Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Ieceļ amatā Zūru pamatskolas direktori

Santa Brosa
   Ventspils novada domes deputāti, atklāti balsojot, domes sēdē par Zūru pamatskolas direktori iecēla Santu Brošu. Vadošā amata vakance radās tādēļ, ka iepriekšējā izglītības iestādes vadītāja Iveta Mātere jūnijā iesniedza pašvaldībai uzteikumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Zūru pamatskolas direktores pienākumu pildīšanas. 
    Ventspils novada pašvaldība 11. jūlijā izsludināja konkursu uz Ventspils novada Zūru pamatskolas direktora amatu ar pretendentu pieteikšanās termiņu līdz 1. augustam. Noteiktajā termiņā bija saņemti triju pretendentu pieteikumi. Konkursa dalībnieku vērtēšana notika divās kārtās saskaņā ar Ventspils novada Zūras pamatskolas direktora amata konkursa nolikumu: iesniegto dokumentu izvērtēšana atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem un darba intervija ar amata pretendentiem.
Pēc darba pārrunu rezultātu novērtēšanas amata konkursa Pretendentu vērtēšanas komisija par Ventspils novada Zūru pamatskolas direktora amata konkursa uzvarētāju un piemērotāko kandidāti atzina    Užavas pamatskolas sākumskolas skolotāju Santu Brošu. Pedagoģe ir ieguvusi vadošā darba pieredzi, strādājot par Užavas pamatskolas direktora vietnieci izglītības jomā. Santas Brošas nepārtrauktais pedagoģiskā darba stāžs ir 30 gadi. 
   Likums "Par pašvaldībām" nosaka, ka novada pašvaldības dome ieceļ amatā un atbrīvo no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, tai skaitā arī izglītības iestāžu vadītājus. Savukārt Izglītības likums nosaka, ka pašvaldība, pieņemot darbā un atbrīvojot no darba izglītības iestāžu vadītājus, saskaņo to ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Septembris 2017
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1