Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Amatierkolektīvu skates rezultāti (2016/17.g.)

N.p.k.

Kolektīvs

Pagasts

Vadītājs

Vērtējums

1.

VPDK “Ance” (E)

Ance

Elita Kuģeniece

46,2 (A P)

2.

SDK “Ance” (F)

Ance

Elita Kuģeniece

44 (I P)

3.

VPDK “Spiekstiņi” (E)

Ugāle

Gints Skribāns

40,5 (I P)

4.

VPDK “Usma” (E)

Usma

Agnese Sarma Šķestere

28,5

5.

VPDK “Vāruve” (E)

Vārve

Judīte Zīberga

36,7 (II P)

6.

PO “Ugāle”

Ugāle

Jānis Smilga

34,6

7.

JK “Eglaine”

Ugāle

Zane Venžega

38,0 (II P)

15.

SVA “Saiva”

Užava

Ilze Geste

39

16.

SVA “Mežaroze”

Puze

Lienīte Čače

44

17.

SVA “Rūta”

Piltene

Nelda Matisova

43

18.

SVA “Ziedu laiks”

Tārgale

Margita Kronberga

45

19.

JVA “Zumm”

Piltene

Nelda Matisova

38                 

20.

Trio “Pa īstam”

Puze

Lienīte Čače

46

21.

VA “Dzimtais krasts”

Tārgale

Margita Kronberga

42

22.

AT

Piltene

Zane Pamše

43 (I P)

23.

AT

Zlēkas

Kristīne Zāle

36 (II P)

24.

AT

Užava

Linda Sāmīte

39 (II P)

25.

AT “Teātrmīļi”

Pope

Līga Poriete

40 (I P)

26.

AT “Ugāles drāma”

Ugāle

Iveta Pete

40 (I P)

27.

AT “Un tā tāļāk”

Puze

Iveta Pete

38 (II P)

28.

AT “Spēlmanīši”

Užava

Vēsma Lode

34 (III P)

29.

AT “Suflē”

Usma

Sigita Dermaka

41 (I P)

30.

AT “Vārava”

Vārve

Valdis Šmēlņš

39 (II P)

31.

AT

Ziras

Anita Pāvelsone

33 (III P)

32.

AT

Tārgale

Līga   Poriete   

39 (II P)

33.

AT

Ance

Vita Auziņa

40 (I P)

34.

FK “Kāndla”

Tārgale

Ilga Porniece

I

35.

FK “Pūnika”

Pope

Ligita Lukševica

I

36.

FK “Sītava”

Puze

Lienīte Čače

I

37.

FK “Urdava”

Ugāle

Arita Grīnberga

I

38.

FK “Piltīn”

Piltene

Nelda Matisova

II

39.

EA “Maģie suiti”

Jūrkalne

Ilga Leimane

I

40.

AT (bērni)

Zlēkas

Kristīne Zāle

 

41.

AT (bērni)

Vārve

Viktorija Rebuka

 

42.

AT (bēni)

Jūrkalne

Kristīne Skrulle

 

43.

DK “Vāruvīte” (bērni)

Vārve

Judīte Zīberga

 

44.

DK (bērni)

Zlēkas

Līga Brūvere

 

45.

FK “Piški kāndla” (bērni)

Tārgale

Ilga Porniece

 

46.

FK “Vēlava” (bērni)

Vārve

Ināra Sālava

 

47.

Līnijdejas “Margrietiņas”

Ugāle

Zenta Ķeizare

 

VPDK - vidējās paaudzes deju kolektīvs, SDK – senioru deju kolektīvs, JK   – jauktais koris,
  PO – pūtēju orķestris, SVA – sieviešu vokālais ansamblis, JVA – jauniešu   vokālais ansamblis,
  AT - amatierteātris, EA - etnogrāfiskais ansamblis.

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2018
P O T C Pk S Sv
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4