Ventspils novads

 

Piltenes vidusskola

     Aiziet putni tālās debesīs,

   Bet tie atkal atgriezīsies drīz,-

   Ir pat putniem savas pilsētas,

   Labāku par Pilteni jau neatrast...

                                              Uldis Krasts

    Skolas administrācija:

  Direktore  Baiba Šulca

Tālr.   63607750, 20246740

  Direktores vietniece mācību darbā
                   Olita Doniņa
Direktores vietniece audzināšanas darbā 
                   Nelda Matisova

E-pasts: 

y

 Piltenes v-sk.   PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (SWF failā)

Atbalsta personāls:

Psihologs Santa Lerha

Sociālais pedagogs Dace Ābele

Logopēds Daina Cinkmane

 

2018./2019. m. g. izglītību iegūst
134 izglītojamie.

 

   Skola...   Mūžsenā, mūžam jaunā skola... Vienalga, lai kāds būtu tās ārējais veidols,   lai kāda būtu skolas ēka, klašu telpas, gadu no gada, gadu desmitiem, gadu   simtiem ikviens no mums, ikviens no mūsu vecākiem, vecvecākiem un vēl   tālākiem senčiem tajā ir pirmoreiz iegājis ar vārdos neizsakāmām, īpašām   jūtām, kuras varētu salīdzināt varbūt vienīgi ar neapjaustu svētuma izjūtu,   un šī izjūta, vairāk vai mazāk apslēpta, saglabājas ikvienā sirdī uz mūžu. Tā   tas ir ar mums, bija mūsu senčiem un būs mūsu bērniem, nākošajām paaudzēm...   Mūžsenā, mūžam jaunā skola, ik gadus mainīgā un vienmēr tā pati skola...
  
Piltenē pirmā skola dibināta jau 1570. gadā, bet 1844.gadā esot nodibināta   Piltenes pagasta divklasīgā pagastskola. Pirmais skolotājs bijis Neimanis.   Skola atradusies Priekšpiltenē starp Vanagu un Upmaļu mājām. Pirmā   pagastskola latviešu bērniem – 1853. gadā.

   Piltenes pilsētas skolā pirmais skolotājs bijis vācietis Kohlers, skolēnu   skaits bijis ap 40.

   Pirmo skolotāju nomainīja Jānis Neimanis, kurš strādāja kopā ar skolotāju   Ernestu Tālbergu. Skola atradās Lielā ielā Nr. 6.

   Ar 1888./89. m. g . atvērtas 3 klases, bet 1891. gadā- atvērta 4. klase. Tikai pēc   Latvijas valsts nodibināšanas 1922. gadā pārgāja uz 6 klasīgo izglītību.   Padomju un vācu okupācijas laikā izveidojās septiņklašu pamatskolas. Šie   pārkārtojumi notika arī Piltenē. 1953. gada rudenī Piltenē atvēra astoto klasi   un sākās mācības vidusskolas klasēs (“augošā vidusskola”). 1956. gada pavasarī   20 vidus­skolēniem bija pirmais Piltenes vidusskolas izlaidums.

   1990. gadā tika izveidota Piltenes humanitārā skola, kura sākumā atradās   internāta, vēlāk – bērnudārza telpās. 1995. gadā tā tika pievienota Piltenes vidusskolai.

   Mainījušās skolēnu paaudzes, mainījušās skolotāju paaudzes, mainījušās skolas ēkas. Daudz kas ir mainījies šajos daudzajos gados, tikai viens ir palicis   nemainīgs – mazais cilvēks, kurš ar neapjaustu svētuma izjūtu sirdī pirmo   reiz ver skolas durvis, lai pēc gadiem no tās izietu lielajā dzīvē zinošs,   protošs, gribošs un varošs. Un tikpat nemainīgs paaudžu paaudzēs ir palicis arī lielais cilvēks – skolotājs, kas nereti atdevis sevi visu bez atlikuma   šim svētajam darbam... Darbam, kas mazo cilvēciņu veido par zinošu, protošu, gribošu un varošu Cilvēku.

     Interešu izglītība:
 • Rokdarbu pulciņš “Lieto vēlreiz” (1.–5. kl.);
 • Mūzika (vokālais ansamblis 1.–4. kl.);
 • Mūzika (koris 1.–4. kl.);
 • Mūzika (koris 5.–9. kl.);
 • Sporta spēles “Florbols” (5.–10. kl)   ;
 • Novadpētniecības pulciņš (6.–10. kl.);
 • Kokapstrāde (4.–9. kl.);
 • Izteiksmīgā runa (1.–4. kl.);
 • Vides izglītība (2.–6. kl.);
 • Lietišķās mākslas pulciņš (4.–10. kl.);
 • Datorpulciņš (4.–6. kl.);
 • Jaunsargi.


    Piltenes vidusskola iesaistīta
:
 • Kustībā “Draudzīgā skola”;
 • Programmā “Piens un augļi skolai”;
 • “Ekoskola”.
 
 

Telpu nomas un   naktsmītņu maksas pakalpojumi

Ēdamzāle
 
(eur/h   bez PVN)

Sporta zāle
 
(eur/h   bez PVN)

Klases telpa
 
(eur/h   bez PVN)

1 guļvieta diennaktī internātā

ar gultasveļu
 
(eur/h   bez PVN)

bez gultasveļas
 
(eur/h   bez PVN)

4,14

11,43

3,54

6,26

2,89

Nomājot divas vai vairākas iznomājamās   platības vienlaicīgi tiek piemērota 25% atlaide

Naktsmītņu pakalpojumi attiecas tikai   uz nometņu dalībniekiem un pašvaldības objektos nodarbinātajiem   remontstrādniekiem

Nomājot telpas bērnu un jauniešu   izglītības organizētām nometnēm tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide vai 60%   telpu nomas atlaide izmantojot naktsmītnes pakalpojumus internātā

Nomājot telpas organizācijām, kurām   piešķirts sabiedriskā labuma statuss tiek piemērota 60% atlaide

No telpu nomas   un naktsmītņu pakalpojumu maksas atbrīvoti

Ventspils novada pašvaldības   organizētie pasākumi

Ventspils novada dibinātu budžeta   iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju

Ventspils novadā reģistrētu   sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi

Ventspils novada iedzīvotāji sporta   zāles sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar   iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru

 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3