Ventspils novads

 

Pirmskolas izglītība Piltenē

Piltenes pirmsskolas izglītības iestāde „ Taurenītis” darbojas kopš 1961. gada decembra.
  PII
 
 
Rotlaukums
  Piitelpas

    Pirmsskolas izglītības iestādē „ Taurenītis” uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 7 gadu vecumam bez jebkādiem nosacījumiem un ar cieņu pret viņa kultūras savdabīgumu, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmas apguvi un bērnu sagatavošanu pamatizglītības programmas apguvei.


Iestādē darbojas četras grupas: 

1.grupa „Bitītes” -bērni vecumā līdz 3 gadiem,

2.grupa „ Skudriņas”- bērni vecumā no 3 līdz 5 gadiem,

3.grupa „ Mārītes”- piecgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības programmas apguvei,

4.-grupa „ Vardītes”- sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības programmas                   apguvei.   

 Iestādes pedagoģisko darbu organizē un vada kvalificēti pedagogi, ievērojot novitātes pirmsskolas mācību procesā.


Pirmsskolas izglītības iestādē „ Taurenītis”:

* radīti priekšnoteikumi katra bērna sociālajai,  emocionālajai, intelektuālajai un fiziskajai izaugsmei, nodrošinot bērna sagatavošanu pamatizglītības apguvei;

* papildus pirmsskolas izglītībai, bērna spēju attīstība notiek fakultatīvajās nodarbībās „ Idejas, vietas un lietas, kas rosina augšanas prieku!’’- teātra, runas un krāsu māksla, folkloras nodarbības, rokdarbi, angļu valodas pirmsākumi un citas;

* sadarbība ar Piltenes izglītības, kultūras un sociālajām iestādēm.

Grupu komplektēšana notiek ik gadus, laikā no 1.maija līdz 1.augustam, pamatojoties uz bērna vecāku iesniegumiem un vēlmēm.


Kontaktinformācija:

 Maija iela 6, Piltene, LV-3620.
Vadītāja- Inita Griķe
tel. 63661428, 22026344

Iestāde īsteno Pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11
Mācību valoda- latviešu
Iestādes darba laiks no 7.00 līdz 19.00
Mūsu darbības svarīgākais mērķis:  psiholoģiski un intelektuāli sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei skolā.
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Janvāris 2019
P O T C Pk S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3