Ventspils novads

 

Bibliotēka Piltenē

yyyKontaktinformācija:
Piltene, Maija iela 6,
             Ventspils novads, LV -3620
Bibliotēkas vadītāja
            Antra Krauze Tel.25423839
Bibliotekāre Maira Zāle
e-pasts:
 
Bibliotēkas darba laiks:
pirmdienās plkst.13oo-17oo,
 otrdienās, trešdienās, piektdienās
                                      plkst. 10oo-17oo,
ceturtdienās                   plkst. 10oo-18oo,
sestdienās                      plkst.10oo-14oo.
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – slēgts.
 
Bibliotēkas vēsture
       Piltenes pilsētas bibliotēkas aizsākums rodams 1923.gadā, kad Latvijas Kultūras fonds piešķīra 435 grāmatu lielu fondu Piltenes Lauksaimniecības biedrības bibliotēkai. Bibliotēka uzsāka darbu Piltenes ev.lut.draudzes mācītājmuižas telpās. No 1933.gada bibliotēku pārņēma Piltenes pagasta padome, tā atradās  Piltenes pagasta namā un  to pārzināja pagasta darbvedis Žanis Sauleskalns. Paralēli no 1926.gada Piltenē darbojās arī izglītības biedrības „Ausma” bibliotēka, kas atradās Piltenes pamatskolas telpās un to pārzināja skolotāja Lidija Ziemele, vēlāk Lidija Pāvelsone. Kad 1939.gadā izglītības biedrība „Ausma” tika likvidēta, bibliotēku piešķīra Latvijas Pretalkohola biedrības Piltenes nodaļai. Pēc kara Piltenes pilsētas bibliotēkā ilgus gadus strādāja Ella Važnova, pēc tam B.Muskate, Katrīna Krišāne, Gunta Bomkalne, Biruta Kauliņa, Ināra Ķīvīte, u.c. Bibliotēka atradās Lielā ielā 44, deviņdesmitajos gados Lielā ielā 26, bet no 2000.gada Piltenes bērnudārza telpās Maija ielā 6. Bibliotēkai ir abonements, lasītava, bērnu nodaļa. 2008.gadā bibliotēka akreditēta un tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. Šobrīd bibliotēkā strādā: Antra Krauze – vadītāja, Maira Zāle - bibliotekāre.
 
Bibliotēka lasītājiem piedāvā:
 •  grāmatas no 8807 eksemplāru liela fonda;
 •  20 nosaukumu preses izdevumus,
 • iespēju izmantot elektroniskās datu bāzes „Letonika”  /www.letonika.lv/ - latvisku uzziņu un tulkošanas sistēmu, kura ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju „Latvijas vēsture”, interneta katalogu, „Lursoft” laikrakstu bāzi;
 • bibliogrāfiskas uzziņas par dažādiem jautājumiem, konsultācijas par datoru un interneta lietošanu, informācijas meklēšanu;
 • literatūras izvēlē izmantot alfabētisko, sistemātisko katalogu;
 • izmantot novadpētniecības kartotēku, tematiskās mapes, laikrakstu „Piltenes Ziņas”, „Ventas Balss”, „Novadnieks” komplektus;
 • bez maksas pieejami astoņi datori ar interneta pieslēgumu, bezvadu internets;
 • maksas pakalpojumus – kopēšana, datorizdrukas (melnbaltas, krāsainas);
 • iespēju izmantot Starpbibliotēku abonementu, kā arī Ventspils Galvenās bibliotēkas Novada rotējošo fondu;
 • bibliotēka veido grāmatu izstādes, Jaunieguvumu sarakstu, notiek Jauno grāmatu izstādes – apskati;
 • bibliotēka iesaistījusies UNESCO LNK organizētajā projektā „Stāstu bibliotēkas”, un atzīta par Latvijas bibliotēku tīkla stāstu bibliotēku 2010. - 2011.gadā. Tiek veidoti stāstīšanas pasākumi kā vecākajai paaudzei, tā bērniem – sadarbībā ar Piltenes vidusskolas sākumskolas klasēm;
 • notiek tikšanās ar rakstniekiem, interesantiem cilvēkiem, radošas nodarbības;
 • lai papildinātu grāmatu fondu ar vērtīgu literatūru, popularizētu lasīšanu, īpaši bērnu un jauniešu vidū, bibliotēka ik gadu piedalās VKKF mērķprogrammā  “Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana” I. posmā “Bērnu žūrija”.
     No 2007.gada grāmatu saņemšana, izsniegšana bibliotēkā notiek automatizēti. 
Ar bibliotēkas fondu, tā jaunieguvumiem var iepazīties arī internetā – http://katalogs.biblioteka.ventspils.lv/alise/alise3i.asp
Informāciju par bibliotēkas jaunumiem, pasākumiem var iegūt Ventspils Galvenās bibliotēkas mājaslapā sadaļā Novadu bibliotēkas http://www.biblioteka.ventspils.lv/rajona_bibliotekas/sadala/59/novada_bibliotekas
un Latvijas bibliotēku portālā
 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3