Ventspils novads

 

Novada "Gudrinieks 2017"

100 3175
   Pirms skolēnu pavasara brīvdienām Ugāles vidusskolā notika novada 2.–4. klašu  konkurss "Gudrinieks 2017", kura mērķis rosināt un aktivizēt skolēnu interesi par latviešu valodu, matemātiku, sociālajām un dabas zinībām, mājturību un tehnoloģijām, pilnveidot skolēnu prasmi sadarboties ar vienaudžiem, tā pamattēma – "Latvijai 100", kas akcentē ikviena personisko lomu piederības veidošanā savai skolai, novadam, valstij.
  100 3161
  100 3163
  100 3164
  100 3171
  100 3177
  100 3181
  100 3182
  100 3190
  Tamāras Kuciņas foto
   Konkursa organizatori – sākumskolas skolotāju Metodiskā apvienība (vadītāja Inguna Bloka), piedalījās 10 komandas no visām novada skolām; pa divām komandām no Piltenes un Ugāles vidusskolas. Pirms konkursa – mājinieku mini koncerts viesiem; demonstrēja modernās dejas, runāja dzejoļus un fabulas, dziedāja ansamblis.
   Pēc tam komandas prezentēja sagatavoto mājas darbu  ar vizualizētu stāstījumu par savu pagastu, dzīvesvietu, skolu.
   Tārgale – vieta, kur senos laikos dzīvoja lībieši, tārgalnieki un viņu folkloras ansamblis „Piški kāndla” ir tradīciju mantinieki un tālākie kopēji, komanda runāja lībiešu valodā, skaidroja, ko nozīmē krāsas lībiešu karogā; zvejnieks laivā atgriežoties mājās redz jūru – zilā krāsa, smilšaino krastu – baltā krāsa, mežu – zaļā krāsa.
   Užava jeb "jaunā straume"  arī ir seno lībiešu mantiniece; pievilcīga ar Latvijas teritorijā lielāko āķveida kāpu, ar Užavas bāku, kura jau gandrīz 140 gadus rāda ceļu uz mājām, ar Užavas upes savdabību, pie kuras makšķernieki, tūristi un vietējie iedzīvotāji var vērot putnu dzīvi – polderos pulcējas gulbji, zosis, pīles, dzērves.
Popes komandas dalībnieki iepazīstināja ar saviem panākumiem dažādos  ārpus novada rīkotajos konkursos, arī starptautiskajos. Bija lepni ar to, ka dzīvo pie Popes pilskalna, mācās skaistajā pilī.
  Ances komanda "Zīmuļi–gudrinieki" ar pašu sacerētu tekstu iepazīstināja, kā ir uzzīmējuši Latviju, Kurzemi, Anci, skolu.
  Ugāles divām komandām – putniem pārziemotājiem un gājputniem bija stāstījums par to, ko redz, lidojot pāri Ugālei – gan divas baznīcas, gan mūzikas un mākslas skolu, gan jauno katlu māju, kas dod siltumu, bija lepni un demonstrēja bumbu ar Latvijas futbola komandas parakstiem, iegūtiem Portugālē pagājušajā gadā, kad  tikās ugālnieki – Erasmus projekta dalībnieki ar tobrīd tur spēlējošo mūsu valsts komandu.
   Piltenieki atgādināja I. Ziedoņa vārdus: "Lai cilvēce nekļūtu kurla, uz zemes ir jābūt Piltenei…" un pastāstīja par mazpazīstamu, bet ievērojamu dabas objektu – Ķīvmeža dižakmeni.
  "Zūras, Zūras, skola, kuru mīlu es" un skolas karogā ierakstītais "Zināt, saprast, mīlēt" – mazo zūrenieku vērtības.
  Tad – konkursa praktiskā daļa, kuras uzdevumus bija veidojuši skolotāji. Uzdevumu izpildei nepieciešama sadarbība, attapība, loģiskā domāšana un arī iztēle. Matemātikā – jāatrisina uzdevumu ķēdīte, jāatrod nezināmais, latviešu valodā – dotos vārdus jāsavieno tā, lai veidojas sakāmvārdi, bija jādodas ceļojumā pa Kurzemi, kartē atzīmējot vietas, kur atrodas Ventas rumba, Moricsalas dabas rezervāts, Slīteres Nacionālais parks, Piejūras brīvdabas muzejs. Sociālajās zinībās tika pārbaudīts, kā bērni zina drošības noteikumus darbā ar elektroierīcēm, ceļu satiksmes drošības noteikumus, kā jārīkojas nestandarta situācijās sēņojot, atrodot krāsainas tabletes, noplūcot nezināmus augus un puķes.
 Konkurss noslēdzās; visi bija apmierināti, jo ikviena komanda saņēma atbilstošu vērtējumu:
1. vieta – Užavas pamatskolai,
2. vieta – Tārgales pamatskolai,
3. vieta – Ugāles vidusskolas komandai "Drošsirdīgie pārziemotāji".
Pārējām komandām Atzinība un goda nominācija:
Popes pamatskolai – darbīgākie,
Ugāles vidusskolas "Veiklie lidotāji" – neatlaidīgākie,
Zūru pamatskolai – aktīvākie,
Puzes pamatskolai – draudzīgākie,
Ances pamatskolai – smaidīgākie,
Piltenes vidusskolas – "Zvirbuļi" – ātrākie, "Strazdi" – jautrākie.
Visiem kopā – gandarījums.
100 3206
100 3210

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Aprīlis 2018
P O T C Pk S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6