Ventspils novads

 

Piltenes mūzikas skola

     Mūzika ir vēl viena pasaules valoda ar savu īpašo nozīmi. Mūzikā ir kaut kas brīnumaināks
 
 
Piltenes MS
nekā jebkurā citā valodā. Skaņu diapazons mūzikā ir daudz, daudz plašāks nekā jebkurā runātā valodā, un, tā kā šīs skaņas neizsaka tikai kaut ko vienu, tās spēj paust nesalīdzināmi vairāk.
     Piltenes pilsētas skanīgākais nams ir MŪZIKAS SKOLA, kura dibināta 20. gs. pēdējā desmitgadē. Pirms tam dažus gadus skola uzsāka darbu kā Ventspils mūzikas skolas filiāle, pēc tam kā Ugāles mūzikas skolas filiāle, bet patstāvīga mūsu skola kļuva tieši    1992.gada 10. oktobrī. Mūzikas skolu ilgus gadus vadīja direktore Vēra Liekniņa, bet no 2007. gada 2. aprīļa to vada direktore Antra Šķēle.

 

     Skolas pirmsākumos tika atvērtas divas nodaļas-klavieru un akordeona. Pakāpeniski nodaļu skaits, kā arī audzēkņu skaits ir pieaudzis. 2013./2014. mācību gadā 5 profesionālās ievirzes izglītības programmās – klavierspēle, flautas spēle, ģitāras spēle, vijoles spēle un dziedāšana mācības uzsāk 55 audzēkņi. Pedagogiem vienmēr ir liels gandarījums par audzēkņiem, kuri var un vēlas mūzikas zināšanas turpināt tālāk. Pašlaik divas mūsu skolas absolventes turpina mācības mūzikas vidusskolā –Laura Goršanova

Targales fil.
Targ.fil.kopbilde

apgūst vokālo dziedāšanu Ventspilī, bet Elīna Balode - flautas spēli Jelgavā.


Mūsu skolā darbojas vairākas kolektīvās muzicēšanas grupas:

  • vokālais ansamblis;
  • ģitāru ansamblis;
  • flautu ansamblis;
  • instrumentālais ansamblis.

Kontaktinformācija:
Skolas adrese:
Lielā iela 7, Piltene, LV-3620,
T.636-61304.    
 
 
 
 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Aprīlis 2018
P O T C Pk S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6