Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Izglītības iestādes

 Ar idejām un darbu līdz veiksmei!

 klades2

   Ventspils novada pašvaldībā darbojas 6 pirmsskolas izglītības iestādes , 4 pamatskolās – pirmsskolas grupas , 6 pamatizglītības iestādes, 2 vispārējās vidējās izglītības iestādes un viena internātpamatskola. Novada vispārējās izglītības iestādes pēc izglītojamo skaita ir dažādas – pamatskolās un vidusskolās skolēnu skaits ir no 60 līdz 220. Novada specifika – vismazākais iedzīvotāju blīvums valstī, kā rezultātā ir skolas ar mazu skolēnu skaitu un lieliem attālumiem starp tām.
2016./2017. mācību gadā Ventspils novada izglītības iestādēs mācās 906 skolēni, no tiem –
48 vidusskolas posmā. Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 414 audzēkņi, t.sk. 159 5-6 gadīgie bērni.

  Ar esošajiem resursiem šobrīd ir iespējams nodrošināt:      
  • pietiekami plašu un daudzveidīgu vispārējās izglītības   klāstu;
  • izglītības ieguvi iespējami tuvu   izglītojamo dzīvesvietai;
  • izglītības iestāžu   daudzfunkcionalitāti.

Novada skolu tālākās attīstības vīzija:

  • Skolas turpina attīstīties kā   daudzfunkcionāli centri, kur nodrošinātas mācību, audzināšanas, interešu   izglītības iespējas visiem skolas un pirmsskolas vecuma bērniem.

 

  • Skolās tiek nodrošinātas   konkurētspējīgas izglītības ieguves iespējas, akcentējot mācību stundu   procesa radošumu un pedagogu savstarpējo sadarbību.


Aktuālie uzdevumi:

  • Aktualizēt skolu vadības un katra pedagoga atbildību par kvalitatīva mācību procesa organizēšanu un sasniegtajiem rezultātiem, nodrošinot:

-          efektīvu katras mācību stundas plānošanu, izvirzītā mērķa sasniegšanu un novērtēšanu;

-          mācību sasniegumu analīzi un izglītojamo zināšanu diagnosticēšanu, mācīšanās diferencēšanu un atbalstošu sadarbības vidi;

-          izglītojamo talantu un speciālo vajadzību atpazīšanu pedagoģiskajā procesā;

-          katra pedagoga personīgās izaugsmes plānošanu un īstenošanu.

  • Analizēt katras izglītības iestādes tālākās attīstības iespējas.

   Novadā darbojas:


8 vispārējās izglītības iestādes,

1   internātpamatskola,

6   pirmsskolas izglītības iestādes,

1   profesionālās ievirzes izglītības iestāde,

2   mūzikas un mākslas skolas.

 tafele
 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Augusts 2017
P O T C Pk S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3