā un gaidāmo ražu… Mūsu tautā iemīļotais dzejnieks Imants Ziedonis Zvaigznes dienu godāja  kā Labas enerģijas atmirdzēšanas dienu.  Labo enerģiju apkopot novada izglītības iestāžu vadītāji šogad devās uz Užavu, jo tradicionālā pasākuma ceļojošo simbolu "Zvaigzni" pagājušajā gadā no Ugāles vidusskolas direktores Lāsmas Milleres saņēma  Guntra Magonīte.

Lasīt tālāk ...

Novada sasniegumi bioloģijas 39. olimpiādē

taurins biologija
   Ar mērķi papildināt izglītojamo teorētiskās zināšanas un uzlabot praktiskā darba iemaņas bioloģijā, pilnveidot izpratni par bioloģijas kā zinātnes vietu dabaszinātņu sistēmā, Valsts izglītības satura centrs un Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte 25. novembrī organizēja bioloģijas olimpiādi 9., 10.–12. klašu skolēniem.

Lasīt tālāk ...

Erudītu konkurss – karjeras izvēlei

100 2723
    Tradicionālo Ventspils novada konkursu 8. un 9. klašu skolēniem “Erudīts fizikā un ķīmijā” šo mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji Uldis Ķemers un Aija Žogla šogad nolēma organizēt  zinātnes un tehnoloģiju muzejā “Kurzemes Democentrs”, tādējādi lietderīgo apvienojot ar praktisko.

Lasīt tālāk ...

Ar pozitīvu ievirzi…

100 2697
  22. novembrī novada krievu valodas skolotāji piedalījās  netradicionālā metodiskās apvienības sanāksmē; tās pirmajā daļā - Ventspils tehnikumā  iepazinās  ar  mūsdienīgās, prestižās, arvien lielāku popularitāti gūstošās izglītības  iestādes piedāvājumu un iespējām, jo arī  novada skolēni turpina izglītības ieguvi šajā mācību iestādē,  dalījās pieredzē ar  kolēģiem svešvalodu apmācības procesā, kur arī  krievu valodai ir zināma nozīme.

Lasīt tālāk ...

Novada pedagogi gūst un pilnveido kompetences

pildspalva
   Viena no Ventspils novada Izglītības pārvaldes izvirzītā galvenā uzdevuma 2016./2017. mācību gadā "Pilnveidot mācību priekšmetu skolotāju zināšanas kritiskās domāšanas iespēju izmantošanai mācību procesā, lai veidotu izglītojamiem 21. gadsimta kompetences", izpilde intensīvi tiks īstenota skolēnu rudens brīvdienās. Šim jautājumam pakārtota arī citu, ne mazāk aktuālu kompetenču ieguve gan pedagogiem, gan izglītības iestāžu vadītājiem.

Lasīt tālāk ...

Ugālē uzturas starptautiska projekta partneri

DSC 0358
  Ugālē jau ieradušies pirmie programmas "Erasmus+" dalībnieki no piecām dalībvalstīm – koordinatorvalsts Grieķijas, Itālijas, Spānijas, Portugāles un Turcijas –, lai labāk iepazītu tēmu "Migrācija. Stereotipi. Rasisms". Latviju šajā projektā pārstāv Ugāles vidusskola.

Lasīt tālāk ...

Bērnu rotaļu un attīstības centram "Tīne" – 10

Tine10
FOTOGALERIJA
   1. oktobrī Vārves pagasta Zūrās svinēja Bērnu rotaļu un attīstības centra "Tīne" 10 gadu jubileju. Centra vadītāja Gunta Peterhofa bija parūpējusies par skaistām svinībām, dodot vārdu centra pirmajai vadītājai Agritai Upītei un bijušajai skolotājai Irēnai Ķudei, Vārves pagasta pārvaldes vadītājai Gunitai Ansonei un kultūras darba organizatorei Ingai Bergai.

Lasīt tālāk ...

Apbalvo novada pedagogus

DSC 5549
   Ventspils novada pedagogu sanāksmē "Izglītības darba aktualitātes 2016./2017. mācību gadā" Ugāles tautas namā "Gaisma" deviņas skolotājas Ventspils novada pedagogu sanāksmē saņēma Ventspils novada pašvaldības Atzinības rakstus, savukārt trīs pedagogiem pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus. Tika sveikti arī jaunie izglītības iestāžu vadītāji. Popes pamatskolā strādās direktore Ligita Lukševica, bet Zlēku pirmsskolas izglītības iestādi "Rūķītis" vadīs Dace Briža.

Lasīt tālāk ...

Ieceļ amatā Popes pamatskolas direktori

Popes skola
   Ventspils novada domes deputāti, atklāti balsojot, domes sēdē par Popes pamatskolas direktori iecēla Ligitu Lukševicu. Vadošā amata vakance radās tādēļ, ka iepriekšējā izglītības iestādes vadītāja Lidija Vašuka maijā iesniedza pašvaldībai uzteikumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Popes pamatskolas direktora pienākumu pildīšanas sakarā ar aiziešanu pensijā.

Lasīt tālāk ...

Liepājnieku pieredze - Ventspils novada pedagogiem

 
100 2502
  Mūsu novada izglītības iestāžu vadītāju iecere par   Liepājas Raiņa  6.vidusskolas radošo pedagogu grupas  uzaicināšanu  dalīties inovatīvas izglītības paraugskolas pieredzē  ar Ventspils novada kolēģiem īstenojās jūnija sākumā Ugāles vidusskolā. Liepājnieki mums piedāvāja tālmācības kursu programmu „Rītdienas skolas vide, tehnoloģijas, metodes”  piecās dažādās interešu, mācību priekšmetu grupās.

Lasīt tālāk ...

Apbalvoja olimpiāžu, konkursu uzvarētājus, sportistus

IMG 7394
FOTOGALERIJA
   Ugālē, tautas namā "Gaisma" notika Ventspils novada 2015./2016. mācību gada labāko skolēnu – mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu uzvarētāju, sporta laureātu, viņu vecāku, skolotāju un treneru apbalvošana. Ventspils novada Pateicības rakstus un naudas balvas saņēma 52 skolēni, tika godināti viņu skolotāji konsultanti un vecāki. Pasākumu vadīja Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Guntis Mačtams, skolēnus, pedagogus un viņu vecākus sveica domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, noslēgumā apsveikuma vārdus teica arī Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča.

Jūrkalnes skolai godalga konkursā "Tīrai Latvijai"

Tirai Latvijai
   Ir noslēgusies „Zaļā josta” rīkotā Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursa „Tīrai Latvijai!” 12. gadskārta. Pulcējot vairāk nekā 96 tūkstošus skolēnu un pirmsskolas izglītības vecuma bērnu no visas Latvijas, ir savāktas un nodotas pārstrādei 1185,4 tonnas makulatūras. Konkursā Kurzemes reģionu pārstāvēja 84 izglītības iestādes, savācot 246,7 tonnas nevajadzīgu papīru. Ar bērnu un viņu tuvinieku līdzdalību izdevies ne tikai piešķirt resursiem jaunu dzīvi, bet arī saglabāt veselu mežu no nociršanas, ietaupīt ievērojamu elektrības, ūdens un CO2 apjomu.

Lasīt tālāk ...

Novada krievu valodas olimpiādē

100 2359
   „Valodu zināšana paplašina pasaules redzējumu" šī teiciena aktualitāte nav mazinājusies arī šodien, lai gan mūsu dzīvē šobrīd ienākušas un dominē ģermāņu valodas (vācu, angļu), otrā plānā atstājot vēl ne tik senā pagātnē populāro krievu valodu, tomēr arī tai ir zināma nozīme mūsu dzīvē un ikdienā.

Lasīt tālāk ...

Sacenšas 7 .klašu ģeogrāfi

globuss
    22.aprīlī Ugāles vidusskolā notiks Kurzemes reģiona  ( Talsu, Kuldīgas, Saldus, Liepājas, Tukuma, Ventspils, Jūrmalas) pilsētu un novadu  ģeogrāfijas olimpiāde 7.klašu skolēniem; tās uzdevums ir veicināt sadarbību starp  reģiona skolām, izzināt talantīgākos skolēnus un popularizēt ģeogrāfiju kā mācību priekšmetu jau pamatskolā.

Lasīt tālāk ...

Novada „Bērnu mākslas svētkos”

100 2281 kopija 
FOTOGALERIJA
   Kad ziema nodeva stafeti pavasarim, novada vizuālās mākslas un mājturības mācību priekšmetu Metodiskās apvienības sadarbībā ar Izglītības pārvaldi  Ugāles Tautas namā „Gaisma” organizēja  Bērnu mākslas svētkus, kur radošiem bērniem un jauniešiem tika dota iespēja apliecināt savu individualitāti un vienreizīgumu, eksponējot  radošos darbus izstādē, piedalīties radošajās darbnīcās, meklēt jaunas un oriģinālas idejas, iegūt  draugus. Skolotājiem tas  bija sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākums.

Lasīt tālāk ...

Novada pedagogi pieredzi gūst Rīgā

DSCF4957
   Skolēnu pavasara brīvdienas izmantoja arī novada dabaszinātņu un matemātikas skolotāji – devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgu. Mērķis – iepazīties ar  mūsu valsts simbolisko zinātnes, izglītības un inovāciju pērli, nesen atklāto  moderno Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centru Torņakalnā, kurā no 2015.gada 1.septembra pārceltas LU bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas un oftometrijas fakultātes.

Lasīt tālāk ...

Tu esi tas, kā tu raksti

100 2125
   „Rakstīšana ir labākais līdzeklis, kā sevi piespiest domāt”- šie bibliogrāfa Kārļa Egles vārdi bija kā  moto Ventspils novada Izglītības pārvaldes un Latviešu valodas aģentūras kopīgi organizēto profesionālās kompetences pilnveides kursu nodarbībām „Rakstītprasmes pilnveide skolā” novada un Ventspils pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotājiem skolēnu pavasara brīvdienās. Kursu nodarbības vadīja LVA pasniedzēja, Rīgas Franču liceja skolotāja Ināra Vīduša.

Lasīt tālāk ...

Pieredzi gūstam un papildinām Liepājā

100 2062
FOTOGALERIJA
  Ja pašu mājās daudz kas liekas ikdienišķs un pazīstams, tad jādodas paskatīties, kas notiek kaimiņos- ārpus novada robežām;  bagātināties ar  jaunām idejām un salīdzinot  novērtēt, kas pašiem ir labs… Ar tādu domu novada skolu direktori un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji 11. martā devās uz pilsētu, kurā piedzimst vējš – Liepāju. Konkrēts mērķis- Liepājas Raiņa 6. vidusskola un pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”.

Lasīt tālāk ...

Novada „Gudrinieks 2016”

100 2019
FOTOGALERIJA
   Rosināt un aktivizēt skolēnu interesi par latviešu valodu, matemātiku, dabas zinībām, sociālajām zinībām , mājturību un tehnoloģijām, pilnveidot dažāda vecuma  skolēnu prasmi patstāvīgi veikt uzdevumus un uzstāties publiski – šādus uzdevumus bija izvirzījusi novada sākumskolas skolotāju Metodiskā apvienība (vadītāja Ingūna Bloka) plānojot un organizējot 2.-4.klašu skolēniem konkursu „Gudrinieks 2016”.

Lasīt tālāk ...

Lepojamies ar ģeogrāfu sasniegumiem

globuss
   24. februārī  tiešsaistes režīmā notika  Valsts izglītības satura centra un  Latvijas Universitātes  Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes  organizētā  ģeogrāfijas  33. olimpiāde (starpnovadu) 10.-12.klašu izglītojamiem. Pēc nolikuma  noteikumiem tajā drīkstēja piedalīties arī  9. klašu izglītojamie.

Lasīt tālāk ...

Zēni sacenšas kokapstrādes tehnoloģijās

Kokapstrade
  25. februārī Ugāles vidusskolā notika Ventspils novada mājturības/ mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiāde zēniem ( 6.-7. , 8.-9. klašu grupās). Mērķis- padziļināt skolēnu zināšanas un prasmes cieto materiālu apstrādes tehnoloģijās, elektrotehnikā, grafiskajā valodā, mājsaimniecībā. Dalībnieki risināja teorētiskos uzdevumus un veica praktisko (radošo) darbu, kurš saistīts ar koksnes apstrādi.

Lasīt tālāk ...

Olimpiādē „Gadalaiki- rudens”

dvielis.
   12. atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes „Gadalaiki – rudens” (tekstila tehnoloģijas) otrā kārta notiks 2016.gada 13.aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Rīgā, Jūrmalas gatvē 76. Žūrijas komisija iepriekš saņēma izvērtēšanai un atlasei 238 skolēnu darbus; uz olimpiādes otro kārtu uzaicināti 130 skolēni.

Lasīt tālāk ...

Mūsu novada „Balsis - 2016”

100 1932
   Šogad vokālās mūzikas konkursam „Balsis” aprit 10 gadi- tā pastāvēšanu un tradīcijas nostiprināšanos sekmējis pedagogu profesionālais darbs un bērnu un jauniešu interese par vokālo mākslu un akustisko muzicēšanu.

Lasīt tālāk ...

Skatuves runas konkursa iespaidi

100 1882
    Jau sešpadsmito reizi mūsu novadā notiek skatuves runas konkurss, kurš kādreiz bija pazīstams kā „Zvirbulis”, bet  šo atpazīstamības nosaukumu laika gaitā ir zaudējis, atstājot gandrīz nemainīgus tikai  pasākuma mērķus un uzdevumus – sekmēt skolēnu interesi par literatūru, attīstīt skatuves runas kultūru un likt pamatus aktiermeistarībai. 19.februārī Ventspils Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā pulcējās un savas prasmes uzstāties publikas priekšā  rādīja 26 konkursa dalībnieki no 6 skolām- Ugāles, Piltenes vidusskolas, Zūru, Tārgales, Užavas, Ances pamatskolas.

Lasīt tālāk ...

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Janvāris 2018
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4