Ventspils novads

 

9. un 12. klašu eksāmenu darbu saturs

20170403 120736

   "Pats galvenais spēks ir vārds" – šis dzejnieka J. Petera citāts bija viens no tekstveides jeb domraksta tematiem pagājušā gada 12. klases latviešu valodas eksāmenā. Tuvojas šī gada valsts pārbaudes darbu un eksāmenu laiks pamatskolas un vidusskolas nākamajiem absolventiem. Lai tiem pienācīgāk sagatavotos, skolotājiem metodisko atbalstu sniedz republikas vadošie speciālisti valodas jomā.

  20170403 120044
  20170403 120142
  20170403 143732
  Māras Plūksnas foto

   Pagājušajā gadā ar šādu teorētisko bagāžu mūsu novada un Ventspils pilsētas latviešu valodas skolotājus apbruņoja Latviešu valodas aģentūras galvenā lingviste D. Liepa, izskaidrojot jautājumus un jauninājumus par atsevišķu latviešu valodas vārdu un aizguvumu pareizrakstību – kas un kurā gadījumā ir uzskatāms par kļūdu un kas nav. Šogad pēc Ventspils un novada skolotāju metodisko apvienību ierosmes tika organizēts seminārs praktikums "9. un 12. klašu eksāmenu darbu saturs, struktūra, analīze", kuru vadīja Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākais referents Kaspars Špūle.

   VISC speciālists iepazīstināja skolotājus ar diagnosticējošā darba mācībvalodā 6. klasei, kurš notika 22. februārī, konstatētajām raksturīgākajām kļūdām, kuru novēršanā jāpievērš uzmanība. Lielākā problēma ir t.s. neikdienas vārdi, pamazinājuma formas, interpunkcija, tiešā runa, vārdu pārnešana jaunā rindā. Un galvenā problēma mūsu tehnoloģiju laikmetā – rokraksts. Pie diagnosticēto kļūdu un trūkumu novēršanas ir jāstrādā skolotājiem kopā ar skolēniem; darbi ir jārāda arī vecākiem – tas nav nekāds noslēpums, bet gan darba materiāls. Pēc diagnostikas rezultātiem nevar vērtēt ne skolēnu, ne skolotāju darba kvalitāti, nedrīkst salīdzināt arī skolu rezultātus. Darbu nevērtē ar atzīmi, tam nevar arī sagatavoties iepriekš un īpaši; tiek parādītas iegūtās zināšanas un zināmā mērā arī kompetences.

   Gatavojot skolēnus 9. klases eksāmenam, skolotājiem tiek piedāvāts metodisks materiāls publiskās runas sagatavošanai. Galvenās kļūdas ir – runa par maz sagatavota, dažreiz samākslota; grūti klausīties vēstījumu bez paša domām un izjūtām.

   Rakstu daļā viens no eksāmena komponentiem ir domraksts. Kas ir domraksts? Tas ir rakstu darbs, kurā autors atklāj savas domas par izvēlēto tematu. Tā ir skolēna personības radoša izpausme; prasme spriest patstāvīgi, lai izvairītos no trafaretiem spriedumiem un saukļiem.

   Semināra otrajā daļā novada un Ventspils pilsētas 12. klases skolēniem bija iespēja tikties ar Kasparu Špūli; to izmantoja trīs Ugāles vidusskolas skolēni. Ieguvums – nepastarpināta informācija par latviešu valodas eksāmena saturu, norādes uz iepriekšējo gadu eksāmenu raksturīgākajām kļūdām. Skolēni saņēma arī materiālus, ko var izmantot, gatavojoties latviešu valodas eksāmenam, kurš šogad paredzēts 16. maijā.

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Jūnijs 2018
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1