Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Par transportlīdzekļu izsoli

izsole2
   2017. g. 6. septembrī plkst. 13 Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035 (Ventspils novada pašvaldības telpās Skolas ielā 4, 2. stāva zālē, Ventspilī), mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – automašīnu "Hyundai H1", sākumcena 3600,00 eiro (transportlīdzeklis apskatāms: Piltenes pilsētas pārvaldē (adrese: Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads) darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Piltenes pilsētas pārvaldes komunālās saimniecības vadītāju Aigaru Kresu (tālr. 26820888, 63607136; e-pasts: );
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – traktoru "MTZ-80L", sākumcena 800,00 eiro un  kustamo mantu – traktora piekabi "2PTS-4M", sākumcena 200,00 eiro (transportlīdzekļi apskatāmi: Ugāles vidusskolā (adrese: Skolas iela 5A, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads) darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Ugāles vidusskolas saimniecības pārzini Dzintru Rutuli (tālr. 63607785; e-pasts: ).
  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā 1. stāvā – Skolas ielā 4, Ventspilī un Ventspils novada pilsētas/ pagastu pārvaldēs, kā arī šī paziņojuma pielikumā.
   Izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā transportlīdzekļa nosacītās cenas jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903 AS "Swedbank" ar norādi "Transportlīdzekļa (reģistrācijas numurs) izsoles nodrošinājums".
   Pieteikumu reģistrācija izsolei no 2017. gada 1. augusta darbadienās Ventspils novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā – Ventspilī, Skolas ielā 4, 1. stāvā (kontaktpersona: Andris Stepanovičs (tālr. 63629467, 26688898; ) līdz 2017. g. 6. septembra plkst. 12.00.
IZSOLES NOTEIKUMI
PIETEIKUMA VEIDLAPAS
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Augusts 2017
P O T C Pk S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3