Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Atbalsta pasākums jauniešiem

NVA2
   Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad aicina biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus darbā sabiedrības labā, piedaloties pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā", kas kopš 2014. gada sākuma tiek īstenots Eiropas Savienības projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros. NVA biedrībām vai nodibinājumiem palīdzēs izvēlēties to darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.
   Pasākuma mērķis:
• atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā;
• biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanu un vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu.
   Pasākuma mērķa grupa:
• jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē un ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) kā bezdarbnieks;
• atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts Pasākums;
• izteicis vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;
• atbilst biedrības/nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību;
• atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.
   Pasākumu organizē un īsteno Aģentūra sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām – biedrībām/nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas) (turpmāk - nevalstiska organizācija).
Iesaistes ilgums pasākumā - līdz sešiem mēnešiem.
   Pasākuma īstenotājiem nevalstiskām organizācijām jāievēro šādi nosacījumi:
• nevalstiska organizācija reģistrēta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
• nevalstiskai organizācijai ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka normatīvie akti;
• pēdējā gada laikā nevalstiskā organizācija nav pārkāpusi līgumu noteikumus par Aģentūras organizēto aktīvo nodarbinātības Pasākumu īstenošanu;
• nevalstiskai organizācijai nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents netiek likvidēts;
• nevalstiska organizācijai nav nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, parādu vai ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā nepārsniedz 150 euro;
• Pasākuma īstenošanas vietā ir atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams Pasākuma īstenošanai;
• Pasākuma darba vide atbilst darba drošības prasībām;
• ja Pasākumā tiks iesaistīts jaunietis bezdarbnieks ar invaliditāti, Pasākuma īstenošanas vietas telpa/vide ir funkcionāli pielāgota, tam, lai nodrošinātu jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, iespēju iekļūt un brīvi pārvietoties pasākuma īstenošanas vietā veicot nepieciešamos amata pienākumus.
Slēdzot līgumu Aģentūra ar nevalstiskajām organizācijām nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus:
• noslēgt līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku par dalību Pasākumā;
• nodarbināt mērķa grupas bezdarbnieku nevalstiskajā organizācijā piecas dienas nedēļā ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā, atbilstoši darba laika grafikam, kas noteikts līgumā ar jaunieti bezdarbnieku.
   Aģentūra nevalstiskajām organizācijām nodrošina šādu finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai:
• jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendija proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām 90 euro apmērā;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai.
   Lai pieteiktos Pasākuma īstenošanai, nevalstiskā organizācijā jāiesniedz pieteikums tajā Aģentūras filiālē, kuras pārraudzībā esošajā administratīvajā teritorijā nevalstiskā organizācija plāno veidot izveidot darba vietu un sniegtu jaunietim bezdarbniekam darbam nepieciešamās prasmes nevalstiskajā sektorā.
   Detalizētāka informācija NVA mājaslapā: – http://www.nva.gov.lv.
 Informāciju var saņemt: NVA Ventspils filiālē, Lakstīgalu ielā 1, Ventspilī, 3. stāva 10. kabinetā pie koordinējošā eksperta Vairas Jansones; 63624449, 25685865, .
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Novembris 2017
P O T C Pk S Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3