Ventspils novads

 

"Kurzemes toņi un pustoņi" Kuldīgā

100 3561
    Kad Ventas rumbā lido zivis, Kuldīgas Mākslas namā notiek vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu skate "Kurzemes toņi un pustoņi", kas ir kultūrvēsturiskā novada pasākums, kurā labākie vizuālās mākslas darbi un tērpu kolekcijas tiek atlasīti konkursam "Latvijas toņi un pustoņi" 1. un
2. jūnijā Bauskā. Risinot konkursa tēmu, dalībnieku uzdevums darbos dažādās tehnikās akcentēt savam novadam raksturīgo vidē, dabā, kultūrā, arhitektūrā, vēsturē, sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās.
  100 3540
  100 3549
  100 3550
  100 3555
  100 3569
  100 3571
   Ventspils novadu pārstāvēja Popes, Tārgales pamatskolas un Stiklu internātpamatskolas audzēkņi ar 30 rokdarbiem, izpildītiem dažādās tehnikās. I un II pakāpes diplomus un līdz ar to tiesības piedalīties V Latvijas Bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā "Latvijas toņi un pustoņi" saņēma desmit individuālie un viens kolektīvais darbs. I pakāpe – Popes pamatskolas skolēniem Kristeram Grīnvaldam par gleznojumiem "Pēdiņas sniegā" un Robertam Štokmanim par "Saullēktu ziemā",  Martai Sāmītei, Leldei Bērziņai par rokdarbu tehnikā izpildītām somām, cimdiem. Arī Stiklu internātpamatskolas audzēkņiem Ruslanam Tatarinovičam un Ingum Anševicam par kokapstrādes tehnikā veidotajiem darbiem "Kurzemes mozaīka" un "Stūru stūriem tēvu zeme" tikpat augsts vērtējums.
   II pakāpe – Popes pamatskolas kolektīvajam darbam – kartona maketiem "Dzimtās Popes noskaņa – durvis", Kristīnei Kristai Jaksei par gleznojumu "Viņi ir tur", Ingai Rentovičai, Beātei Isajevai, Janai Sulai par rokdarbu tehnikā izpildītiem darbiem "Mīļuks –1, 2, 3", Keitai Senijai Skolmeistarei par "Annels" un Stiklu internātpamatskolas audzēknim Kristapam Kipuram par "Kurzemes bāku" koka tehnikā .
   Popes pamatskolas jaunos māksliniekus sagatavoja skolotāja Ingrīda Andersone, Stiklu internātpamatskolas zēnus, nākamos kokapstrādes meistarus, skolotājs Edgars Mihņēvičs.
   Kurzemes novadu skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde kopumā ar 107 darbiem  bija apskatāma Kuldīgas Mākslas namā no 6. aprīļa līdz noslēguma pasākumam 27. aprīlī, kurš notika Kultūras centrā. Tajā piedalījās arī mūsu novada skolēnu grupa, šoreiz galvenokārt kā skatītāji modes kolekciju šovā, kura starplaikos notika laureātu apbalvošana.
   Pirms modes skates bija iespējams piedalīties arī piecās radošajās darbnīcās – "Magnētiskie toņi un pustoņi", "Dzīvie knaģīši", "Pērļotava", intuitīvi mācīties saprast teicienus itāļu valodā, saskaņot komiksu attēlus ar tekstiem. Tie, kuri atrada brīvu laiku, varēja aizskriet arī līdz Ventas rumbai, bet zivis todien  gan nelidoja.
100 3575
100 3580
100 3589

 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Aprīlis 2018
P O T C Pk S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6