Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Kultūras pasākumu plāns (2017. g.)

Janvāris

17.01.

KN/TN vadītāju seminārs

Ugāle

Februāris

18.02.

Vokālā trio "Pa īstam" 10 gadu jubileja

Puze

18.02.

Valentīndienas sadancis

Ance

21.02.

KN/TN vadītāju seminārs

Zlēkas

25.02.

Kurzemes reģiona fokloras kopu skate

Kuldīga

Marts

05.03.

Koru sadraudzības koncerts

Ugāle

10.03.

 Vokālo ansambļu skate  Tārgale

14.03.

KN/TN vadītāju seminārs

Piltene

18.03.

"Sudrabotās melodijas", senioru pasākums

Puze

26.03.

Ventspils pilsētas un novada deju kolektīvu koncerts

Ventspils

Aprīlis

02.04.

Pūtēju orķestru skate

Jelgava

08.04.

Koru skate

Tukums

18.04.

KN/TN vadītāju seminārs

Ance

23.04.

 Ventspils pilsētas un novada deju kolektīvu skate

Ventspils

28.-29.04.

Amatierteātru skate

Ugāle

 Maijs

04.05.

"Apskauj Latviju" - ozolu stādīšana, sagaidot Latvijas 100-gadi

Tārgale, Vārve, Jūrkalne, Užava

05.05.

SVA "Mežroze"40 gadu jubileja

Puze

14.05.

Amatnieku spiets

Ance

13.05.

Folkloras kopas "Kāndla" 45 gadu jubileja

Ventspils

14.05.

Bērnu amatierteātru skate "Teātra runča svētki"

Zlēkas

16.05.

KN/TN vadītāju seminārs

Pope

20.05.

Muzeju nakts

Vārve, Piltene

20.05.

Fokloras kopas "Pilltīn" 5 gadu jubileja

Piltene

27.05.

Vasarsvētku lielkoncerts

Puze

27.05.

Dziesmu svētku ieskaņas modelēšanas koncets

Talsi

27.05.

Tūrisma sezonas atklāšana

Jūrkalne

28.05.

Novada bērnu svētki

Vārve

Jūnijs

09.-10.06.

Burdona festivāls

Jūrkalne

09.-10.06.

  Senioru deju svētki Ventspils   

21.06.

Novada Saulgriežu svētki

Jūrkalne

Jūlijs

01.07.

Ugāles pagasta svētki

Ugāle

01.07. 

"Pie jūras dzīve mana" piejūras pašvaldību senioru saiets

Jūrkalne

09.07. 

Senioru sporta spēles

Vārve

15.07.

Veloorientēšanās svētki

Zlēkas

22.07.

Ziru pagasta svētki

Ziras

22.07.

Užavas pagasta svētki

Užava

22.07.

Piltenes pilsētas svētki

Piltene

29.07.

Ances pagasta svētki

Ance

29.07.

Vārves pagasta svētki

Vārve

29.07.

Tārgales pagasta svētki

Tārgale

Augusts

05.08.

   Morica svētki   

Usma

12.-13.08.

Zāļu dienas

Jūrkalne

12.08.

Popes pagasta svētki

Pope

12.08.

Dīķa svētki

Zlēkas

19.08.

Puzes pagasta svētki

Puze

26.08.

  Ugunskuru nakts

Vārve, Tārgale

Septembris

03.09.

Ventspils novada Pagastu diena

Ventspils

12.-13.09.

Kultūras darbinieku pieredzes brauciens

Daugavpils

19.09.

KN/TN vadītāju seminārs

Ventspils

Oktobris

06.10.

Kultūras un tautas namu nakts

Visos KN/TN

07.10.

Folkloras kopas "Sītava" 30 gadu jubileja

Puze

17.10.

KN/TN vadītāju seminārs

Vārve

21.10.

Līnijdeju kopas "Margrietiņas "15 gadu jubileja

Ugāle

Novembris

18.11.

Novada Latvijas gadadienai veltīts pasākums

 Ance

21.11.

KN/TN vadītāju seminārs

Tārgale

25.11.

"Bez maskām" novada amatierteātru saiets

Ance

Decembris

19.12.

Novada kultūras darbinieku tikšanās gada nogalē

Piltene

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Oktobris 2017
P O T C Pk S Sv
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5